Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 29. 1. 2013 9:42:35
Garant obsahu:
Markéta Neckařová
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 678
Přístupů: 9443
Vytvořeno: 23. 10. 2008 15:35:18

FREEMOVERS

Studenti, kteří si sami domluví studijní pobyt na zahraniční vzdělávací instituci, mimo rámec jakéhokoliv výměnného programu, mají možnost strávit až dva semestry studiem v zahraničí jako freemovers. Student žádající o přijetí na zahraniční univerzitě si nemůže svou žádost vynutit; naopak, přijetí na univerzitě je výrazem dobré vůle na její straně. To samozřejmě znamená, že každá univerzita má odlišná pravidla. Některé freemovery vůbec nepřijímají (nebo přijmout nemohou). Jiné, zvlášť ty, které mají zájem zvýšit počet zahraničních studentů na své instituci, je vítají. V některých případech VŠ požadují školné. Ve všech případech záleží na rozhodnutí té které univerzity zda má zájem studenta přijmout či ne. Tato příležitost je často využívána, když má student zájem navštívit instituci kvůli nějaké specializaci, která je tam nabízena nebo kvůli vyučujícímu, který je předním expertem ve svém oboru.

Termín podání žádosti do stipendijního programu je vždy do 15. listopadu

Žádost můžete doručit buď na zahraničních oddělení svých fakult nebo přímo na CZS. Rozhodnutí o zařazení do programu bude zasláno žadatelům e-mailem během prosince tohoto roku. Podmínkou žádosti o stipendium je získání akceptačního dopisu zahraniční univerzity a souhlas domácí fakulty/katedry s tímto zahraničním studiem. Zájemci o tento grant proto musí prvně kontaktovat preferovanou instituci a dohodnout se na podmínkách studia. Toto se týká všech náležitostí studia a života v zahraničí, včetně příp. povinnosti platit školné.

Více informací najdete na:
http://czs.muni.cz/cs/outgoing-mobility/outgoing-student/outgoing-student-praxe/outgoing-student-freemover

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT