Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 19. 12. 2018 11:39:52
Garant obsahu:
Štěpánka Horníčková
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 939
Přístupů: 2202166
Vytvořeno: 4. 8. 2010 10:18:34

Organizační struktura

Stomatologická klinika

Začlenění pracoviště ve struktuře

Masarykova univerzita
Lékařská fakulta
Stomatologická klinika

Korespondenční adresa:Pekařská 664/53, 656 91 Brno
Sídlo:Komenského nám. 220/2, 662 43 Brno, budova K2
Pekařská 664/53, 656 91 Brno, pavilon S2
Telefon:543 183 406
Fax:543 183 456
E-mail:sekr.stk@fnusa.cz
WWW:http://www.fnusa.cz/klinika2.php?kli=21

Přednostka kliniky
prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D.

Zástupkyně přednosty kliniky
prof. MUDr. Martina Kukletová, CSc.

Seznam kontaktních informací

Zaměstnanci
Profesoři:prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D.
prof. MUDr. Martina Kukletová, CSc.
prof. MUDr. Jiří Vaněk, CSc.
Docenti:doc. MUDr. Pavlína Černochová, Ph.D.
doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D.
Odborní asistenti:MUDr. Peter Augustín, Ph.D.
MUDr. Sonia Bartáková, Ph.D.
MDDr. Michaela Bartošová, Ph.D.
MUDr. Jitka Bělušová, CSc.
RNDr. Petra Bořilová Linhartová, Ph.D.
MUDr. Alena Bryšová, Ph.D.
MUDr. Lubomír Freyburg, CSc.
MUDr. Karin Klimo Kaňovská
MUDr. Jarmila Kuklová
MUDr. Kristína Musilová, Ph.D.
MUDr. Jaroslav Pernica
MUDr. Hana Poskerová, Ph.D.
MUDr. Patrik Prachár, Ph.D.
Asistenti:MDDr. Julie Bartáková
MDDr. Eva Buchalová
MUDr. Romana Hnízdilová
MDDr. Filip Hromčík
MUDr. Naděžda Janoušková
MDDr. Agáta Jopková
MDDr. Tereza Kajzarová
MDDr. Martina Kalová
MDDr. Denisa Kavříková
MDDr. Petr Kučera
* MDDr. Petra Nevoránková
MDDr. Jiří Otrusina
* MUDr. Pavla Pantučková
MUDr. Eva Petrová
MDDr. Margarita Rousi
MDDr. Floriana Sojková Skorulská
MUDr. Dana Strachoňová
MDDr. Petr Šikula
MDDr. Adéla Tesarčíková
MDDr. Zuzana Žideková
Neučitelští pracovníci:Marcela Machová (laborant)
Ludmila Marková (sekretář)
Mgr. Jana Mrázková, Ph.D. (odborný pracovník)
Milada Nekvapilová (laborant)
Bc. David Novák (odborný pracovník)
Aleš Pospíšil (laborant)
Milena Prudíková (sekretář)
Mgr. et Mgr. Simona Slezáková (odborný pracovník)
Ing. arch. Hana Weigner Kukletová (metodik)
Emeritní profesoři
prof. MUDr. Josef Bilder, CSc.
Externí vyučující
MDDr. Ondřej Bořil
MUDr. PhDr. René Caha
MUDr. Petr Cecava
MUDr. Naděžda Dvořáková
doc. MUDr. Ivan Erdelský, CSc.
prof. MUDr. Antonín Fassmann, CSc.
MUDr. Leila Guellaoui
doc. MUDr. Květoslava Nováková, CSc.
MDDr. Martin Sládek
MDDr. Tomáš Slavíček
MUDr. Hana Střeštíková, CSc.
Externí pracovníci
Libuše Ambrosová
Stanislava Grůzová
Mgr. Martina Hlostová
Ilona Hutáková
Marta Kocmanová
MUDr. et MUDr. Veronika Kovář Matejová
Ivana Svobodová
MDDr. Stanislava Šišková
Iva Štercová

* Mateřská nebo rodičovská dovolená


Kompletní informace o pracovišti na www.muni.cz.