Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 31. 8. 2018 13:22:05
Garant obsahu:
Petr Dvořák
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 583
Přístupů: 5536
Vytvořeno: 17. 1. 2008 14:18:59

Doktorské studium - Molekulární biologie a genetika 2018 / 2019

Syllabus

Aplikace kmenových buněk v medicíně
Apoptóza. Nekróza. Autofagie
Buněčný cyklus, CDK, inhibitory CDK
Buněčná smrt
Biologie kmenových buněk
Buněčné signalizace
Cytoskelet a molekulové motory
Diferenciace a dediferenciace
DNA a RNA, struktura, metody studia
Exprese genetické informace a její kontrola
Genetická informace. Gen.
Genová terapie
Genové inženýrství
Lidský genom
Mitóza. Meióza
Molekulární mechanizmy oprav DNA
Molekulární principy buněčného pohybu
Molekulární terapie
Nádorová transformace buňky
Onkogeny, nádorové supresory
Personalizovaná medicína
Struktura buněčného jádra
Struktura eukaryotického chromosomu
Vezikulární transport. Sekrece a endocytóza

Harmonogram předmětu v r. 2018 / 2019

Místo konání: Univerzitní kampus Brno – Bohunice, pavilon A3, místnost 1.17

1. března 2019   09.00 - 14.00

09:00 – 10:00 Kmenové buňky a buněčná terapie (Prof. Petr Dvořák, pdvorak@med.muni.cz)
10:10 – 11:10 Molekulární mechanismy oprav DNA (Doc. Lumír Krejčí, lkrejci@chemi.muni.cz)
11:20 – 12:20 Možnosti využití metod molekulární biologie a genetiky v medicíně
(Doc.Slaninova, ipokorna@med.muni.cz)
13:00 – 14:00 Nové poznatky o lidském genomu (Prof. David Šmajs, dsmajs@med.muni.cz)

8. března 2019   09.00 - 14.00

09:00 – 10:00 Buněčné modely lidských onemocnění (Dr. Vladimír Rotrekl, vrotrekl@med.muni.cz)
10:10 – 11:10 Buněčná smrt – význam a regulace (Dr. Alena Hyršlová Vaculová, vaculova@ibp.cz)
11:20 – 12:20 Buněčná signalizace a diferenciace buňky (Dr. Pavel Krejčí, krejcip@sci.muni.cz)
13:00 – 14:00 Nádorová transformace buňky (Dr. Stjepan Uldrijan, uldrijan@med.muni.cz)

Doporučená literatura:

ALLISON, L.A.:Fundamental molecular biology., 2. ed.John Wiley & Sons, Inc., N.Y.2011
ALBERTS, B. et al.: Molecular biology of the cell, 4.vyd.Garland Publ.Inc., New York, 2002
ALBERTS, B. et al.: Essential cell biology, 2.vyd., Garland Publ.Inc., New York, 2004
Hardin,J. et al., Becker´s World of the Cell. 9th Ed., Pearson, N.Y. 2009
CLARK, D.P. et al., Molecular biology, Elsevier, Inc. Amsterdam – Tokyo
FILIP, S. et al., Kmenové buňky – biologie, medicína, filozofie, Galén Praha, 2006
FORETOVA, L. et al.: Molekulární genetika v onkologii, Mladá fronta a.s., 2014
FULDA S. et al.: Apoptosis and Cancer Therapy, Wiley – Vch, 2006
LODISH, et al.: Molecular cell biology, 4.ed., W.H. Freeman and Company, New York, 2001
MELINO G. et al.: Cell Death, Wiley Blackwell, 2010
POLLARD,T.D., et al.: Cell Biology. Saunders, New York, 2008
POSPISILOVA S. et al.: Molekulární hematologie, Galén, 2013
POTTEN Ch. et al.: Apoptosis, Cambridge University Press, 2004
STRACHAN, T.,READ, A.P.: Human Molecular Genetics.Bios Scientific Publishers Ltd., Oxford, 1997
VACULOVÁ A et al.: Caspases: determination of their activities in apoptotic cells. Methods Enzymol 2008;442:157-81.
WEINBERG, R.A.: The Biology of Cancer. Garland Science Publishing, New York, 2006
WOLPERT, L.et al.: Principles of development. Oxford University Press, Oxford, 2002

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT