Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 24. 2. 2017 12:20:37
Garant obsahu:
Jana Dvořáková
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 772
Přístupů: 35818
Vytvořeno: 18. 6. 2009 10:11:48

Aktuální výzvy

 

Dne 22. 2. 2017 vyhlásila Grantová agentura ČR veřejnou soutěž na podporu standardních, juniorskýchmezinárodních projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2018. Soutěžní lhůta všech typů projektů začíná 22. 2. a trvá do 6. 4. 2017.
Fakultní uzávěrka je stanovena na 3. 4. do 12 h.!

Projekty ke kontrole ekonomiky a dalších náležitostí, prosíme, odevzdávejte na oddělení OVRPP průběžně. Při sestavování ekonomické části projektu můžete využít excelovou tabulku pro propočet rozpočtu (.xls) a Příklad komentářů k ekonomice (.doc). Informace k ekonomické části poskytuje Marie Herrmannová, pro personální záležitosti kontaktujte Alenu Krejčiříkovou a informace k věcné části poskytuje Věra Pospíšilíková.

Pracovnice OVRPP LF MU budou kontrolovat projekty přímo v aplikaci GAČR, proto je nutné, abyste v dolní části úvodní stránky založeného projektu zavedli mezi Users uživatele se jménem „podporaLFMU“ a přiřadili mu roli „Project Administrator“.

Podklady pro vyjádření Etické komise je třeba dodat elektronicky na adresu jkure@med.muni.cz nejpozději do 23. 3. 2017. K podkladům patří elektronická verze přihlášky s popisem projektu včetně metodologie (ekonomika není nezbytná) a text informovaného souhlasu. Etická komise nabízí konzultace na výše uvedené e-mailové adrese nebo tel. 549 49 4913.

Projekt je potřeba také založit v interní aplikaci - Informační systém pro evidenci projektů (ISEP) a dodat na OVRPP podepsaný Evidenční záznam projektu. Totéž platí i v případě, že LF MU je spolunavrhovatelem projektu.
Vygenerovanou poslední verzi projektu ve formátu .pdf s označením FINAL posílejte současně na adresy vposp@med.muni.cz a zkrejcir@med.muni.cz. Název vygenerovaného souboru nepřepisujte. Po doručení mailem odešleme projekt datovou schránkou na GAČR.

Další informace:
Vyhlášení veřejné soutěže Standardní projekty ( https://gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-standardni-projekty-2018/)
Vyhlášení veřejné soutěže Juniorské projekty (https://gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-juniorske-projekty-2018/ )
Vyhlášení veřejné soutěže Mezinárodní projekty (https://gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-mezinarodni-projekty-2018/ )
Uživatelská příručka k aplikaci GRIS ZDE.
online služba - dotazy k vyhlášeným soutěžím, dotazy k aplikaci GRIS


Grantová agentura MU (GAMU) vyhlásila 2.výzvu k podávání žádostí o podporu v kategorii E - Podpora zvýšení kvality vynikajících výsledků (roční projekty, formulář návrhu projektu se vyplňuje elektronicky přímo v Informačním systému pro evidenci projektů (ISEP))

Cílem je podpořit úspěšné dokončení/“upgrade“ mimořádně kvalitního výsledku výzkumu, který s vysokou pravděpodobností přinese úspěch v Pilíři II. nebo v jakémkoliv pokračujícím hodnocení výzkumu v ČR.

Maximální limit na 1 projekt je 1 mil. Kč, s přihlédnutím k finanční náročnosti oboru. Doba trvání projektu do 31.12.2017.

Pravidla soutěže jsou k dispozici zde (.pdf)

Termín pro podání žádostí o podporu: průběžně do 31.5.2017. Žádosti se podávají prostřednictvím ISEP. Postup zde.

Žádosti budou hodnoceny a podpora bude udělována průběžně během celého období pro podávání žádostí až do výše disponibilních prostředků.

Důležité dokumenty:
pravidla (.pdf)
směrnice MU č. 3/2015 (.pdf)
in English (.pdf)

Informace a podporu při přípravě projektu poskytuje Jana Šplouchalová, personální záležitosti konzultujte s Alenou Krejčiříkovou.


PROBÍHÁ HORIZON 2020 (H2020) je nástupcem 7. rámcového programu EU a hlavním nástrojem Evropské komise pro financování výzkumu, technologického rozvoje a inovací. Evropská komise zveřejnila přehlednou příručku k pravidlům a struktuře programu H2020. A také Technologické centrum AV ČR spustilo webové stránky k tomuto programu, kde je k dispozici také stručné shrnutí programu v češtině. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy iniciovalo vznik Národního portálu pro evropský výzkum.
V pilíři I. Vynikající věda jsou velkou oblastí ERC (European Research Council) granty - tyto granty jsou vysoce kompetitivní a jsou určeny na podporu „mezního“ výzkumu („Frontier Research“) jdoucího za hranice současného poznání. Odbor výzkumu MU ve spolupráci s CEITEC vytvořil schéma podpory ERC grantům, v rámci něhož jsou výzkumníkům nabízeny workshopy a individuální konzultace se zahraničním expertem atd.
Lékařské vědy jsou uvedeny také ve třetí prioritě Společenské výzvy, výzva první: Zdraví, demografické změny a životní pohoda. Přehled aktuálních výzev dostupný zde.
Byl zveřejněn pracovní program ERC na rok 2016 s harmonogramem výzev Starting, Consolidator a Advanced grantů. Evropská komise zveřejnila pracovní programy na období 2016-2017.

Připravované akce:
Informační dny pořádané Evropskou komisí
kalendář akcí na stránkách Technologického centra AV ČR

Materiály Odboru výzkumu RMU:
- Metodický list H2020 - návod, jak podat projekt včetně základních informací k přípravě rozpočtu, přílohou je obrazová část s postupem, jak vyplňovat projektovou žádost na Participant Portal (English version)
- H2020 v kostce - informace ke struktuře programu, základním pravidlům financování a typům aktivit (English version)
- H2020: Schéma podpory ERC grantů na MU a postup podávání návrhů ERC projektů (English version)
- Schéma shrnující strukturu H2020 a zásadní informace k jednotlivým výzvám

O zájmu podávat projekt v rámci H2020, prosím, informujte vedoucí Oddělení pro výzkum, rozvoj a projektovou podporu LFMU paní Ing. Zuzanu Krejčířovou - individuálně bude řešen další postup pro úspěšné podání projektu.


Aplikace ANLUPA – efektivní nástroj na vyhledávání výzev – nově nabízí uživatelům na MU své pokročilé funkce; přihlášením přes UČO a sekundární heslo je nyní možné vyhledávat konkrétní výzvy dle nadefinovaných kritérií a prostřednictvím funkce STRÁŽCE VÝZEV dostávat automaticky upozornění na vyhlášené výzvy dle nadefinovaných kritérií. Práce s aplikací je snadná a intuitivní, pro zájemce je dostupný názorný video-tutorial.
Kontaktní osoba na RMU: Mgr. Ida Součková Olšová.


 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT