Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 10. 4. 2018 10:02:21
Garant obsahu:
Lenka Špinarová
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 570
Přístupů: 7538
Vytvořeno: 9. 10. 2007 17:55:34

Doktorské studium - Kardiologie

Temín pro státní doktorkou zkoušku:

.......................................................

Vstupní požadavky

Ukončení vysokoškolského vzdělání v oboru medicíny, přírodních věd nebo oborů blízkých medicíně a absolvování přijímací zkoušky

 • absolvent VŠ – lékařská fakulta, obor všeobecné lékařství
 • přijetí k doktorskému studiu na LF MU s pracovním zařazením na jednom z níže uvedených pracovišť s kardiologickou akreditací: Interní kardiologická klinika FN Brno, Kardioangiologická klinika FN u sv. Anny, II. Interní klinika FN u sv. Anny
 • zájem studenta o dosažení specializační atestace z kardiologie nebo
 • absolvent VŠ – farmaceutická fakulta, obor farmacie
 • zájem studenta o specializační atestaci z klinické farmacie – kardiologie nebo
 • absolvent přírodovědecké fakulty, fakulty informatiky, ekonomických fakult, sociálně správní fakulty aj. se zájmem o problematiku kardiologie, epidemiologie v kardiologii, farmakoekonomiku v kardiologii nebo
 • absolvent magisterského studia nelékařských zdravotnických oborů se zájmem o sociální a ošetřovatelskou problematiku v kardiologii

Studijní předměty

Společný předmět:

 • Anglický jazyk

Volitelné společné předměty a kurzy platné na LF MU:

 • Molekulární biologie a genetika
 • Nové trendy v patologické fyziologii
 • Trendy v lékařské imunologii
 • Analýza klinických dat
 • Etika vědecké a experimentální práce
 • Rétorika. Kultura mezilidské komunikace
 • Získávání vědeckých informací
 • Plánování, organizace a hodnocení klinických studií
 • Uživatel počítačové sítě

Další možné volitelné předměty navrhované nominovanými členy pro oborovou radou kardiologie

 • Základy neinfekční epidemiologie, farmakoepidemiologie a farmakoekonomie
 • Klinická farmakmologie

Další povinnosti

 • Zapojení do klinické práce v pozici sekundárního lékaře (u absolventů LF)
 • Zvládnutí některých neinvazivních vyšetření v kardiologii (ergometrie, test na nakloněné rovině, hodnocení ekg Holterova monitorování, echokardiografie) u absolventů LF
 • Zapojení do práce v laboratořích, sběru dat, obsluze přístrojů, výpočetní technice (u absolventů neleékařských nezdravotnických oborů)
 • Zapojení do práce v oblastech ošetřovatelství, rehabilitace, laboratorní diagnostika u absolventů magisterského studia nelékařských zdravotnických oborů)
 • Zapojení do klinické práce v pozici klinického farmaceuta (u absolventů Farm. F či Př. F)
 • Zvládnutí farmakoterapeutického auditu a managementu potenciálních rizik
 • Aktivní účast na českých českých odborných sjezdech s prezentací samostatně získaných výsledků sledování
 • Publikační aktivita: 3 články v recenzovaném časopise jako první autor (minimálně 1 s vlastními výsledky) a alespoň 1 článek v časopise s impakt faktorem jako první autor zodpovědný za kontrolu publikační činnosti je školitel studenta

Informace oborové rady

Termíny pro státní doktorskou zkoušku budou průběžně zveřejňovány na této stránce. Přihlášení elektronicky na adresu: lenka.spinarova@fnusa.cz, kopii na navratil@med.muni.cz

Seznam školitelů OR Kardiologie:
prof. MUDr. Jaroslav Meluzín, CSc.
prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.
prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D.
doc. RNDr. Ladislav Dušek, CSc.
MUDr. Ota Hlinomaz, CSc.
MUDr. Ondřej Ludka, Ph.D.
MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D.
MUDr. Roman Panovský, Ph.D.
doc. MUDr. Růžena Lábrová, Ph.D.
doc. MUDr. Lubomír Křivan, Ph.D.
doc. MUDr.Tomáš Kára, Ph.D.
prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.
doc. MUDr. Miroslav Novák, CSc.
Doc. MUDr. Milan Kozák, Ph.D.
doc. MUDr. Čestmír Čihalík, CSc.
doc. NUDr. Martin Fiala, Ph.D.
MUDr. Ladislav Groch, Ph.D.
MUDr. Jan Krejčí, Ph.D.
MUDr. Zdeněk Stárek, Ph.D.
MUDr. Vladimír Kincl, Ph.D.
MUDr. Petr Kala, Ph.D.
MUDr. Zdeněk Mohnart, Ph.D.
MUDr. Jiří Pařenica, Ph.D.
MUDr. Milan Sepši, Ph.D.

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT