Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 12. 12. 2018 14:25:10
Garant obsahu:
Štěpánka Horníčková
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 939
Přístupů: 2093849
Vytvořeno: 4. 8. 2010 10:18:34

Organizační struktura

Interní kardiologická klinika

Začlenění pracoviště ve struktuře

Masarykova univerzita
Lékařská fakulta
Interní kardiologická klinika

Korespondenční adresa:Jihlavská 340/20, 625 00 Brno
Sídlo:Jihlavská 340/20, 625 00 Brno, pavilon L
Telefon:532 232 601
Fax:532 232 611
E-mail:kardio@fnbrno.cz
WWW:http://www.fnbrno.cz/ikk

Přednosta kliniky
prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.

Zástupce přednosty kliniky
doc. MUDr. Milan Kozák, Ph.D.

Seznam kontaktních informací

Zaměstnanci
Profesoři:prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.
Docenti:doc. MUDr. Martin Fiala, Ph.D.
doc. MUDr. Petr Kala, Ph.D.
doc. MUDr. Milan Kozák, Ph.D.
doc. MUDr. Lubomír Křivan, Ph.D.
doc. MUDr. Růžena Lábrová, Ph.D.
doc. MUDr. Ondřej Ludka, Ph.D.
doc. MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D.
doc. MUDr. Mgr. Jiří Pařenica, Ph.D.
Odborní asistenti:MUDr. Marián Felšőci, Ph.D.
RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.
MUDr. Petr Lokaj, Ph.D.
MUDr. Milan Sepši, Ph.D.
MUDr. Jitka Vlašínová, Ph.D.
MUDr. Petra Vysočanová
Neučitelští pracovníci:Hana Zemanová (sekretář)
Externí vyučující
MUDr. Irena Andršová, Ph.D.
MUDr. Michal Brabec
MUDr. Michaela Cipovová
MUDr. Jiří Hlásenský
MUDr. Mária Holická
MUDr. Martin Hudec
MUDr. Pavla Chromá
MUDr. Jan Kaňovský, Ph.D.
MUDr. Lumír Koc
MUDr. Lenka Kubková
MUDr. Samuel Lietava
MUDr. Roman Miklík, Ph.D.
MUDr. Viktor Musil, Ph.D.
MUDr. Marian Nociar
MUDr. Tereza Nováková
MUDr. Tomáš Ondrúš, Ph.D.
MUDr. Marie Pavlušová
Ing. David Pospíšil
MUDr. Martina Šišáková, Ph.D.
MUDr. Ondřej Toman, Ph.D.
MUDr. Pavel Trčka

* Mateřská nebo rodičovská dovolená


Kompletní informace o pracovišti na www.muni.cz.