Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 7. 3. 2016 14:37:55
Garant obsahu:
Pavel Smilek
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 765
Přístupů: 4467
Vytvořeno: 13. 5. 2009 14:40:13

Doktorské studium - Otorinolaryngologie

Informace oborové rady

Profil absolventa oboru (SP) & cíle studia

Po ukončení studia by absolvent měl:

 • být schopen sběru, přípravy, statistického zpracování a interpretace dat
 • poznat a definovat klinický problém a aplikovat získané poznatky do praxe
 • schopen orientace v současných trendech oboru a anticipace dalšího vývoje
 • schopen samostatné vědecké práce
 • schopen předávat a vést pracovní tým
 • schopen prezentace znalostí a výsledků

Vstupní požadavky

 • ukončené studium na Lékařské fakultě
 • úspěšné složení přijímacího pohovoru
 • schválení projektu disertační práce

Povinné předměty:

 • Anglický jazyk – DSAJz01

Povinně volitelné předměty (povinně vybrat 4)

 • Molekulární biologie a genetika
 • Nové trendy v patologické fyziologii
 • Trendy v lékařské imunologii
 • Analýza vědeckých dat
 • Etika vědecké a experimentální práce
 • Rétorika, kultura mezilidské komunikace
 • Získávání vědeckých informací
 • Plánování, organizace a hodnocení klinických studií
 • Užívač počítačové sítě

Studijní předměty odborné:
Povinné:
Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
Povinně volitelné (povinně jeden z níže uvedených k povinnému předmětu Otorinolaryngologie)

 • Onkologie ORL oblasti
 • Traumatologie ORL oblasti
 • Chirurgie štítné žlázy
 • Endonazální operace
 • Kofochirurgie
 • Otoneurologie
 • Fonochirurgie

Další povinnosti

  • Aktivní účast na vzdělávacích akcích
  • Pravidelné studium odborné literatury
  • Pedagogická činnost v rozsahu nejvýše 50 hodin za standardní dobu studia
  • Příprava disertační práce
  • Příprava teoretických podkladů k disertační práci v publikační formě
  • Publikační výstup: minimálně 2 publikace jako 1. autor v českém odborném časopise a jako 1. autor nebo spoluautor v časopise s IF
  • Konzultace disertační práce se školitelem
 • Prezentace dílčích výsledků disertační práce na odborném semináři (s garantem kvality, školitelem)

  Požadavky na státní doktorskou zkoušku

Zvládnutí základního oboru Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
Detailní znalost dílčí problematiky oboru dle zvolené práce

Návrh témat prací

 1. Predikce a prognóza u nádorových onemocnění hlavy a krku
 2. Epidemiologie nádorových onemocnění splanchnokrania
 3. Chirurgie onkologických onemocnění hlavy a krku
 4. Rekonstrukční chirurgie v oblasti hlavy a krku
 5. Traumatologie splanchnokrania
 6. Funkční endonazální chirurgie
 7. Rekonstrukční středoušní chirurgie
 8. Fonochirurgie
 9. Laseroterapie v oblasti hlavy a krku
 10. Otoneurologie – diagnostika a léčba nedoslýchavosti, závratí a tinnitu
 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT