Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 15. 12. 2018 23:15:36
Garant obsahu:
Štěpánka Horníčková
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 939
Přístupů: 2147552
Vytvořeno: 4. 8. 2010 10:18:34

Organizační struktura

Mikrobiologický ústav

Začlenění pracoviště ve struktuře

Masarykova univerzita
Lékařská fakulta
Mikrobiologický ústav

Korespondenční adresa:Pekařská 664/53, 656 91 Brno
Sídlo:Pekařská 664/53, 656 91 Brno, pavilon H2
Telefon:543 183 091
Fax:543 183 089
E-mail:sekr.mu@fnusa.cz
WWW:-

Přednosta ústavu
doc. MUDr. Filip Růžička, Ph.D.

Seznam kontaktních informací

Zaměstnanci
Docenti:doc. MUDr. Filip Růžička, Ph.D.
doc. MUDr. Vladana Woznicová, Ph.D.
Odborní asistenti:MUDr. Lenka Černohorská, Ph.D.
Mgr. Monika Dvořáková Heroldová, Ph.D.
Ing. Veronika Holá, Ph.D.
MUDr. Renata Tejkalová
Asistenti:MUDr. Ondřej Zahradníček
Neučitelští pracovníci:Iva Holešovská (sekretář)
Robert Kadlec, M.Sc. (výzkumný pracovník)
Jana Krajíčková (administrativní pracovník)
Zuzana Kršková (laborant)
Mgr. Ing. Veronika Lýčková (odborný pracovník)
* Iveta Michlíčková (laborant)
Mgr. Katarína Rebrošová (odborný pracovník)
Mgr. Lukáš Vacek (odborný pracovník)
Sylva Večeřová (laborant)
Externí pracovníci
Mgr. Milada Dvořáčková
Martina Koníčková
Mgr. Ing. Veronika Lýčková
Mgr. Pavel Marek
Alena Svobodová
Mgr. Lukáš Vacek
Petr Vass

* Mateřská nebo rodičovská dovolená


Kompletní informace o pracovišti na www.muni.cz.