Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 17. 5. 2011 10:04:00
Garant obsahu:
Vlastimil Válek
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 538
Přístupů: 6193
Vytvořeno: 3. 4. 2007 16:26:23

Doktorské studium - Radiologie

Informace oborové rady

Úvod

Odborně diferencovaná příprava v doktorském postgraduálním studiu "Radiologie" je založena především na iniciativě doktorandů a jejich spolupráci a dohodě se školitelem, resp. oborovou radou. Ve všech dílčích ustanoveních, povinnostech a právech doktorandů odkazujeme na studijní a zkušební řád DPS na LF MU 2006/2007 - kreditní systém, 5. verze (internetové stránky LF MU).
Programované oborové přednášky a semináře jsou vodítkem studia, termíny jsou stanovovány přednášejícími, jsou zařazované do studijních plánů doktorandů ve zvolených semestrech studia, a to na základě domluvy se školiteli a jejich souhlasu. Oborově diferencovaná příprava doktorandského studia nemá ráz klasické programované a termínované výuky. Je založena na tématických nabídkách oborové rady (školitele) a volbě doktoranda. Vyhledávání, volba a absolvování nabízených vzdělávacích aktivit je součástí doktorandské přípravy a promítá se do předmětu DPS "Odborná příprava I-VI" (kredity jsou dány příslušnou legislativou).

Odborná příprava

 1. Studium odborné literatury (po domluvě se školitelem)
 2. Doporučené odborné akce
  Informace na www.crs.cz  nebo dotazem na sekretariátu RDK jhalouzkova@fnbrno.cz
   
 3. Odborné stáže na specializovaných pracovištích
  (na návrh školitele a výběru doktoranda - na základě domluvy s příslušným pracovištěm). K zahraničním stážím je možné využít podpory agentur. Informace na internetových stránkách med.muni.
   
 4. Podíl na výuce studentů (posluchačů LF MU a radiologických laborantů)
 5. Vedení "Přehledu o studiu" ("Portfolio doktoranda")
  se záznamy o všech absolvovaných studijních aktivitách (dle úvahy a pokynů školitele).


  prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA
  předseda Oborové rady

 

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT