Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 15. 12. 2018 6:57:52
Garant obsahu:
Štěpánka Horníčková
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 939
Přístupů: 2136608
Vytvořeno: 4. 8. 2010 10:18:34

Organizační struktura

Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace

Začlenění pracoviště ve struktuře

Masarykova univerzita
Lékařská fakulta
Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace

Korespondenční adresa:Pekařská 664/53, 656 91 Brno
Sídlo:Pekařská 664/53, 656 91 Brno, pavilon E
Pekařská 664/53, 656 91 Brno, pavilon D3
Telefon:543 182 986
Fax:543 182 998
E-mail:sekr.kfdr@fnusa.cz
WWW:-

Přednosta kliniky
prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc.

Zástupkyně přednosty kliniky
prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc.

Seznam kontaktních informací

Zaměstnanci
Profesoři:prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc.
prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc.
Odborní asistenti:MUDr. Pavel Homolka, Ph.D.
MUDr. Michaela Sosíková, Ph.D.
MUDr. Hana Svačinová, Ph.D.
Asistenti:Mgr. Petra Palanová
Neučitelští pracovníci:Mgr. Leona Dunklerová (odborný pracovník)
Ing. Soňa Pavlová (sekretář)

* Mateřská nebo rodičovská dovolená


Kompletní informace o pracovišti na www.muni.cz.