Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 16. 12. 2017 15:48:40
Garant obsahu:
Štěpánka Horníčková
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 939
Přístupů: 978673
Vytvořeno: 4. 8. 2010 10:18:34

Organizační struktura

Ústav soudního lékařství

Začlenění pracoviště ve struktuře

Masarykova univerzita
Lékařská fakulta
Ústav soudního lékařství

Korespondenční adresa:Pekařská 664/53, 656 91 Brno
Sídlo:Tvrdého 562/2a, 662 99 Brno,
Telefon:543 426 511
Fax:543 426 519
E-mail:-
WWW:http://web.fnusa.cz/klinika.php?kli=46

Přednosta ústavu
prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc.

Zástupce přednosty ústavu
MUDr. Michal Zelený, Ph.D.

Seznam kontaktních informací

Zaměstnanci
Profesoři:prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc.
prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LL.M.
Odborní asistenti:Mgr. Andrea Brzobohatá, Ph.D.
MUDr. Miroslav Ďatko, Ph.D.
MUDr. Jan Krajsa, Ph.D.
MUDr. Mgr. Bc. Tomáš Vojtíšek, Ph.D.
MUDr. Michal Zelený, Ph.D.
MUDr. Martin Zeman
Asistenti:Mgr. Tomáš Pexa
Neučitelští pracovníci:Květa Blatná (sekretář)
Jan Frišhons (pitevní laborant)
Jiří Merlíček (pitevní laborant)
Michaela Mikscheová (fotograf)
Taťána Řezáčová (sekretář)
MUDr. Kateřina Stoklásková (odborný pracovník)
Externí vyučující
Mgr. Jan Pivnička
Bc. Petra Schardová
MUDr. Kateřina Stoklásková
Externí pracovníci
Marcela Belková

* Mateřská nebo rodičovská dovolená


Kompletní informace o pracovišti na www.muni.cz.