Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 20. 6. 2018 5:37:28
Garant obsahu:
Štěpánka Horníčková
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 939
Přístupů: 1149965
Vytvořeno: 4. 8. 2010 10:18:34

Organizační struktura

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

Začlenění pracoviště ve struktuře

Masarykova univerzita
Lékařská fakulta
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

Korespondenční adresa:Pekařská 664/53, 656 91 Brno
Sídlo:Pekařská 664/53, 656 91 Brno, pavilon A
Telefon:543 182 923
Fax:543 182 925
E-mail:sekr.kochhk@fnusa.cz
WWW:http://www.med.muni.cz/orlpek/orlpekc.html

Přednosta kliniky
MUDr. Břetislav Gál, Ph.D.

Zástupce přednosty kliniky
doc. MUDr. Pavel Smilek, Ph.D.

Seznam kontaktních informací

Zaměstnanci
Docenti:doc. MUDr. Pavel Smilek, Ph.D.
Odborní asistenti:MUDr. Břetislav Gál, Ph.D.
MUDr. Jan Rottenberg, Ph.D.
MUDr. Pavla Urbánková, Ph.D.
Neučitelští pracovníci:* Eva Podborská (sekretář)
Bc. Ing. Martina Zatloukalová (sekretář)
Emeritní profesoři
prof. MUDr. Anton Kollár, DrSc.
prof. MUDr. Miroslav Novotný, CSc.
Externí vyučující
MUDr. Jan Hanák
prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc.
MUDr. Jana Neuwirthová, Ph.D.
MUDr. Petr Staněk
MUDr. Tomáš Talach, Ph.D.
MUDr. Eva Tóthová

* Mateřská nebo rodičovská dovolená


Kompletní informace o pracovišti na www.muni.cz.