Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 16. 12. 2018 1:28:24
Garant obsahu:
Štěpánka Horníčková
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 939
Přístupů: 2149054
Vytvořeno: 4. 8. 2010 10:18:34

Organizační struktura

Interní hematologická a onkologická klinika

Začlenění pracoviště ve struktuře

Masarykova univerzita
Lékařská fakulta
Interní hematologická a onkologická klinika

Korespondenční adresa:Jihlavská 340/20, 625 00 Brno
Sídlo:Jihlavská 340/20, 625 00 Brno, pavilon X
Jihlavská 340/20, 625 00 Brno, pavilon L
Jihlavská 340/20, 625 00 Brno, pavilon Z
Jihlavská 340/20, 625 00 Brno, pavilon CH
Černopolní 212/9, 662 63 Brno, pavilon L
Telefon:532 233 642
Fax:532 233 603
E-mail:moukova.jarmila@fnbrno.cz
WWW:http://www.med.muni.cz/hematologie/

Přednosta kliniky
prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.

Zástupce přednosty kliniky
prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc.

Seznam kontaktních informací

Zaměstnanci
Profesoři:prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc.
prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.
prof. MUDr. Marta Krejčí, Ph.D.
prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.
prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.
prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D.
prof. MUDr. Zdeněk Ráčil, Ph.D.
prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.
Docenti:doc. RNDr. Lenka Fajkusová, CSc.
doc. MUDr. Andrea Janíková, Ph.D.
doc. Mgr. Martina Lengerová, Ph.D.
doc. MUDr. Luděk Pour, Ph.D.
doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc.
doc. Mgr. Martin Trbušek, Dr.
Odborní asistenti:MUDr. Otakar Bednařík
MUDr. Alena Buliková, Ph.D.
MUDr. Libor Červinek, Ph.D.
MUDr. František Folber, Ph.D.
MUDr. Jarmila Kissová, Ph.D.
MUDr. Zdeněk Král, CSc.
MUDr. Andrea Křivanová, Ph.D.
MUDr. Hana Lejdarová
* RNDr. Jitka Malčíková, Ph.D.
MUDr. Petr Müller, Ph.D.
MUDr. Anna Panovská, Ph.D.
Mgr. Šárka Pavlová, Ph.D.
Mgr. Karla Plevová, Ph.D.
MUDr. Yvona Pospíšilová
RNDr. Ludmila Šebejová, Ph.D.
MUDr. Lenka Šmardová
MUDr. Jana Šoukalová
RNDr. Iveta Valášková, Ph.D.
MUDr. Daniela Žáčková, Ph.D.
Asistenti:MUDr. Rastislav Beharka
Mgr. Hana Filková
MUDr. Markéta Hadrabová
Mgr. Marta Hanáková
MUDr. Jozef Michalka
Neučitelští pracovníci:Mgr. Marek Borský (odborný pracovník)
Mgr. Miroslav Boudný (odborný pracovník)
MUDr. Yvona Brychtová, Ph.D. (odborný pracovník)
PharmDr. Martin Čulen, Ph.D. (odborný pracovník ve výzkumu)
* Mgr. Michaela Drahovzalová (sekretář)
Jitka Firešová (sekretář)
Mgr. Darina Garbová (administrativní pracovník)
Mgr. Zdeňka Herudková (odborný pracovník)
prof. RNDr., Mgr. Marie Jarošová, CSc. (vědecký, výzkumný a vývojový pracovník)
Mgr. Zuzana Jašková (odborný pracovník)
Ing. Ivana Ježíšková, Ph.D. (odborný pracovník)
Mgr. Petra Kouřilová (odborný pracovník)
Jarmila Mouková (asistent)
Mgr. et Mgr. Michaela Špunarová (odborný pracovník)
Mgr. Nikola Tom, Ph.D. (odborný pracovník)
Richard Alan Zimmerman (odborný pracovník)
Externí vyučující
MUDr. Dagmar Brančíková, Ph.D.
MUDr. Lucie Brázdilová
Mgr. Petra Bučková
MUDr. Jana Diatková, Ph.D.
MUDr. Klára Drábová, Ph.D.
MUDr. Michal Eid
MUDr. Zdeněk Fojtík, Ph.D.
MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D.
MUDr. Tomáš Horňák
MUDr. Štěpán Hrabovský
MUDr. Tomáš Kabut
MUDr. Róbert Mazúr
MUDr. Eva Mičulková
MUDr. Lucie Němcová
MUDr. Monika Ondráčková
MUDr. Lenka Ostřížková
MUDr. Markéta Protivánková
MUDr. Viera Sandecká, Ph.D.
MUDr. Lukáš Semerád
Mgr. Iva Synková
MUDr. David Šálek
MUDr. Mgr. Ing. Petra Šedová, Ph.D.
Mgr. Michal Šmída, Dr. rer. nat.
MUDr. Martin Štork
MUDr. Zuzana Šustková
MUDr. Jakub Trizuljak
Mgr. Eva Vetešníková
MUDr. Barbora Weinbergerová
Externí pracovníci
Mgr. Tereza Hlubinková
Lenka Nastoupilová

* Mateřská nebo rodičovská dovolená


Kompletní informace o pracovišti na www.muni.cz.