Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 5. 9. 2014 10:32:33
Garant obsahu:
Tomáš Navrátil
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 798
Přístupů: 5857
Vytvořeno: 9. 9. 2009 15:31:36

Doktorské studium - Trendy v lékařské imunologii

Sylabus předmětu

Lékařská imunologie je jedním z oborů scelujících moderní medicínu. Tato schopnost vyplývá z charakteristické difúznosti imunitního systému, který svými operačními jednotkami a jejich produkty obhlíží výstavbu celého organismu, odstraňuje cizorodé, nesmiřuje se ani s odcizeným, chrání vlastní a tak se stará o strukturální neporušenost buněk, tkání, orgánů. K mezioborovému charakteru imunologie přispívá i skutečnost, že obor disponuje vlastními, vysoce specifickými a citlivými metodami, které dokáží odkrýt nejrůznější antigeny a posoudit fyziologické pochody v organismu. Imunologii jako jeden ze základních fyziologických a patogenetických principů by si proto měly osvojit všechny lékařské obory. Zařazení "Trendů v lékařské imunologii" do společného programu doktorského studia na LF MU je odrazem tohoto pojetí imunologie. Výběr témat je veden snahou upozornit na ty oblasti imunologie, které se zvlášť nápadně změnily a mohou být přitažlivé jak pro teoretické, tak pro klinické pracovníky.

U zájemců (je to volitelný předmět !) předpokládáme znalost základů lékařské imunologie na úrovni povinné výuky na lékařské nebo přírodovědecké fakultě. K osvěžení doporučujeme monografie: Hořejší V, Bartůňková J: Základy imunologie, 4.vydání, Triton, 2009 nebo Abbas AK, Lichtman AH: Basic Immunology,Functions and Disorders of the Immune System, Saunders Elsevier, 2009.

Předpokladem ukončení předmětu kolokviem je písemný elaborát (1-3 strany)  -zamyšlení nad přínosem imunologie pro studovaný doktorský obor nebo o konkrétním využití imunologie ve vlastní disertační práci.

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT