Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 16. 12. 2017 12:09:55
Garant obsahu:
Štěpánka Horníčková
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 939
Přístupů: 978613
Vytvořeno: 4. 8. 2010 10:18:34

Organizační struktura

I. ortopedická klinika

Začlenění pracoviště ve struktuře

Masarykova univerzita
Lékařská fakulta
I. ortopedická klinika

Korespondenční adresa:Pekařská 664/53, 656 91 Brno
Sídlo:Pekařská 664/53, 656 91 Brno, pavilon A5
Telefon:543 182 715
Fax:543 182 717
E-mail:sekr.1ortk@fnusa.cz
WWW:http://web.fnusa.cz/klinika.php?kli=14

Přednosta kliniky
MUDr. Tomáš Tomáš, Ph.D.

Zástupce přednosty kliniky
doc. MUDr. Zbyněk Rozkydal, Ph.D.

Seznam kontaktních informací

Zaměstnanci
Docenti:doc. MUDr. Pavel Janíček, CSc.
doc. MUDr. Zbyněk Rozkydal, Ph.D.
Odborní asistenti:MUDr. Tomáš Tomáš, Ph.D.
Asistenti:MUDr. Jan Emmer
MUDr. Michal Mahdal
MUDr. Lukáš Pazourek
Neučitelští pracovníci:Anna Růčková (sekretář)
Externí pracovníci
Ing. Zdeněk Havránek, Ph.D.

* Mateřská nebo rodičovská dovolená


Kompletní informace o pracovišti na www.muni.cz.