Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 17. 12. 2017 6:53:19
Garant obsahu:
Štěpánka Horníčková
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 939
Přístupů: 978918
Vytvořeno: 4. 8. 2010 10:18:34

Organizační struktura

I. dermatovenerologická klinika

Začlenění pracoviště ve struktuře

Masarykova univerzita
Lékařská fakulta
I. dermatovenerologická klinika

Korespondenční adresa:Pekařská 664/53, 656 91 Brno
Sídlo:Pekařská 664/53, 656 91 Brno, pavilon D2
Jihlavská 340/20, 625 00 Brno, pavilon F
Telefon:543 182 794
Fax:543 182 793
E-mail:sekr.dvk@fnusa.cz
WWW:http://www.med.muni.cz/index.php?id=253

Přednosta kliniky
prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc.

Zástupkyně přednosty kliniky
doc. MUDr. Hana Jedličková, Ph.D.

Seznam kontaktních informací

Zaměstnanci
Profesoři:prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc.
Docenti:doc. MUDr. Hana Jedličková, Ph.D.
Odborní asistenti:MUDr. Miroslav Nečas, Ph.D.
MUDr. Veronika Slonková, Ph.D.
Neučitelští pracovníci:Bc. Dagmar Němečková (sekretář)
MUDr. Anna Žáková (odborný pracovník)
Emeritní profesoři
prof. MUDr. Věra Semrádová, CSc.
Externí vyučující
MUDr. Karolína Bortelová
MUDr. Eva Březinová, Ph.D.
doc. MUDr. Eliška Dastychová, CSc.
MUDr. Petra Fialová
MUDr. Hana Charvátová
MUDr. Jana Jindrová
MUDr. Miriama Kantová
MUDr. Eliška Langerová
MUDr. Klára Míková
MUDr. Mária Semanová
prof. MUDr. Věra Semrádová, CSc.
MUDr. Alena Vičíková

* Mateřská nebo rodičovská dovolená


Kompletní informace o pracovišti na www.muni.cz.