Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 18. 12. 2017 9:59:41
Garant obsahu:
Štěpánka Horníčková
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 939
Přístupů: 979634
Vytvořeno: 4. 8. 2010 10:18:34

Organizační struktura

Stomatologická klinika

Začlenění pracoviště ve struktuře

Masarykova univerzita
Lékařská fakulta
Stomatologická klinika

Korespondenční adresa:Pekařská 664/53, 656 91 Brno
Sídlo:Komenského nám. 220/2, 662 43 Brno, budova K2
Pekařská 664/53, 656 91 Brno, pavilon S2
Telefon:543 183 406
Fax:543 183 456
E-mail:sekr.stk@fnusa.cz
WWW:http://www.fnusa.cz/klinika2.php?kli=21

Přednostka kliniky
prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D.

Zástupkyně přednosty kliniky
prof. MUDr. Martina Kukletová, CSc.

Seznam kontaktních informací

Zaměstnanci
Profesoři:prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D.
prof. MUDr. Martina Kukletová, CSc.
prof. MVDr. Ivan Míšek, CSc.
prof. MUDr. Jiří Vaněk, CSc.
Docenti:doc. MUDr. Pavlína Černochová, Ph.D.
doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D.
Odborní asistenti:MUDr. Peter Augustín, Ph.D.
MUDr. Sonia Bartáková, Ph.D.
MDDr. Michaela Bartošová, Ph.D.
MUDr. Jitka Bělušová, CSc.
* Mgr. Petra Bořilová Linhartová, Ph.D.
MUDr. Alena Bryšová, Ph.D.
MUDr. Lubomír Freyburg, CSc.
MUDr. Karin Klimo Kaňovská
MUDr. Jarmila Kuklová
MUDr. Jaroslav Pernica
MUDr. Hana Poskerová, Ph.D.
MUDr. Patrik Prachár, Ph.D.
Asistenti:MDDr. Julie Bartáková
* MDDr. Eva Buchalová
MDDr. Zuzana Bundalová
MUDr. Naděžda Dvořáková
MUDr. Romana Hnízdilová
MUDr. Naděžda Janoušková
MDDr. Agáta Jopková
MDDr. Tereza Kajzarová
MDDr. Martina Kalová
MDDr. Denisa Kavříková
MDDr. Petr Kučera
MUDr. Kristína Musilová
MDDr. Petra Nevoránková
MDDr. Jiří Otrusina
MUDr. Pavla Pantučková
* MUDr. Eva Petrová
MDDr. Margarita Rousi
MUDr. Dana Strachoňová
MDDr. Bc. Petra Valíková
MUDr. Jan Vokurka
Neučitelští pracovníci:Bc. Tereza Deissová (laborant)
Bc. Július Jánoš (laborant)
PharmDr. Jitka Linhartová (odborný pracovník)
Marcela Machová (laborant)
Ludmila Marková (sekretář)
Milada Nekvapilová (laborant)
Bc. David Novák (odborný pracovník)
Aleš Pospíšil (laborant)
Milena Prudíková (sekretář)
Mgr. et Mgr. Simona Slezáková (odborný pracovník)
Ing. arch. Hana Weigner Kukletová (metodik)
Mgr. Martina Zapletalová (odborný pracovník)
Emeritní profesoři
prof. MUDr. Josef Bilder, CSc.
Externí vyučující
MDDr. Ondřej Bořil
MUDr. PhDr. René Caha
MUDr. Petr Cecava
prof. MUDr. Antonín Fassmann, CSc.
MUDr. Leila Guellaoui
MDDr. Martin Sládek
MDDr. Tomáš Slavíček
MUDr. Hana Střeštíková, CSc.
MDDr. Jakub Tihon
Externí pracovníci
Libuše Ambrosová
Stanislava Grůzová
MDDr. Filip Hromčík
Marta Kocmanová
MUDr. et MUDr. Veronika Kovář Matejová
Václav Krejčiřík
MDDr. Stanislava Šišková

* Mateřská nebo rodičovská dovolená


Kompletní informace o pracovišti na www.muni.cz.