Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 6. 11. 2017 16:20:26
Garant obsahu:
Jana Dvořáková
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 772
Přístupů: 39951
Vytvořeno: 18. 6. 2009 10:11:48

Aktuální výzvy - Oddělení pro výzkum, rozvoj a projektovou podporu

NOVÉ: Aktuální výzvy MŠMT
INTER-EXCELLENCE: výzvy mezinárodní spolupráce MŠMT
 
INTER-COST
MŠMT zveřejnilo výzvu k podávání návrhů projektů do podprogramu INTER-COST, jehož cílem je podpora zapojení českých vědeckých týmů do evropské mnohostranné spolupráce COST v oblasti základního výzkumu, průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.
Aktualitu naleznete na stránkách Odboru výzkumu.
Před odevzdáním návrhu projektu kontaktujte ve věcech personálních paní Alenu Krejčíříkovou a pro kontrolu ekonomiky paní Marii Herrmannovou.
Fakultní uzávěrka pro odevzdání návrhů projektů a průvodky na Oddělení pro výzkum, rozvoj a projektovou podporu je 11. prosince 2017.
 
INTER-ACTION Izrael
Výzva se vztahuje na spolupráci mezi českými podniky zabývajícími se výzkumem a vývojem a partnerem ve Státě Izrael, v projektech aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje. Uchazečem může být podnik (se sídlem v ČR), zabývající se výzkumem. Masarykova univerzita může být pouze v roli dalšího účastníka.
Aktualitu naleznete na stránkách Odboru výzkumu.
V případě zájmu podat projekt kontaktujte do 31. prosince 2017 Ing. Zuzanu Krejčířovou
Fakultní uzávěrka pro odevzdání návrhů projektů a průvodky na Oddělení pro výzkum, rozvoj a projektovou podporu je 24. ledna 2018.
 
Důležité upozornění: v návaznosti na zveřejnění aktuality k vyhlášení výzvy INTER-ACTION Izrael (http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-verejne-souteze-ves18) upozorňujeme na problematické aspekty výzvy. Masarykova univerzita se může účastnit v projektu pouze jako partner a je potřeba před odesláním návrhu projektu zajistit správnost znění návrhu smlouvy o účasti na řešení projektu a návrhu smlouvy o využití výsledků. Návrh projektu může být za MU podepsán až po zajištění kontroly těchto dokumentů. 

 
NOVÉ: Dne 1. 11. 2017 vyhlásila Grantová agentura MU (GAMU) výzvu k podávání žádostí o podporu do Kategorie E - Podpora zvýšení kvality vynikajících výsledků – třetí výzva. 
 
Všechny informace najdete na webových stránkách GAMU.
 
Žádost o podporu se vyplňuje v ISEP. Fakultní uzávěrka pro odevzdání návrhů na fakultě je 16. 11.  2017 ve 12 hod.. Do stanoveného termínu řešitel předloží na Oddělení pro výzkum, rozvoj a projektovou podporu, podepsaný návrh projektu, průvodku a životopis. Do ISEP lze nahrát do záložky Dokumenty i další relevantní dokumenty (např. komunikaci s vydavatelem, článek v revizi, manuscript apod.).
Informace a podporu při přípravě projektu poskytuje Jana Šplouchalová
 
Žádosti budou vyhodnoceny a podpora bude udělena do konce listopadu 2017. 


 Aplikace ANLUPA – efektivní nástroj na vyhledávání výzev – nově nabízí uživatelům na MU své pokročilé funkce; přihlášením přes UČO a sekundární heslo je nyní možné vyhledávat konkrétní výzvy dle nadefinovaných kritérií a prostřednictvím funkce STRÁŽCE VÝZEV dostávat automaticky upozornění na vyhlášené výzvy dle nadefinovaných kritérií. Práce s aplikací je snadná a intuitivní, pro zájemce je dostupný názorný video-tutorial.
Kontaktní osoba na RMU: Mgr. Ida Součková Olšová.


 

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT