Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 26. 2. 2018 10:07:22
Garant obsahu:
Zuzana Pilátová
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 679
Přístupů: 14704
Vytvořeno: 23. 10. 2008 15:36:25

Pracovní stáže ERASMUS+

Základní informace

Program Erasmus+: Erasmus je v rámci programu Erasmus+ zaměřen na vysokoškolské vzdělávání a na odborné vzdělávání na vysokoškolské úrovni. Program je určen především pro studenty, pedagogy a zaměstnance vysokoškolských institucí, ale i pro školitele z podniků a dalších subjektů.

Kterých zemí se program týká

Praktické stáže mohou probíhat pouze v Programových zemích:

 • členské země EU: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie
 • nečlenské země EU: Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Turecko, Makedonie

POZOR, mobilita do Švýcarska možná není.

Podmínky účasti

Praktické stáže v rámci programu Erasmus+: Erasmus se může zúčastnit student, který:

 • je řádně zapsán do akreditovaného Bc., Mgr. nebo PhD. studijního programu na MU – prezenční, kombinované I distanční formy studia
 • je občanem jedné z programových zemí nebo je občanem jiného státu, ale studuje v programové zemi v akreditovaném studijním programu, v jakémkoliv ročníku
 • musí být po celé období stáže řádně zapsán (mimo absolventské stáže) ke studiu na vysílající instituci v oboru, který stáž zaštiťuje, nemůže tedy studium v daném oboru na vysílající instituci před ukončením stáže v zahraničí přerušit ani ukončit
 • který byl vybrán v řádně vyhlášeném výběrovém řízení

Další upřesnění:

 • student, který studuje v České republice v akreditovaném studijním programu a chce vycestovat na praktickou stáž a/nebo na studijní pobyt do země svého původu (tj. Country of Origin), má při výběrovém řízení nejnižší prioritu a bude mu udělen status zero grant studenta, tj. bez nároku na přidělení stipendia
 • student, který studuje v České republice v akreditovaném studijním programu a chce vycestovat na praktickou stáž a/nebo na studijní pobyt, nemůže tento pobyt absolvovat v zemi svého aktuálního pobytu (tj. Country of Residence)
 • program není určen pro studenty, kteří přijeli do ČR studovat pod programem Erasmus Mundus
   
 • Absolventská stáž: praktickou stáž je možno nově absolvovat do 12 měsíců po ukončení studia (včetně délky stáže)
  • absolventem se student stává v den složení státnic, od tohoto dne se začíná počítat jeden rok, ve kterém musí být stáž zahájena i ukončena (je však třeba stále respektovat probíhající akademický rok, v němž je stáž administrativně vedena, nemůže přesahovat do dalšího akademického roku)
  • absolventské stáže mohou trvat 2-12 měsíců, odečítá se ale délka již realizovaného Erasmus pobytu (studijní I pracovní) ve studijním cyklu, ve kterém si student o absolventskou stáž žádá (pozor na dlouhé magisterské programy, více v Kvalifikačních podmínkách)
  • veškerá administrativa (od přihlášení se na stáž po podpis Účastnické smlouvy) musí být vyřízena PŘED ukončením studia, tj. před složením státní závěrečné zkoušky

Veškeré informace jsou uvedeny na webu:
http://czs.muni.cz/cs/outgoing-mobility/outgoing-student/outgoing-student-praxe/outgoing-student-erasmus-plus-praxe

Nabídky pracovních stáží (pro všechny fakulty):
https://isois.ois.muni.cz/public/mobility-filter/index.php?action=browseOffers&programId=34

Koordinace programu na LF:
doc. MUDr. Martin Repko, Ph.D.

Proděkan pro anglické studium a internacionalizaci Lékařské fakulty
E mail: Repko.Martin@fnbrno.cz

Bc. Zuzana Pilátová
Zahraniční oddělení MU LF
zpilatova@med.muni.cz

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT