Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 9. 1. 2019 13:40:14
Garant obsahu:
Milan Dastych
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 807
Přístupů: 20638
Vytvořeno: 7. 1. 2010 18:12:53

Specializační vzdělávání pro obor Klinická biochemie dle zákona č. 96/2004 Sb.

Katedra laboratorních metod LF MU je držitelem akreditace MZČR podle nařízení vlády č. 31/2010 k uskutečňování teoretické části specializačního vzdělávacího programu

Název specialisty: Zdravotní laborant pro klinickou biochemii

Akreditace k zahájení specializačního vzdělávání byla udělena
1. srpna 2009 (dle nařízení vlády č.463/2004)

Nová náplň specializačního vzdělávání podle nařízení vlády 31/2010 byla akreditována MZČR
od 1. března 2012

Platnost udělení akreditace do: 31. prosince 2021
Garant specializačního vzdělávacího programu: Doc. MUDr. Milan Dastych, CSc., MBA

Rozhodnutí o udělení akreditace Klin. biochemie (.pdf)


Absolvování teoretické části Specializačního vzdělávání pro obor Klinická biochemie dle zákona č. 96/2004 Sb. na LF MU je možné pro uchazeče, kteří podali přihlášku na NCO NZO v Brně, byli zaregistrováni a předáni ke studiu na LF MU.


Rozsah teoretické části specializačního vzdělávacího programu

Základní modul - ZM (1 týden)
Odborný modul - OM I. (1 týden)
Odborný modul – OM II. (1 týden)
Odborný modul – OM III. (1 týden)

Cena za absolvování teoretické části vzdělávacího programu:
Cena za absolvování jednoho modulu 4.000,- Kč
Cena za absolvování teoretické části vzděl. programu 16.000,- Kč


Akreditovaná smluvní zdravotnická zařízení pro zajištění praktické části specializačního vzdělávacího programu

Fakultní nemocnice Brno

Fakultní nemocnice U sv. Anny v Brně

Fakultní nemocnice Ostrava

Fakultní nemocnice Plzeň

Fakultní nemocnice Motol Praha

Všeobecná fakultní nemocnice Praha

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Fakultní nemocnice Olomouc

Krajská nemocnice Liberec


METODICKKÝ POKYN MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ K ZÁKONU Č.96/2004 SB.,
o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů, kterými se stanoví pravidla průběhu studia pro účastníky specializačního vzdělání
(.doc)


RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI
PRO OBOR KLINICKÁ BIOCHEMIE
(.pdf)


Atestační zkoušky 2019:

praktická a teoretická část


6. běh - zahájení studia září 2017
Termíny modulů teoretické části specializačního vzdělávacího programu

11. - 15. 9. 2017 (Základní modul)
12. - 16. 2. 2018 (Odborný modul I.)
10. - 14.9.2018 (Odborný modul II.)
11. - 15. 2. února 2019 (Odborný modul III.)

Místo konání

Brno (Kampus Bohunice), Kamenice 5, pavilon A11, místnost 228

Způsob úhrady poplatků za absolvování modulů teoretické části specializačního vzdělávání

Platba je zajišťována: Obchodním centrem MU


7. běh - zahájení studia září 2018
Termíny modulů teoretické části specializačního vzdělávacího programu

leden-únor 2019 (Základní modul – e-learning)
11. - 15. 2. února 2019 (Odborný modul I.)

září 2019 (Odborný modul II.)
únor 2020 (Odborný modul III.)

Místo konání

Brno (Kampus Bohunice), Kamenice 5, pavilon A11, místnost 327

Způsob úhrady poplatků za absolvování modulů teoretické části specializačního vzdělávání

Platba je zajišťována: Obchodním centrem MU

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT