Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 24. 6. 2018 18:34:14
Garant obsahu:
Štěpánka Horníčková
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 939
Přístupů: 1153352
Vytvořeno: 4. 8. 2010 10:18:34

Organizační struktura

Ústav soudního lékařství

Začlenění pracoviště ve struktuře

Masarykova univerzita
Lékařská fakulta
Ústav soudního lékařství

Korespondenční adresa:Tvrdého 562/2a, 662 99 Brno
Sídlo:Tvrdého 562/2a, 662 99 Brno,
Telefon:543 185 811
Fax:543 185 819
E-mail:kblatna@med.muni.cz
WWW:-

Přednosta ústavu
prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc.

Zástupce přednosty ústavu
MUDr. Michal Zelený, Ph.D.

Seznam kontaktních informací

Zaměstnanci
Profesoři:prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc.
prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LL.M.
Odborní asistenti:Mgr. Andrea Brzobohatá, Ph.D.
MUDr. Miroslav Ďatko, Ph.D.
MUDr. Jan Krajsa, Ph.D.
MUDr. Mgr. Bc. Tomáš Vojtíšek, Ph.D.
MUDr. Michal Zelený, Ph.D.
MUDr. Martin Zeman
Asistenti:Mgr. Tomáš Pexa
Neučitelští pracovníci:Květa Blatná (sekretář)
Jan Frišhons (pitevní laborant)
Michaela Mikscheová (fotograf)
Taťána Řezáčová (sekretář)
MUDr. Kateřina Stoklásková (odborný pracovník)
Externí vyučující
Mgr. Jan Pivnička, Ph.D.
Bc. Petra Schardová
Externí pracovníci
Marcela Belková
Jiří Merlíček

* Mateřská nebo rodičovská dovolená


Kompletní informace o pracovišti na www.muni.cz.