Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 18. 4. 2017 7:46:53
Garant obsahu:
Tomáš Kašpárek
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 666
Přístupů: 10254
Vytvořeno: 2. 10. 2008 16:36:29

Doktorské studium - Psychiatrie

Informace oborové rady

1. Vstupní požadavky

 • Ukončené studium na Lékařské fakultě MU (titul MUDr.) nebo na jiné VŠ - titul Mgr., PharmDr., PhDr. (obory příbuzné psychiatrii)
 • Úspěšné složení přijímacího pohovoru
 • Schválení projektu disertační práce

2. Studijní předměty společné

 • Povinné předměty
  • Anglický jazyk (kód předmětu v IS MUNI - DSAJz01)
  • Rétorika, kultura mezilidské komunikace (DSREz01)
  • Analýza  klinických dat (DSAK051)
 • Povinně volitelné předměty
  (povinně vybrat 2 z níže uvedených k povinným předmětům)
  • Molekulární biologie a genetika (DSMBz01)
  • Nové trendy v patologické fyziologii (DSNTz01)
  • Nové trendy v lékařské imunologii (DSTIz01)
  • Etika biomedicínského výzkumu (DSETz01)
  • Získávání vědeckých informací (DSVIz01)
  • Plánování, organizace a hodnocení klinických studií (DSAM051)
  • Uživatel počítačové sítě (DSUP031)

3. Studijní předměty odborné

 • Povinné předměty
  • Psychiatrie cvičení (VLPY9X1c) POVINNÉ POUZE PRO NELÉKAŘE!
  • Psychiatrie předn. (VLPY9X1p) POVINNÉ POUZE PRO NELÉKAŘE!
   (při zápise předmětů požádat o výjimku garanta předmětu prof. Kašpárka)
 • Povinně volitelné odborné předměty  = předmět Odborná příprava I-VIII
  (povinně vybrat  2 z níže uvedených povinně volitelných odborných předmětů)
  • Zobrazovací metody v psychiatrickém výzkumu
  • Psychofarmakologie
  • Neurostimulační metody mozku a jejich využití v psychiatrii
  • Pedopsychiatrie
  • Možnosti aplikace genetiky v psychiatrii

Všechny POVINNĚ VOLITELNÉ ODBORNÉ PŘEDMĚTY se zapisují obecně jako předmět ODBORNÁ PŘÍPRAVA  I – VIII.

Anotace, požadavky na studenta a doporučená literatura jsou k dispozici v odkaze Sylaby:
http://www.med.muni.cz/dokumenty/pdf/program_d_pc4_psychiatrie_5103v050.pdf

 • Garanti povinně volitelných odborných předmětů
  • Zobrazovací metody v psychiatrickém výzkumu - prof. Kašpárek
  • Psychofarmakologie - MUDr. Barteček
  • Neurostimulační metody mozku a jejich využití v psychiatrii - MUDr. Ustohal
  • Pedopsychiatrie  - prof. Drtílková/MUDr. Theiner
  • Možnosti aplikace geneticky v psychiatrii - prof. Žourková

4. Další povinnosti studenta

 • Aktivní účast na vzdělávacích akcích
 • Pravidelné studium odborné literatury
 • Pedagogická činnost v rozsahu nejvýše 100 hodin za standardní dobu studia
 • Příprava disertační práce
 • Příprava teoretických podkladů k disertační práci v publikační formě
 • Konzultace disertační práce se školitelem
 • Prezentace dílčích výsledků disertační práce na odborném semináři (se školitelem, garantem)
 • Minimálně JEDEN publikační výstup jako první autor v odborném časopise s IF nebo publikační výstup jako první spoluautor (tj. druhý autor) v odborném časopise s IF a první autor u dvou publikací v českém nebo zahraničním recenzovaném periodiku v databázi SCOPUS (přehledový článek a článek prezentující originální data).

5. Požadavky k přihlášení na státní doktorskou zkoušku

 • Zvládnutí základního oboru Psychiatrie
 • Detailní znalost dílčí problematiky oboru dle zvoleného tématu disertační práce

6. Požadavky k obhajobě disertační práce

 • Podrobné pokyny o přihlášení k obhajobě disertační práce najdete zde:
  http://www.med.muni.cz/index.php?id=1594
 • Před samotnou obhajobou disertační práce musí mít doktorand úspěšně složenou státní doktorskou zkoušku z Psychiatrie. Tuto zkoušku může složit kdykoliv v průběhu studia (po domluvě se školitelem) nebo může být složena až před samotnou obhajobou disertační práce
 • Podmínkou podání přihlášky k obhajobě disertační práce je mít splněné publikační požadavky DSP Psychiatrie, tj. minimálně JEDEN publikační výstup jako první autor v odborném časopise s IF nebo publikační výstup jako první spoluautor (tj. druhý autor) v odborném časopise s IF a první autor u dvou publikací v českém nebo zahraničním recenzovaném periodiku v databázi SCOPUS (přehledový článek a článek prezentující originální data).

 

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT