Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 9. 2. 2016 9:08:13
Garant obsahu:
Petr Dvořák
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 583
Přístupů: 5089
Vytvořeno: 17. 1. 2008 14:18:59

Doktorské studium - Molekulární biologie a genetika 2015 / 2016

(společná výuka pro všechny obory)

Syllabus

DNA a RNA, struktura, metody studia
Genetická informace. Gen
Exprese genetické informace a její kontrola
Molekulární mechanizmy oprav DNA
Lidský genom
Genové inženýrství
Molekulární diagnostika defektních genů
Cytoskelet a molekulové motory
Molekulární principy buněčného pohybu
Vezikulární transport. Sekrece a endocytóza
Buněčný cyklus, CDK, inhibitory CDK
Struktura buněčného jádra
Struktura eukaryotického chromosomu
Mitóza. Meióza
Buněčná smrt
Apoptóza. Nekróza. Autofagie
Biologie kmenových buněk
Buněčné signalizace
Diferenciace a dediferenciace
Aplikace kmenových buněk v medicíně
Nádorová transformace buňky
Onkogeny, nádorové supresory

Harmonogram předmětu v r. 2015 / 2016

Místo konání: Univerzitní kampus Brno – Bohunice, pavilon A3, místnost 1.17

18. března 2016   10.00 - 14.00
Buněčné modely lidských onemocnění (Dr. Vladimír Rotrekl, vrotrekl@med.muni.cz)
Molekulární mechanismy oprav DNA (Doc. Krejčí, lkrejci@chemi.muni.cz)
Možnosti molekulární diagnostiky v klinické praxi (Dr. Dvořáková, ddvorak@fnbrno.cz)
Nové poznatky o lidském genomu (Prof. Šmajs, dsmajs@med.muni.cz)

1. dubna 2016   10.00 - 14.00
Kmenové buňky a buněčná terapie (Prof. Dvořák, pdvorak@med.muni.cz)
Buněčná smrt – význam a regulace (Dr. Alena Hyršlová Vaculová, vaculova@ibp.cz)
Buněčná signalizace a diferenciace buňky (Dr. Pavel Krejčí, krejcip@sci.muni.cz)
Nádorová transformace buňky (Dr. Uldrijan, uldrijan@med.muni.cz)

Doporučená literatura:

ALLISON, L.A.:Fundamental molecular biology., 2. ed.John Wiley & Sons, Inc., N.Y.2011
ALBERTS, B. et al.: Molecular biology of the cell, 4.vyd.Garland Publ.Inc., New York, 2002
ALBERTS, B. et al.: Essential cell biology, 2.vyd., Garland Publ.Inc., New York, 2004
Hardin,J. et al., Becker´s World of the Cell. 9th Ed., Pearson, N.Y. 2009
CLARK, D.P. et al., Molecular biology, Elsevier, Inc. Amsterdam – Tokyo
FILIP, S. et al., Kmenové buňky – biologie, medicína, filozofie, Galén Praha, 2006
FORETOVA, L. et al.: Molekulární genetika v onkologii, Mladá fronta a.s., 2014
FULDA S. et al.: Apoptosis and Cancer Therapy, Wiley – Vch, 2006
LODISH, et al.: Molecular cell biology, 4.ed., W.H. Freeman and Company, New York, 2001
MELINO G. et al.: Cell Death, Wiley Blackwell, 2010
POLLARD,T.D., et al.: Cell Biology. Saunders, New York, 2008
POSPISILOVA S. et al.: Molekulární hematologie, Galén, 2013
POTTEN Ch. et al.: Apoptosis, Cambridge University Press, 2004
STRACHAN, T.,READ, A.P.: Human Molecular Genetics.Bios Scientific Publishers Ltd., Oxford, 1997
VACULOVÁ A et al.: Caspases: determination of their activities in apoptotic cells. Methods Enzymol 2008;442:157-81.
WEINBERG, R.A.: The Biology of Cancer. Garland Science Publishing, New York, 2006
WOLPERT, L.et al.: Principles of development. Oxford University Press, Oxford, 2002

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT