Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 14. 3. 2018 13:18:57
Garant obsahu:
Jana Dvořáková
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 772
Přístupů: 41200
Vytvořeno: 18. 6. 2009 10:11:48

Aktuální výzvy - Oddělení pro vědu, výzkum a projektovou podporu

NOVÉ: Dne 27. 2. 2018 vyhlásila Grantová agentura ČR veřejnou soutěž na podporu standardních, juniorských
a mezinárodních projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2019. Soutěžní lhůta všech typů projektů
končí 11. 4. 2018. 
Fakultní uzávěrka je stanovena na 6. 4. 2018 do 12 h.!

Projekty ke kontrole ekonomiky a dalších náležitostí, prosíme, odevzdávejte na oddělení OVRPP průběžně. Při sestavování ekonomické části projektu můžete využít excelovou tabulku pro propočet rozpočtu a Příklad komentářů k ekonomice. Informace k ekonomické části poskytuje Marie Herrmannová, pro personální záležitosti kontaktujte Alenu Krejčiříkovou a informace k věcné části poskytuje Soňa Böhmová.

Pracovnice OVRPP LF MU budou kontrolovat projekty přímo v aplikaci GAČR - GRIS, proto je nutné, abyste v dolní části úvodní stránky založeného projektu zavedli mezi Users uživatele se jménem „podporaLFMU“ a přiřadili mu roli „Project Administrator“.

Podklady pro vyjádření Etické komise je třeba dodat elektronicky na adresu jkure@med.muni.cz nejpozději 
do 28. 3. 2018. K podkladům patří elektronická verze přihlášky s popisem projektu včetně metodologie a text informovaného souhlasu (http://www.med.muni.cz/index.php?id=465). Etická komise nabízí konzultace na výše uvedené e-mailové adrese nebo tel. 549 49 4913.

Projekt je potřeba také založit v interní aplikaci - Informační systém pro evidenci projektů (ISEP) a dodat na OVRPP podepsanou Průvodku návrhu projektu. Totéž platí i v případě, že je LF MU spolunavrhovatelem projektu.
Vygenerovanou poslední verzi projektu ve formátu pdf s označením FINAL posílejte současně na adresy bohmova@med.muni.cz a zkrejcir@med.muni.cz. Název vygenerovaného souboru nepřepisujte. Po doručení mailem odešleme projekt datovou schránkou na GAČR.

Další informace:
Vyhlášení veřejné soutěže Standardní projekty
Vyhlášení veřejné soutěže Juniorské projekty 
Vyhlášení veřejné soutěže Mezinárodní projekty 
Uživatelská příručka k aplikaci GRIS 
Online služba - dotazy k vyhlášeným soutěžím, dotazy k aplikaci GRIS.


 

 Aplikace ANLUPA – efektivní nástroj na vyhledávání výzev – nově nabízí uživatelům na MU své pokročilé funkce; přihlášením přes UČO a sekundární heslo je nyní možné vyhledávat konkrétní výzvy dle nadefinovaných kritérií a prostřednictvím funkce STRÁŽCE VÝZEV dostávat automaticky upozornění na vyhlášené výzvy dle nadefinovaných kritérií. Práce s aplikací je snadná a intuitivní, pro zájemce je dostupný názorný video-tutorial.
Kontaktní osoba na RMU: Mgr. Ida Součková Olšová.


 

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT