Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 21. 10. 2014 11:32:18
Garant obsahu:
Martin Pešl
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 769
Přístupů: 3655
Vytvořeno: 30. 5. 2009 18:49:46

PRACOVNÍ KOMISE PRO VĚDECKOU ČINNOST

PRACOVNÍ KOMISE PRO VĚDECKOU ČINNOST

     * stránky pracovní skupiny http://www.radavs.cz/index.php?oblast=36

 

2014

Novela zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků
Materiály, které obdržela Rada VŠ k připomínkování  Novela zákona č. 130/2002 Sb.  A Analýza změn v zákoně č. 130/2002 Sb.  (12.02.2014)

+ Připomínky k novele zák.130/2002Sb.

Jednání pracovních komisí k problematice financování EIZ 30. ledna 2014 - organizováno LF MU, s podporou RMU a UKB
Podklady pro jednání 7. sněmu Rady VŠ 20. 2. 2014
Dokument ve Wordu Národní centrum podpory II VaV
Dokument ve formatu pdf Prezentace NTK
Dokument ve formatu pdf Prezentace AKVŠ
Dokument ve Wordu Zápis z jednání

+ navazujicí informace Licenční centrum - podpora pro zajištění informační infrastruktury VVI  PPT  Prezentace AKVŠ

+ Elektronické informační zdroje a licenční centrum  Word EIZ

2013

Komentáře k Metodice hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnoceníukončených programů (platná pro léta 2014 až 2016)

pdf Metodika hodnocení VaV

Nový dokument  MŠMT Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání - verze ze 30. 11. 2013
pdf OP VVV

2012

Příprava státního rozpočtu na výzkum 2013 Radou pro výzkum, vývoj a inovace
Materiály pro 2. zasedání sněmu Rady vysokých škol dne 17. května 2012

Dokument ve formátu pdf Příprava SR na výzkum 2013
Dokument ve formátu pdf Návrh výdajů SR

Stanovisko k materiálu „Stanovisko AV ČR k opakovanému používání Metodiky hodnocení výsledků VaVaI (tzv. kafemlejnku) pro rozdělování institucionální podpory VO“
Materiál projednaný na 4. zasedání předsednictva Rady vysokých škol 19. dubna 2012
Dokument ve formátu pdf Stanovisko AV ČR
Dokument ve Wordu Stanovisko ke Stanovisku AV ČR

 

2011

 Zpráva o stavu výzkumu - pohled mezinárdního auditu změn v posledních letech, prezentoval doc. Kebo na předsednitcvu RVŠ 10/2011 Audit and Recommendations.pdf

 Info 31-10-2010

 Český statistický úřad na svých webových stránkách zveřejnil v poslední době následující sadu nových nebo aktualizovaných údajů z oblasti vědy, technologií a inovací:

 1)   Podrobné údaje o výzkumu a vývoji v České republice v letech 2005 až 2010 z pravidelného ročního šetření VTR 5-01. Údaje jsou dostupné nejen za Českou republiku jako celek, ale i v krajském členění a za

jednotlivé sektory provádění VaV (podnikatelský, vládní a vysokoškolský). Kromě podrobných údajů dostupných v tabulkové části jsme pro vás připravili i rozsáhlé grafické výstupy z této oblasti (grafy, obrázky, kartogramy atd.) obsahující mimo jiné i podrobné dostupné mezinárodní srovnání jak v rámci zemí EU tak i OECD, Číny a Ruska

 Všechny tyto údaje jsou k dispozici na následujícím odkazu: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/statistika_vyzkumu_a_vyvoje

 2)   Podrobné statistické údaje o kvalifikovaných lidských zdrojích pro vědu, technologie a inovace, které naleznete na následujícím odkazu: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/lidske_zdroje_pro_vedu_a_technologie

 Mimo jiných statistik zde naleznete např. údaje o vývoji průměrné mzdy v nejužší skupině lidských zdrojů pro vědu, technologie a inovace označované jako „Vědci a inženýři: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf /i/mzdy_vedcu_a_inzenyru/$File/3_sae_platy_11.pdf 

nebo podrobné údaje o počtu studentů vysokých škol v přírodovědných a technických studijních oborech v posledních deseti letech: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/studenti_a_absolventi_terciarniho_stupne_vzdelavani

 3)   V říjnu jsme na stránky ČSÚ umístili i nové údaje o výsledcích vědecké činnosti měřené prostřednictvím odborných článků publikovaných v impaktovaných časopisech a jejich citací, které naleznete na následujícím odkazu:

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/bibliometrie

 Na stránkách ČSÚ naleznete kromě údajů o publikovaných odborných článcích i další výstupy z výzkumné a vývojové činnosti jako jsou patentové údaje včetně licenčních příjmů z poskytnutých patentů. Tyto údaje jsou k dispozici na následujících odkazech: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/patentova_statistika + http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/licence

 4)   Kromě vstupů a výstupů z oblasti výzkumu a vývoje ČSÚ shromažďuje i mezinárodně srovnatelná data z oblasti vyspělých (high-tech) technologií, která byla taktéž aktualizována nebo doplněna v posledních měsících. Jde nejen o údaje o vývozu a dovozu high-tech zboží a služeb, ale i o údaje za odvětví produkující high-tech výrobky a poskytující high-tech služby. Kromě údajů za Českou republiku jsme pro vás zpracovali i dostupné mezinárodní srovnání. Tyto údaje jsou k dispozici na následujících odkazech:

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/zahranicni_obchod_s_high_tech_zbozim_vav

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/technologicke_platebni_bilance_zahranicni_obchod_s_technologickymi_sluzbami

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/high_tech_sektor

 Veškeré ostatní statistiky z oblasti vědy, technologií a inovací zjišťované Českým statistickým úřadem jsou pak dostupné na následujícím odkazu:

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/veda_a_vyzkum_veda_

 nebo v unikátní publikaci ČSÚ - „Statistická ročenka vědy, technologií a inovací“, a jejíž rozšířená internetová verze je k dispozici na následujícím odkazu:

http://www.czso.cz/csu/2010edicniplan.nsf/p/1005-10

 

2009

27.2. 09  Vzorec dotace na specifický výzkum - pravida pro účelovou podporu vysoké školy (V) a následné přerozdělení finančních prostředků vnitřní grantovou soutěží

komentáře z diskuze

 a)    posuzuje se výkon celé univerzity, doplatí na to vyjímečná pracovitě na méně úspěných V
 b)    nedůvěra k datům RIV, tak aby mohla být odpovědně použita pro rozdělování tak velkého objemu peněz
 c)    diskuze vzorečku pro rozdělování prostředků na V - nebezpečí udrovžání mrtvých duší, např. doktorandů vs. námitky proti použití počtu absolventů
 d)    kterým studentům, magisterským i doktorandským, může být udělena finanční podpora?
 e)    v jakém rozsahu mohou být zahrnuti akademičtí pracovníci, školitelé jednotlivé malé projekty vs. objemné projekty,
  f)    námitky proti centrálnímu stanovení objemu projektů a rozdělení na stipendia a odměny školitelů - to vše by mohla by určovat každá V samostatně

22.3. 09 Analýza vzorce rozdělování dotace na specifický výzkum

 

Příprava návrhu výdajů na výzkum a vývoj na rok 2010 s výhledem na léta 2011 a 2012

26.5. 09 Předsednictvo Rady vysokých škol organizuje pracovní seminář s názvem „Metodika hodnocení výsledků výzkumu a vývoje“. 

  • Hlavní referát o uvedené problematice přednese prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc., děkan Přírodovědecké fakulty UK, poté bude následovat diskuse. Seminář se bude konat 18. června 2009 ve 13.30 hodin v budově Karolina. Prosímpřípadné zájemce nejpozději do 4. 6. 2009 aby se nahlásili - na mejl 60014@mail.muni.cz - předam na Agenturu Rady vysokých škol. Přesné místo konání bude ještě upřesněno.

18.6. 09 Seminář: Metodika hodnocení výsledků výzkumu a vývoje

 

 MUDr. Martin Pešl 60014@mail.muni.cz

návrat na Informace z Rady vysokých škol

 

návrat na Informace z Rady vysokých škol

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT