Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 16. 11. 2018 10:58:57
Garant obsahu:
Jana Dvořáková
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 773
Přístupů: 14087
Vytvořeno: 18. 6. 2009 10:16:10

Postup při podávání projektu - Oddělení pro vědu, výzkum a projektovou podporu

  1. Před přípravou projektu vždy, prosím, kontaktujte pracovnice Oddělení pro vědu, výzkum a projektovou podporu a dohodněte se na časovém rámci a další spolupráci.
  2. Jestliže projekt, který budete připravovat, obsahuje požadavek na finanční, materiální nebo jinou spoluúčast LF MU, je nutné, aby návrh schválila porada proděkanů. V takovém případě je třeba zpracovat stručný návrh projektu a předložit ho ke schválení pracovní skupině v čele s panem proděkanem Kašpárkem a panem tajemníkem Sellnerem. Formulář zde (.doc).
  3. Projekty, které vyžadují podpis děkana, je nutné odevzdat k podpisu prostřednictvím Oddělení pro vědu, výzkum a projektovou podporu nejpozději 3 dny před uzávěrkou u poskytovatele finanční podpory.
  4. Projekty, které vyžadují podpis rektora, je nutné odevzdat k podpisu prostřednictvím Oddělení pro vědu, výzkum a projektovou podporu nejpozději 10 dnů před uzávěrkou u poskytovatele finanční podpory.
  5. U projektů, které vyžadují schválení Etickou komisí LF dle směrnice č. 5 / 2015 Etika výzkumu na MU a Opatření děkana Lékařské fakulty Masarykovy univerzity č. 2 / 2016 o statutu Etické komise Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, je nutné podat žádost o projednání projektu Etickou komisí LF dle postupu uvedeném na webové stránce komise.
  6. Návrh projektu je vždy nutné vložit do databáze ISEP https://inet.muni.cz/app/proj/navrh_find a společně s projektovou žádostí předložit podepsanou Průvodku návrhu projektu, kterou z databáze vygenerujete.
  7. Kdykoliv v průběhu přípravy projektu jsou Vám k dispozici pracovnice Oddělení k osobním, telefonickým i mailovým konzultacím k ekonomické a personální části projektu.
  8. V případě, že jste v časové tísni při přípravě projektu nebo nastaly jiné komplikace, kontaktujte vedoucí Oddělení.

Uživatelská příručka, směrnice a dokumentace k ISEP je umístěna na inet.muni.cz.

Stručný návod, co je potřeba v různých fázích podávání návrhu a realizace projektu dělat, naleznete také na stránkách Odboru výzkumu RMU.

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT