Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 18. 12. 2017 4:12:49
Garant obsahu:
Štěpánka Horníčková
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 939
Přístupů: 979419
Vytvořeno: 4. 8. 2010 10:18:34

Organizační struktura

Klinika nemocí plicních a tuberkulózy

Začlenění pracoviště ve struktuře

Masarykova univerzita
Lékařská fakulta
Klinika nemocí plicních a tuberkulózy

Korespondenční adresa:Jihlavská 340/20, 625 00 Brno
Sídlo:Jihlavská 340/20, 625 00 Brno, pavilon E
Jihlavská 340/20, 625 00 Brno, pavilon Z
Jihlavská 340/20, 625 00 Brno, pavilon D
Telefon:532 232 554; 532 232 504
Fax:532 232 405
E-mail:lvlasak@fnbrno.cz
WWW:http://www.med.muni.cz/pltubkl/pltubklc.html

Přednostka kliniky
prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

Zástupce přednosty kliniky
MUDr. Zdeněk Merta, CSc.

Seznam kontaktních informací

Zaměstnanci
Profesoři:prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.
Odborní asistenti:MUDr. Kristián Brat
MUDr. Martina Doubková, Ph.D.
MUDr. Vladimír Herout
MUDr. Anna Hrazdirová
MUDr. Lenka Jakubíková, Ph.D.
MUDr. Bohdan Kadlec, Ph.D.
MUDr. Zdeněk Merta, CSc.
MUDr. Marek Plutinský
MUDr. Yvonne Staňková, Ph.D.
MUDr. Marcela Tomíšková
MUDr. Pavel Turčáni, Ph.D.
Neučitelští pracovníci:Kateřina Tichá (sekretář)
Externí vyučující
MUDr. Andrea Benejová
MUDr. Mirka Džingozovová
MUDr. Barbora Jakubíčková
MUDr. Zuzana Lennerová
MUDr. Katarina Morvayová
MUDr. Irena Opletalová
MUDr. Michaela Pařezová
MUDr. David Petr
MUDr. Stanislava Potrepčiaková
MUDr. Ľubica Sýkorová
MUDr. Jana Špeldová
MUDr. Ondřej Venclíček

* Mateřská nebo rodičovská dovolená


Kompletní informace o pracovišti na www.muni.cz.