Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 20. 4. 2019 11:21:50
Garant obsahu:
Ivana Janáčková
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 608
Přístupů: 20731
Vytvořeno: 30. 10. 2008 14:21:40

Seznam vedoucích ústavů, klinik a jejich sekretariátů

(Stránka je denně automaticky aktualizována z databází LF a MU)


prof. MUDr. Autrata Rudolf CSc., MBA
Dětská oční klinika
e-mail: Autrata.Rudolf@fnbrno.cz,rautrata@med.muni.cz

Sekretariát:
Mgr. Vaňková Jana e-mail: Vankova.Jana@fnbrno.cz


prof. PharmDr. Babula Petr Ph.D.
Fyziologický ústav
e-mail: babula@med.muni.cz

Sekretariát:
Hanousková Mirka e-mail: mhanous@med.muni.cz


prof. MUDr. Bednařík Josef CSc.
Neurologická klinika
e-mail: Bednarik.Josef@fnbrno.cz,jbednar@med.muni.cz,josef.bednarik@ceitec.muni.cz

Sekretariát:
Saláková Jaromíra e-mail: Salakova.Jaromira@fnbrno.cz,salakova@med.muni.cz


Mgr. Beneš Pavel Ph.D.
Katedra optometrie a ortoptiky
e-mail: benes@med.muni.cz

Sekretariát:
Homolová Zdeňka e-mail: 241232@mail.muni.cz,homolova@med.muni.cz


prof. MUDr. Brázdil Milan Ph.D.
I. neurologická klinika
e-mail: milan.brazdil@fnusa.cz,mbrazd@med.muni.cz,milan.brazdil@ceitec.muni.cz

Sekretariát:
Aberlová Jana e-mail: aberlova@med.muni.cz


prof. MUDr. Brhel Petr CSc.
Klinika pracovního lékařství
e-mail: petr.brhel@fnusa.cz,pbrhel@med.muni.cz

Sekretariát:
Furiková Bohdana e-mail: bohdana.furikova@fnusa.cz,bfurik@med.muni.cz


prof. MUDr. Brychta Pavel CSc.
Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie
e-mail: Brychta.Pavel@fnbrno.cz,pbrychta@med.muni.cz

Sekretariát:
Smržová Lenka e-mail: Smrzova.Lenka@fnbrno.cz,lsmrzova@med.muni.cz


doc. MUDr. Bulik Oliver Ph.D.
Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie
e-mail: Bulik.Oliver@fnbrno.cz,obulik@med.muni.cz

Sekretariát:
Suchá Blanka e-mail: 235674@mail.muni.cz,sucha@med.muni.cz


doc. MUDr. Crha Igor CSc.
Katedra porodní asistence a zdravotnických záchranářů
e-mail: Crha.Igor@fnbrno.cz,icrha@med.muni.cz

Sekretariát:
Mgr. Greiffeneggová Liana e-mail: grei@med.muni.cz


prof. MUDr. Čapov Ivan CSc.
I. chirurgická klinika
e-mail: ivan.capov@fnusa.cz,icapov@med.muni.cz

Sekretariát:
Kučerová Lucie e-mail: lucie.kucerova@fnusa.cz,lkucer@med.muni.cz


MUDr. Čermáková Zdeňka Ph.D.
Katedra laboratorních metod
e-mail: cermakova.zdenka@fnbrno.cz

Sekretariát:
Gregorovičová Michaela e-mail: Gregorovicova.Michaela@fnbrno.cz,mgregor@med.muni.cz
Iva Kripalova.Iva@fnbrno.cz e-mail: 110616


doc. MUDr. Demlová Regina Ph.D.
Farmakologický ústav
e-mail: demlova@med.muni.cz

Sekretariát:
Bláblová Renata e-mail: rblablo@med.muni.cz


prof. MUDr. Bc. Derflerová Brázdová Zuzana DrSc.
Ústav ochrany a podpory zdraví
e-mail: brazdova@med.muni.cz,brazdova@muni.cz

Sekretariát:
Jochová Zdeňka e-mail: zjochova@med.muni.cz


prof. MUDr. Dobšák Petr CSc.
Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace
e-mail: petr.dobsak@fnusa.cz,pdobsak@med.muni.cz

Sekretariát:
Ing. Pavlová Soňa e-mail: sona.pavlova@fnusa.cz,spavlov@med.muni.cz


prof. MUDr. Dobšák Petr CSc.
Katedra fyzioterapie a RHB
e-mail: petr.dobsak@fnusa.cz,pdobsak@med.muni.cz

Sekretariát:
Ing. Pavlová Soňa e-mail: sona.pavlova@fnusa.cz,spavlov@med.muni.cz


prof. MUDr. Doležel Zdeněk CSc.
Pediatrická klinika
e-mail: Dolezel.Zdenek@fnbrno.cz,zdolezel@med.muni.cz

Sekretariát:
Darmovzalová Libuše e-mail: Darmovzalova.Libuse@fnbrno.cz,ldarmov@med.muni.cz


MUDr. Dolina Jiří Ph.D.
Interní gastroenterologická klinika
e-mail: Dolina.Jiri@fnbrno.cz,jdolina@med.muni.cz

Sekretariát:
Dvořáková Zdeňka e-mail: Dvorakova.Zdenka2@fnbrno.cz


prof. RNDr. Dubový Petr CSc.
Anatomický ústav
e-mail: pdubovy@med.muni.cz,petr.dubovy@ceitec.muni.cz

Sekretariát:
Procházková Dana e-mail: dprochaz@med.muni.cz


doc. RNDr. Dušek Ladislav Ph.D.
Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty
e-mail: dusek@iba.muni.cz,ldusek@med.muni.cz

Sekretariát:
Kovalčuková Gabriela e-mail: kovalcukova@iba.muni.cz,kovalcukova@med.muni.cz


prof. Ing. Dvořák Petr CSc.
Biologický ústav
e-mail: prorektor.veda@muni.cz,pdvorak@med.muni.cz,petr.dvorak@rect.muni.cz

Sekretariát:
e-mail: prorektor.veda@muni.cz,pdvorak@med.muni.cz,petr.dvorak@rect.muni.cz


MUDr. Gál Břetislav Ph.D.
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
e-mail: b.gal@fnusa.cz

Sekretariát:
Podborská Eva e-mail: e.podborska@fnusa.cz,evapod@med.muni.cz
Martina Bc. Ing. e-mail: 110126


prof. MUDr. Gál Roman Ph.D.
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
e-mail: Gal.Roman@fnbrno.cz

Sekretariát:
Matoušková Martina e-mail: Matouskova.Martina@fnbrno.cz,mmatouskova@med.muni.cz
Lenka Dobrovolna.Lenka@fnbrno.cz,ldobrovolna@med.muni.cz e-mail: 110233


doc. MVDr. Hampl Aleš CSc.
Ústav histologie a embryologie
e-mail: prodekan.veda@med.muni.cz,ahampl@med.muni.cz

Sekretariát:
Bc. Hanáková Ivana e-mail: ihanak@med.muni.cz
Jana jpuklova@med.muni.cz e-mail: 110517


doc. MVDr. Hampl Aleš CSc.
Chovné a uživatelské zařízení laboratorních zvířat
e-mail: prodekan.veda@med.muni.cz,ahampl@med.muni.cz

Sekretariát:
e-mail: prodekan.veda@med.muni.cz,ahampl@med.muni.cz


prof. MUDr. Hermanová Markéta Ph.D.
I. patologicko-anatomický ústav
e-mail: marketa.hermanova@fnusa.cz,mherman@med.muni.cz

Sekretariát:
Mgr. Holušová Iva e-mail: iva.holusova@fnusa.cz,holusova@med.muni.cz
Kamila 240139@mail.muni.cz,koziskova@med.muni.cz e-mail: 110112


prof. MUDr. Hirt Miroslav CSc.
Ústav soudního lékařství
e-mail: hirt@med.muni.cz

Sekretariát:
Blatná Květa e-mail: kveta.blatna@fnusa.cz,kblatna@med.muni.cz
Taťána 235768@mail.muni.cz e-mail: 110111


Horníčková Štěpánka
Personální oddělení
e-mail: shornick@med.muni.cz

Sekretariát:
e-mail: shornick@med.muni.cz


prof. MUDr. Husa Petr CSc.
Klinika infekčních chorob
e-mail: Husa.Petr@fnbrno.cz,phusa@med.muni.cz

Sekretariát:
Pospíšilová Markéta e-mail: Pospisilova.Marketa@fnbrno.cz,mpospis@med.muni.cz


prof. MUDr. Izakovičová Hollá Lydie Ph.D.
Stomatologická klinika
e-mail: lydie.izakovicova-holla@fnusa.cz,holla@med.muni.cz

Sekretariát:
Marková Ludmila e-mail: ludmila.markova@fnusa.cz,lmarkova@med.muni.cz
Milena milena.prudikova@fnusa.cz,mprudik@med.muni.cz e-mail: 110130


doc. MUDr. Jančálek Radim Ph.D.
Neurochirurgická klinika
e-mail: radim.jancalek@fnusa.cz,rjancal@med.muni.cz

Sekretariát:
Krčmářová Magda e-mail: krcmar@med.muni.cz


Ing. Jedonková Lea
Centrum léčivých rostlin
e-mail: jedonkova@med.muni.cz

Sekretariát:
e-mail: jedonkova@med.muni.cz


prof. MUDr. Kala Zdeněk CSc.
Chirurgická klinika
e-mail: Kala.Zdenek@fnbrno.cz,zdenek.kala@ceitec.muni.cz,zdkala@med.muni.cz

Sekretariát:
Baráčková Hana e-mail: Barackova.Hana@fnbrno.cz,hbarac@med.muni.cz


prof. MUDr. Kašpárek Tomáš Ph.D.
Psychiatrická klinika
e-mail: Kasparek.Tomas@fnbrno.cz,t.kasparek@med.muni.cz,tomas.kasparek@ceitec.muni.cz,tomas.kasparek@mail.muni.cz

Sekretariát:
Pazderová Jana e-mail: Pazderova.Jana2@fnbrno.cz,jpazder@med.muni.cz


prof. MUDr. Kašpárek Tomáš Ph.D.
Ústav psychologie a psychosomatiky
e-mail: Kasparek.Tomas@fnbrno.cz,t.kasparek@med.muni.cz,tomas.kasparek@ceitec.muni.cz,tomas.kasparek@mail.muni.cz

Sekretariát:
Břicháčková Vlasta e-mail: vbrich@med.muni.cz


Mgr. Korcová Marie
Ediční oddělení
e-mail: mkorcova@med.muni.cz

Sekretariát:
e-mail: mkorcova@med.muni.cz


Mgr. Bc. Koščík Michal Ph.D.
Právní oddělení
e-mail: Michal.Koscik@law.muni.cz,koscik@med.muni.cz

Sekretariát:
e-mail: Michal.Koscik@law.muni.cz,koscik@med.muni.cz


doc. MUDr. Krbková Lenka CSc.
Klinika dětských infekčních nemocí
e-mail: Krbkova.Lenka@fnbrno.cz,lkrbkova@med.muni.cz

Sekretariát:
Konečná Jarmila e-mail: Konecna.Jarmila@fnbrno.cz,konecna@med.muni.cz


Ing. Krejčířová Zuzana
Oddělení pro výzkum, rozvoj a projektovou podporu
e-mail: zkrejcir@med.muni.cz

Sekretariát:
e-mail: zkrejcir@med.muni.cz


doc. MUDr. Křen Leoš Ph.D.
Ústav patologie
e-mail: Kren.Leos@fnbrno.cz

Sekretariát:
Jelínková Jarmila e-mail: Jelinkova.Jarmila2@fnbrno.cz,jelin@med.muni.cz


doc. Mgr. Kuře Josef Dr. phil.
Ústav lékařské etiky
e-mail: jkure@med.muni.cz

Sekretariát:
Mgr. Vaňharová Michaela Ph.D. e-mail: mvanhar@med.muni.cz,vanharova@ceitec.muni.cz


doc. PhDr. Kyasová Miroslava Ph.D.
Katedra ošetřovatelství
e-mail: mkyasova@med.muni.cz

Sekretariát:
Bc. Polzer Tereza DiS. e-mail: tpolzer@med.muni.cz


Ing. Lerchová Jitka
Ekonomické oddělení
e-mail: jlerchova@med.muni.cz

Sekretariát:
e-mail: jlerchova@med.muni.cz


prof. MUDr. Litzman Jiří CSc.
Ústav klinické imunologie a alergologie
e-mail: jiri.litzman@fnusa.cz,jiri.litzman@ceitec.muni.cz,jlitzman@med.muni.cz

Sekretariát:
Bučková Miroslava e-mail: miroslava.buckova@fnusa.cz


doc. MUDr. Mašek Michal CSc.
Klinika úrazové chirurgie
e-mail: Masek.Michal@fnbrno.cz,masek@med.muni.cz

Sekretariát:
Šmehlíková Jana e-mail: Smehlikova.Jana@fnbrno.cz


prof. MUDr. Matějovská Kubešová Hana CSc.
Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství
e-mail: MatejovskaKubesova.Hana@fnbrno.cz,hkubes@med.muni.cz

Sekretariát:
Skládaná Jitka e-mail: skladana@med.muni.cz


prof. MUDr. Mayer Jiří CSc.
Interní hematologická a onkologická klinika
e-mail: Mayer.Jiri@fnbrno.cz,dekan@med.muni.cz,jiri.mayer@ceitec.muni.cz,jmayer@med.muni.cz

Sekretariát:
Mgr. Drahovzalová Michaela e-mail: Drahovzalova.Michaela@fnbrno.cz,kourilova@med.muni.cz
Jitka Firesova.Jitka@fnbrno.cz,jfires@med.muni.cz e-mail: 110212


Bc. Melicharová Helena
Zahraniční oddělení
e-mail: hmelichar@med.muni.cz

Sekretariát:
e-mail: hmelichar@med.muni.cz


prof. RNDr. Mornstein Vojtěch CSc.
Biofyzikální ústav
e-mail: vmornst@med.muni.cz

Sekretariát:
Vágnerová Marta e-mail: mvagner@med.muni.cz


Mgr. Bc. Navrátil Tomáš DiS.
Oddělení pro kvalifikační rozvoj
e-mail: navratil@med.muni.cz

Sekretariát:
e-mail: navratil@med.muni.cz


doc. MUDr. Ošlejšková Hana Ph.D.
Klinika dětské neurologie
e-mail: Oslejskova.Hana@fnbrno.cz,hoslej@med.muni.cz

Sekretariát:
Smejkalová Jitka e-mail: smejkalovaj@fnbrno.cz,jsmejkal@med.muni.cz
DiS. Dana chalupova@med.muni.cz e-mail: 110320


prof. MUDr. Pacík Dalibor CSc.
Urologická klinika
e-mail: Pacik.Dalibor@fnbrno.cz,dpacik@med.muni.cz

Sekretariát:
Králíková Iveta e-mail: Kralikova.Iveta@fnbrno.cz,ikralik@med.muni.cz


RNDr. Pánková Ivana
Studijní oddělení
e-mail: pankova@med.muni.cz

Sekretariát:
e-mail: pankova@med.muni.cz


doc. MUDr. Paša Libor Ph.D.
Klinika traumatologie
e-mail: 56682@mail.muni.cz

Sekretariát:
Mášová Iveta e-mail: imasova@med.muni.cz


Ing. Petrůj Milan
Technicko-provozní oddělení
e-mail: mpetruj@med.muni.cz

Sekretariát:
e-mail: mpetruj@med.muni.cz


prof. MUDr. Plánka Ladislav Ph.D.
Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie
e-mail: Planka.Ladislav@fnbrno.cz,20583@mail.muni.cz

Sekretariát:
Staňková Barbora e-mail: Stankova.Barbora@fnbrno.cz,bstank@med.muni.cz


doc. MUDr. Repko Martin Ph.D.
Ortopedická klinika
e-mail: Repko.Martin@fnbrno.cz,repko@med.muni.cz

Sekretariát:
Bc. Zárubová Martina e-mail: Zarubova.Martina@fnbrno.cz,zarubova@med.muni.cz


doc. MUDr. Roubalíková Lenka Ph.D.
Katedra dentální
e-mail: lroubal@med.muni.cz

Sekretariát:
e-mail: lroubal@med.muni.cz


doc. MUDr. Růžička Filip Ph.D.
Mikrobiologický ústav
e-mail: filip.ruzicka@fnusa.cz,filip.ruzicka@ceitec.muni.cz,fruzic@med.muni.cz

Sekretariát:
Holešovská Iva e-mail: iva.holesovska@fnusa.cz


Ing. Sellner Michal
Oddělení operačních programů
e-mail: sellner@med.muni.cz

Sekretariát:
Puklová Jana e-mail: jpuklova@med.muni.cz
Simona holcakova.simona@fnbrno.cz e-mail: 119925


doc. MUDr. Skotáková Jarmila CSc.
Klinika dětské radiologie
e-mail: Skotakova.Jarmila@fnbrno.cz

Sekretariát:
Němečková Dagmar e-mail: Nemeckova.Dagmar@fnbrno.cz,dasa@med.muni.cz


prof. MUDr. Skřičková Jana CSc.
Klinika nemocí plicních a tuberkulózy
e-mail: Skrickova.Jana@fnbrno.cz,jskric@med.muni.cz

Sekretariát:
Tichá Kateřina e-mail: Ticha.Katerina2@fnbrno.cz,ticha@med.muni.cz


prof. MUDr. Smrčka Martin Ph.D., MBA
Neurochirurgická klinika
e-mail: Smrcka.Martin@fnbrno.cz,msmrcka@med.muni.cz

Sekretariát:
Pazderková Olga e-mail: Pazderkova.Olga@fnbrno.cz,opazder@med.muni.cz


Ing. Sochorová Blanka
Správní pracoviště
e-mail: bsochor@med.muni.cz,tajemnik@med.muni.cz

Sekretariát:
e-mail: bsochor@med.muni.cz,tajemnik@med.muni.cz


prof. MUDr. Souček Miroslav CSc.
II. interní klinika
e-mail: miroslav.soucek@fnusa.cz,msoucek@med.muni.cz

Sekretariát:
Kašpárková Eva e-mail: eva.kasparkova@fnusa.cz


prof. MUDr. Staffa Robert Ph.D.
II. chirurgická klinika
e-mail: robert.staffa@fnusa.cz,rstaffa@med.muni.cz

Sekretariát:
Müllerová Lea e-mail: lea.mullerova@fnusa.cz


doc. MUDr. Šefr Roman Ph.D.
Klinika operační onkologie
e-mail: 23996@mail.muni.cz

Sekretariát:
e-mail: 23996@mail.muni.cz


Mgr. Šenkýř Milan
Centrum léčivých rostlin
e-mail: senkyr@med.muni.cz

Sekretariát:
e-mail: senkyr@med.muni.cz


Mgr. Šimková Miroslava
Oddělení pro specializační vzdělávání lékařů a nelékařských zdravotnických povolání
e-mail: msimkova@med.muni.cz

Sekretariát:
e-mail: msimkova@med.muni.cz


prof. MUDr. Šlampa Pavel CSc.
Klinika radiační onkologie
e-mail: 32597@mail.muni.cz

Sekretariát:
e-mail: 32597@mail.muni.cz


prof. MUDr. Šlapák Ivo CSc.
Klinika dětské otorhinolaryngologie
e-mail: Slapak.Ivo@fnbrno.cz,islapak@med.muni.cz

Sekretariát:
Kamenická Jaroslava e-mail: Kamenicka.Jaroslava@fnbrno.cz


prof. MUDr. Špinar Jindřich CSc.
Interní kardiologická klinika
e-mail: Spinar.Jindrich@fnbrno.cz,jspinar@med.muni.cz

Sekretariát:
Zemanová Hana e-mail: Zemanova.Hana2@fnbrno.cz,hzeman@med.muni.cz


prof. MUDr. Špinarová Lenka Ph.D., FESC
I. interní kardioangiologická klinika
e-mail: lenka.spinarova@fnusa.cz,lspinar@med.muni.cz

Sekretariát:
Stodůlková Alena e-mail: alena.stodulkova@fnusa.cz,astod@med.muni.cz
Petra e-mail: 110115


prof. MUDr. Šrámek Vladimír Ph.D.
Anesteziologicko-resuscitační klinika
e-mail: vladimir.sramek@fnusa.cz,vsramek@med.muni.cz

Sekretariát:
Podborská Eva e-mail: eva.podborska@fnusa.cz,epodbor@med.muni.cz


prof. MUDr. Štěrba Jaroslav Ph.D.
Klinika dětské onkologie
e-mail: Sterba.Jaroslav@fnbrno.cz,sterba@med.muni.cz

Sekretariát:
Křivá Jana e-mail: jkriva@med.muni.cz
Hana Novotna.Hana@fnbrno.cz,ruizlova@med.muni.cz e-mail: 110321


doc. MUDr. Štourač Petr Ph.D.
Klinika dětské anesteziologie a resuscitace
e-mail: Stourac.Petr@fnbrno.cz,stourac@med.muni.cz

Sekretariát:
Holčáková Simona e-mail: holcakova.simona@fnbrno.cz


doc. MUDr. Štourač Petr Ph.D.
Simulační pracoviště
e-mail: Stourac.Petr@fnbrno.cz,stourac@med.muni.cz

Sekretariát:
e-mail: Stourac.Petr@fnbrno.cz,stourac@med.muni.cz


prof. RNDr. Táborská Eva CSc.
Biochemický ústav
e-mail: taborska@med.muni.cz

Sekretariát:
Nerudová Lenka e-mail: nerudova@med.muni.cz


Ing. Bc. Tesařová Marta
Ekonomické oddělení
e-mail: tesarova@ctt.muni.cz,tesarova@med.muni.cz

Sekretariát:
e-mail: tesarova@ctt.muni.cz,tesarova@med.muni.cz


Mgr. Tománková Veronika Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě
e-mail: tomankova@med.muni.cz,tomankova@ped.muni.cz

Sekretariát:
PhDr. Vyorálková Jana e-mail: jvyoral@med.muni.cz


MUDr. Tomáš Tomáš Ph.D.
I. ortopedická klinika
e-mail: tomas.tomas@fnusa.cz

Sekretariát:
Růčková Anna e-mail: anna.ruckova@fnusa.cz


prof. MUDr. Válek Vlastimil CSc., MBA, EBIR
Klinika radiologie a nukleární medicíny
e-mail: Valek.Vlastimil@fnbrno.cz,vlvalek@med.muni.cz

Sekretariát:
Baráčková Hana e-mail: Barackova.Hana@fnbrno.cz,hbarac@med.muni.cz
Jitka Halouzkova.Jitka@fnbrno.cz,jhalouzk@med.muni.cz e-mail: 110216
Sajidiova.Alena@fnbrno.cz,sajidiova@med.muni.cz Bc. DiS. 110216 e-mail: Klinika radiologie a nukleární medicíny


prof. MUDr. Válek Vlastimil CSc., MBA, EBIR
Katedra radiologických metod
e-mail: Valek.Vlastimil@fnbrno.cz,vlvalek@med.muni.cz

Sekretariát:
Halouzková Jitka e-mail: Halouzkova.Jitka@fnbrno.cz,jhalouzk@med.muni.cz


MUDr. Vaníček Jiří Ph.D.
Klinika zobrazovacích metod
e-mail: jiri.vanicek@fnusa.cz

Sekretariát:
Čechová Iva e-mail: iva.cechova@fnusa.cz,ivcech@med.muni.cz


prof. MUDr. Vašků Anna CSc.
Ústav patologické fyziologie
e-mail: avasku@med.muni.cz

Sekretariát:
Ježková Věra e-mail: vjezkov@med.muni.cz


prof. MUDr. Vašků Vladimír CSc.
I. dermatovenerologická klinika
e-mail: vladimir.vasku@fnusa.cz

Sekretariát:
Bc. Němečková Dagmar e-mail: 235000@mail.muni.cz,nemeckova@med.muni.cz


prof. MUDr. Ventruba Pavel DrSc., MBA
Gynekologicko-porodnická klinika
e-mail: Ventruba.Pavel@fnbrno.cz

Sekretariát:
Kroupová Zdeňka e-mail: Kroupova.Zdenka@fnbrno.cz,kroupova@med.muni.cz


prof. MUDr. Veselý Jiří CSc.
Klinika plastické a estetické chirurgie
e-mail: jiri.vesely@fnusa.cz,jvesely@med.muni.cz

Sekretariát:
Štikarová Zdeňka e-mail: zdena.stikarova@fnusa.cz,zstikar@med.muni.cz


prof. MUDr. Vlková Eva CSc.
Oční klinika
e-mail: Vlkova.Eva@fnbrno.cz,evlkova@med.muni.cz

Sekretariát:
Bukačová Jaroslava e-mail: Bukacova.Jaroslava@fnbrno.cz,bukacova@med.muni.cz


prof. MUDr. Vyzula Rostislav CSc.
Klinika komplexní onkologické péče
e-mail: rvyzula@med.muni.cz,vyzula@mou.cz

Sekretariát:
Čechmanová Eva e-mail: cechmanova@mou.cz

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT