Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 22. 10. 2018 13:57:04
Garant obsahu:
Milan Dastych
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 807
Přístupů: 20295
Vytvořeno: 7. 1. 2010 18:12:53

Specializační vzdělávání pro obor Klinická biochemie dle zákona č. 96/2004 Sb.

Katedra laboratorních metod LF MU je držitelem akreditace MZČR podle nařízení vlády č. 31/2010 k uskutečňování teoretické části specializačního vzdělávacího programu

Název specialisty: Zdravotní laborant pro klinickou biochemii

Akreditace k zahájení specializačního vzdělávání byla udělena
1. srpna 2009 (dle nařízení vlády č.463/2004)

Nová náplň specializačního vzdělávání podle nařízení vlády 31/2010 byla akreditována MZČR
od 1. března 2012

Platnost udělení akreditace do: 31. prosince 2021
Garant specializačního vzdělávacího programu: Doc. MUDr. Milan Dastych, CSc., MBA

Rozhodnutí o udělení akreditace Klin. biochemie (.pdf)


Absolvování teoretické části Specializačního vzdělávání pro obor Klinická biochemie dle zákona č. 96/2004 Sb. na LF MU je možné pro uchazeče, kteří podali přihlášku na NCO NZO v Brně, byli zaregistrováni a předáni ke studiu na LF MU.


Rozsah teoretické části specializačního vzdělávacího programu

Základní modul - ZM (1 týden)
Odborný modul - OM I. (1 týden)
Odborný modul – OM II. (1 týden)
Odborný modul – OM III. (1 týden)

Cena za absolvování teoretické části vzdělávacího programu:
Cena za absolvování jednoho modulu 4.000,- Kč
Cena za absolvování teoretické části vzděl. programu 16.000,- Kč


Akreditovaná smluvní zdravotnická zařízení pro zajištění praktické části specializačního vzdělávacího programu

Fakultní nemocnice Brno

Fakultní nemocnice U sv. Anny v Brně

Fakultní nemocnice Ostrava

Fakultní nemocnice Plzeň

Fakultní nemocnice Motol Praha

Všeobecná fakultní nemocnice Praha

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Fakultní nemocnice Olomouc

Krajská nemocnice Liberec


METODICKKÝ POKYN MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ K ZÁKONU Č.96/2004 SB.,
o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů, kterými se stanoví pravidla průběhu studia pro účastníky specializačního vzdělání
(.doc)


RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI
PRO OBOR KLINICKÁ BIOCHEMIE
(.pdf)


Atestační zkoušky 2018:

praktická a teoretická část
11. - 12.10.2018
22. - 23.11.2018


6. běh - zahájení studia září 2017
Termíny modulů teoretické části specializačního vzdělávacího programu

11. - 15. 9. 2017 (Základní modul)
12. - 16. 2. 2018 (Odborný modul I.)
10. - 14.9.2018 (Odborný modul II.)
11. - 15. 2. února 2019 (Odborný modul III.)

Místo konání

bude upřesněno

Způsob úhrady poplatků za absolvování modulů teoretické části specializačního vzdělávání

Platba je zajišťována: Obchodním centrem MU


7. běh - zahájení studia září 2018
Termíny modulů teoretické části specializačního vzdělávacího programu

leden-únor 2019 (Základní modul – e-learning)
11. - 15. 2. února 2019 (Odborný modul I.)

září 2019 (Odborný modul II.)
únor 2020 (Odborný modul III.)

Místo konání

10. - 14. 9. 2018 bude upřesněno

Způsob úhrady poplatků za absolvování modulů teoretické části specializačního vzdělávání

Platba je zajišťována: Obchodním centrem MU

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT