Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 15. 8. 2017 13:33:10
Garant obsahu:
Milan Dastych
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 807
Přístupů: 19431
Vytvořeno: 7. 1. 2010 18:12:53

Specializační vzdělávání pro obor Klinická biochemie dle zákona č. 96/2004 Sb.

Katedra laboratorních metod LF MU je držitelem akreditace MZČR podle nařízení vlády č. 31/2010 k uskutečňování teoretické části specializačního vzdělávacího programu

Název specialisty: Zdravotní laborant pro klinickou biochemii

Akreditace k zahájení specializačního vzdělávání byla udělena
1. srpna 2009 (dle nařízení vlády č.463/2004)

Nová náplň specializačního vzdělávání podle nařízení vlády 31/2010 byla akreditována MZČR
od 1. března 2012

Platnost udělení akreditace do: 31. prosince 2021
Garant specializačního vzdělávacího programu: Doc. MUDr. Milan Dastych, CSc., MBA

Rozhodnutí o udělení akreditace Klin. biochemie (.pdf)


Absolvování teoretické části Specializačního vzdělávání pro obor Klinická biochemie dle zákona č. 96/2004 Sb. na LF MU je možné pro uchazeče, kteří podali přihlášku na NCO NZO v Brně, byli zaregistrováni a předáni ke studiu na LF MU.


Rozsah teoretické části specializačního vzdělávacího programu

Základní modul - ZM (1 týden)
Odborný modul - OM I. (1 týden)
Odborný modul – OM II. (1 týden)
Odborný modul – OM III. (1 týden)

Cena za absolvování teoretické části vzdělávacího programu:
Cena za absolvování jednoho modulu 3.500,- Kč
Cena za absolvování teoretické části vzděl.programu 14.000,- Kč


Akreditovaná smluvní zdravotnická zařízení pro zajištění praktické části specializačního vzdělávacího programu

Fakultní nemocnice Brno

Fakultní nemocnice U sv. Anny v Brně

Fakultní nemocnice Ostrava

Fakultní nemocnice Plzeň

Fakultní nemocnice Motol Praha

Všeobecná fakultní nemocnice Praha

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Fakultní nemocnice Olomouc

Krajská nemocnice Liberec


METODICKKÝ POKYN MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ K ZÁKONU Č.96/2004 SB.,
o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů, kterými se stanoví pravidla průběhu studia pro účastníky specializačního vzdělání
(.doc)


RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI
PRO OBOR KLINICKÁ BIOCHEMIE
(.pdf)


Atestační zkoušky 2017:

praktická a teoretická část
16. – 17. 3. 2017
12. – 13. 10. 2017
26. – 27. 10. 2017
9. - 10. 11. 2017
30. 11. – 1. 12. 2017


5. běh - zahájení studia září 2015
Termíny modulů teoretické části specializačního vzdělávacího programu

září ………………………… únor

7. - 11. 9. 2015 (Základní modul)
15. – 19. 2. 2016 (Odborný modul I.)
12. – 16.9.2016 (Odborný modul II.)
13. – 17. 2. 2017(Odborný modul III.)

Místo konání

13. – 17. 2. 2017 Univerzitní kampus Brno Bohunice pavilon A11, seminární místnost 211

Způsob úhrady poplatků za absolvování modulů teoretické části specializačního vzdělávání

Platba je zajišťována: Obchodním centrem MU


6. běh - zahájení studia září 2017
Termíny modulů teoretické části specializačního vzdělávacího programu

11. - 15. 9. 2017 (Základní modul)
únor 2018 (Odborný modul I.)
září 2018 (Odborný modul II.)
únor 2019(Odborný modul III.)

Místo konání

11. – 15. 9. 2017 Univerzitní kampus Brno Bohunice, Jihlavská 20
pavilon A5 (PřF), seminární místnost 114

http://www.med.muni.cz/index.php?id=31

Způsob úhrady poplatků za absolvování modulů teoretické části specializačního vzdělávání

Platba je zajišťována: Obchodním centrem MU

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT