Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 27. 3. 2015 10:38:31
Garant obsahu:
Helena Melicharová
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 64
Přístupů: 25052
Vytvořeno: 28. 4. 2005 10:18:10

Studium zahraničních studentů v anglickém jazyce

Zahraniční studenti mohou na LF MU studovat v anglických programech Všeobecné lékařství (doba studia 6 let) a Zubní lékařství (doba studia 5 let). Studium je ukončeno titulem "Medicinae Universae Doctor" (MUDr.) (= M.D., Doctor of Medicine) a "Medicinae Dentalis Doctor" (MDDr.). Výuka probíhá v angličtině.

Obecné podmínky přijetí:
Každý zahraniční uchazeč musí mít absolvováno kompletní středoškolské studium ukončené maturitou. Uchazeči jsou přijati na základě písemné zkoušky z Biologie, Chemie a Fyziky nebo Matematiky. Přijímací zkoušky se konají v průběhu května v Brně nebo prostřednictvím agentur v zahraničí. Přihlášky ke studiu se podávají elektronicky a E-přihláška je dostupná na webových stránkách LF MU - Studies in English - Admissions Information. K přijetí je třeba přiložit vysvědčení za čtyři nebo tři roky studia a maturitní vysvědčení.

Poplatek za studium v angličtině činí pro program Všeobecné lékařství 9 000 EURO (každý rok studia se skládá ze dvou semestrů) a za Zubní lékařství 10 000 EURO. Tato částka platí pro uchazeče, kteří uhradí poplatek na účet Masarykovy university do 31.srpna příslušného roku. Poplatek za studium lze rovněž platit ve dvou částech, za každý semestr separátně. V takovém případě je částka navýšena vzhledem k administrativním výdajům spojených s převodem a činí za každý semestr v případě Všeobecného lékařství 4 750 EURO a v případě Zubního lékařství 5 500 EURO. První část je splatná do 31. srpna.

Podmínkou přijetí ke studiu na LF MU je uzavření smlouvy mezi uchazečem a Masarykovou univerzitou. Smlouva zahrnuje rovněž ustanovení, že zahraniční studenti jsou povinni respektovat studijní a disciplinární řád MU. Zahraniční studenti jsou dále zavázáni tím, že v průběhu 1.-4.ročníku absolvují kurzy českého jazyka. To je nezbytné proto, aby při zahájení stáží na klinických pracovištích byly schopni komunikovat s pacienty.

Orientační cena za ubytování na kolejích MU činí pro zahraničního studenta kolem 120 EURO za měsíc (za jednoho studenta ve 2-3 lůžkovém pokoji. Denní částka potřebná na jídlo se pohybuje mezi 4-5 EURO.
Lékařská fakulta MU vede v současné době jednání s americkou organizací poskytující finanční podpory během studia občanům USA (U.S. Department of Education). Lze očekávat, že tato jednání budou v nejbližší době uzavřena

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT