Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 6. 1. 2015 14:08:46
Garant obsahu:
Lenka Špinarová
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 568
Přístupů: 5371
Vytvořeno: 9. 10. 2007 17:48:17

Doktorské studium - Kardiologie

Harmonogram

Oborová rada Ph.D Kardiologie dne 24. 9. 2007 v souladu s příkazem děkana č.5/2004 schválila náplň předmětu Kardiologie.

Výuka oboru kardiologie zahrnuje:
- Povinné předměty
- Mezinárodní, národní a lokální sjezdy a konference
- Publikační aktivitu
- Státní závěrečnou zkoušku
- Obhajobu vlastní práce

OR Kardiologie nestanovuje povinné předměty. Ponechává na studentovi výběr z povinných předmětů dle obecného doporučení o studiu PhD.

OR Kardiologie stanovuje jako povinnou minimální aktivitu:

1 mezinárodní sjezd za studium  pasivně
1 národní sjezd za rok pasivně
3 národní sjezdy za studium aktivně
5 seminářů garantovaných ČLK  za rok pasivně
semináře kliniky průběžně pasivně
1 seminář kliniky za studium aktivně

Účast na seminářích je třeba doložit certifikátem nebo kopií programu - kontroluje školitel a zaznamenává do ročního hlášení.
Zápis bude proveden do kolonky - absolvované předměty s přesným zaznamenáním absolvovaných akcí - zodpovídá školitel.

OR Kardiologie stanovuje jako minimální publikační aktivitu: viz Informace oborové rady

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT