Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 12. 12. 2018 14:26:15
Garant obsahu:
Štěpánka Horníčková
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 939
Přístupů: 2093863
Vytvořeno: 4. 8. 2010 10:18:34

Organizační struktura

I. chirurgická klinika

Začlenění pracoviště ve struktuře

Masarykova univerzita
Lékařská fakulta
I. chirurgická klinika

Korespondenční adresa:Pekařská 664/53, 656 91 Brno
Sídlo:Pekařská 664/53, 656 91 Brno, pavilon M
Pekařská 664/53, 656 91 Brno, pavilon M1
Telefon:543 182 328
Fax:543 182 373
E-mail:sekr.1chk@fnusa.cz
WWW:http://www.med.muni.cz/1chirpek/1chirpec.html

Přednosta kliniky
prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc.

Zástupkyně přednosty kliniky
doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D.

Seznam kontaktních informací

Zaměstnanci
Profesoři:prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc.
Docenti:doc. MUDr. Petr Piskač, CSc.
doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D.
Odborní asistenti:MUDr. Michal Benej, Ph.D.
MUDr. Zdeněk Chovanec, Ph.D.
MUDr. Jan Konečný, Ph.D.
MUDr. Jaromír Meduna
MUDr. Adam Peštál, Ph.D.
MUDr. Vadim Prudius
MUDr. Michal Reška, Ph.D.
MUDr. Petr Vlček, Ph.D.
MUDr. Jan Žák, Ph.D.
Asistenti:MUDr. Katarína Glombová
MUDr. Jakub Habr
MUDr. Martin Páral
Neučitelští pracovníci:Lucie Kučerová (sekretář)
MUDr. Martina Vomáčková (odborný pracovník)
Emeritní profesoři
prof. MUDr. Jan Wechsler, CSc.
Externí vyučující
MUDr. Alena Berková, Ph.D.
MUDr. Roman Hasara
MUDr. Michal Kašpar
MUDr. Jana Kudělková
MUDr. Tomáš Musil
MUDr. Libor Urbánek, Ph.D.
MUDr. Jaroslav Vopelka

* Mateřská nebo rodičovská dovolená


Kompletní informace o pracovišti na www.muni.cz.