Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 13. 10. 2014 11:02:03
Garant obsahu:
Pavel Šlampa
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 675
Přístupů: 6191
Vytvořeno: 20. 10. 2008 13:09:09

Doktorské studium - Onkologie - Edukační akce

Náplň výběrové stáže, organizované Interní hematologickou a onkologickou klinikou (IHOK) ve FN Brno Bohunice ve školním roce 2014/2015 pro studenty VI. ročníku všeobecného směru a dále pro postgraduální studenty onkologie. Na tuto výběrovou stáž je nutno se dopředu hlásit na uvedené kontaktní adrese.

VÝZNAM MODERNÍCH LABORATORNÍCH METOD PRO MEDICÍNU

Kapacita: max. 10 studentů na jeden týdenní blok
Kontakt pro přihlášku na výuku:
sekretariát CMBGT IHOK, FN Brno:
Světla Kuhrová, tel.: 53223 4623, E-mail: skuhrova@fnbrno.cz

Termíny:

  1. blok začíná 15. 9. 2014, sedmý týden = 27.10. - 31. 10. 2014
  2. blok začíná 17. 11. 2013, sedmý týden = 12. 1. - 16. 1. 2015
  3. blok začíná 19. 1. 2015, sedmý týden = 2. 3. - 6. 3. 2015
  4. blok začíná 9. 3. 2015, sedmý týden = 20. 4. - 24. 4. 2015

Zahájení výuky: 9,00 hod.
Doporučená výbava, požadavky:
přezutí, plášť, poznámkový blok
minimální počet studentů: 3
při menším počtu studentů než 3 proběhne pouze praktická část

Pracoviště zajišťující výuku:
Pondělí, úterý, středa, pátek – Centrum molekulární biologie a genové terapie (CMBGT) IHOK, FN Brno, pracoviště Dětská nemocnice, Černopolní 9, 625 00 Brno, pavilon L
Čtvrtek - Laboratoře experimentální hematologie a buněčné imunoterapie (LEHABI) při Oddělení klinické hematologie (OKH) FN Brno pracoviště Bohunice, Jihlavská 20, 625 00 Brno, pavilon CH, 4. patro (vstup přes 1. NP pavilonu L)

Program výuky - Pondělí, úterý, středa
Termíny:
I. blok pondělí až středa - od 27. 10.2014 do 29.10. úterý je svátek 28, 10.
II. blok pondělí až středa od 12. 1.2015 do 14. 1. 2015
III. blok pondělí až středa - od 2. 3.2015 do 4. 3 .2015
IV. blok pondělí až středa - od 20. 4.2015 do 22. 4. 2015
Místo výuky:

Centrum molekulární biologie a genové terapie (CMBGT) IHOK, pracoviště Dětská nemocnice, budova L, 1. poschodí, Černopolní 9, 625 00 Brno, tel.: 532234623
Odborný garant: Prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D.

Vyučující : Prof.. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D., Mgr. Martina Lengerová, Ph.D., Ing. Dana Dvořáková, CSc., MVDr. Boris Tichý, PhD., RNDr. Jitka Malčíková, PhD.

Program pondělí, úterý: Metody molekulární genetiky v onkologii a molekulárně biologická detekce oportunních infekcí (teoretický úvod a praktické ukázky, metody izolace DNA/RNA, techniky PCR a real time PCR, detekce minimální reziduální choroby, detekce buněčného chimerismu, detekce oportunních infekcí), prohlídka pracoviště

Program středa:
Teoretická část: Využití genomických přístupů v onkologické diagnostice – DNA čipy, proteinové čipy, další vysokokapacitní metody analýzy genové exprese, sekvenování genomů – technologie nové generace.
Praktická část: DNA čipy – expresní, resekvenační, komparativní genomová hybridizace (aCGH), analýza SNP, analýza microRNA, kontrola kvality nukleových kyselin, funkční genomika (transfekce siRNA, miRNA do nádorových buněk). Ukázka laboratoří a laboratorních zařízení, v nichž se tato vyšetření provádí.

Program výuky – Čtvrtek - program garantuje Ing. Martina Almáši, Ph.D.

Termíny:
I. blok čtvrtek 30. 10. 2014
II. blok čtvrtek 15. 1. 2015
III. blok čtvrtek 5. 3. 2015
IV. blok čtvrtek 23. 4. 2015

Místo výuky 9,00 zasedací místnost UKB, ILBIT A3, Kamenice 5, 625 00 Brno:
1. Ing. Martina Almáši, Ph.D. Separace plazmatických buněk pomocí MACS
2. RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D. Využití genomiky u mnohočetného myelomu, prohlídka laboratoří v pavilonu A3

11,00 Praktická část na LEHABI, OKH FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Ing. Martina Almáši, Ph.D., Bc. Marcela Štouračová. Separace plazmatických buněk pomocí MACS, izolace mononukleárních buněk z kostní dřeně

Program výuky – Pátek – program garantuje prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.
Termíny:
I. blok pátek 31. 10. 2014
II. blok pátek 16. 1. 2015
III. blok pátek 6. 3. 2015
IV. blok pátek 24. 4. 2015

Místo výuky: Centrum molekulární biologie a genové terapie (CMBGT) IHOK, sekce průtokové cytometrie, pracoviště Dětská nemocnice, budova L, Černopolní 9, 625 00 Brno, tel.: 532234623

Vyučující: Prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. Ing. Olga Stehlíková, Mgr. Marek Borský
Téma: Metody imunocytologické diagnostiky v onkologii.
Přednáška - principy imunofluorescence, flowcytometrie a cell sorting, aplikace v hematoonkologii, základy celulárních technologií.
Praktická část - imunofluorescenční značení monoklonálními protilátkami, imunofenotypizace analýza T a B lymfocytů periferní krve, imunomagnetická separace hematopoetických kmenových buněk, základy celulárních kultur, imunofluorescenční mikroskopie a další dle aktuálních možností laboratoře.