Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 13. 12. 2018 8:42:41
Garant obsahu:
Štěpánka Horníčková
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 939
Přístupů: 2106103
Vytvořeno: 4. 8. 2010 10:18:34

Organizační struktura

Klinika infekčních chorob

Začlenění pracoviště ve struktuře

Masarykova univerzita
Lékařská fakulta
Klinika infekčních chorob

Korespondenční adresa:Jihlavská 340/20, 625 00 Brno
Sídlo:Jihlavská 340/20, 625 00 Brno, pavilon B
Telefon:532 232 275
Fax:532 232 380
E-mail:Pospisilova.Marketa@fnbrno.cz
WWW:http://www.fnbrno.cz/kich

Přednosta kliniky
prof. MUDr. Petr Husa, CSc.

Zástupkyně přednosty kliniky
MUDr. Svatava Snopková, Ph.D.

Seznam kontaktních informací

Zaměstnanci
Profesoři:prof. MUDr. Petr Husa, CSc.
Odborní asistenti:MUDr. Petr Husa
MUDr. Matúš Mihalčin
MUDr. Svatava Snopková, Ph.D.
MUDr. Roman Stebel
MUDr. Lenka Vojtilová, Ph.D.
Asistenti:MUDr. Tomáš Gergel
MUDr. Zuzana Rundesová
Neučitelští pracovníci:Markéta Pospíšilová (sekretář)
Externí vyučující
MUDr. Marek Bezděk
MUDr. Lenka Fašaneková
MUDr. Kateřina Havlíčková
MUDr. Evelína Kovácsová
Mgr. MUDr. Radomír Křenek, MBA
MUDr. Mária Porubčanová
MUDr. Martina Pýchová, Ph.D.
MUDr. Radek Svačinka

* Mateřská nebo rodičovská dovolená


Kompletní informace o pracovišti na www.muni.cz.