Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 16. 12. 2018 1:26:53
Garant obsahu:
Štěpánka Horníčková
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 939
Přístupů: 2149032
Vytvořeno: 4. 8. 2010 10:18:34

Organizační struktura

Klinika nemocí plicních a tuberkulózy

Začlenění pracoviště ve struktuře

Masarykova univerzita
Lékařská fakulta
Klinika nemocí plicních a tuberkulózy

Korespondenční adresa:Jihlavská 340/20, 625 00 Brno
Sídlo:Jihlavská 340/20, 625 00 Brno, pavilon E
Jihlavská 340/20, 625 00 Brno, pavilon Z
Jihlavská 340/20, 625 00 Brno, pavilon D
Telefon:532 232 504; 532 232 554
Fax:532 232 405
E-mail:Ticha.Katerina2@fnbrno.cz
WWW:http://www.med.muni.cz/pltubkl/pltubklc.html

Přednosta kliniky
MUDr. Kristián Brat, Ph.D.

Zástupce přednosty kliniky
MUDr. Zdeněk Merta, CSc.

Seznam kontaktních informací

Zaměstnanci
Profesoři:prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.
Odborní asistenti:MUDr. Kristián Brat, Ph.D.
MUDr. Martina Doubková, Ph.D.
MUDr. Vladimír Herout
MUDr. Anna Hrazdirová
MUDr. Lenka Jakubíková, Ph.D.
MUDr. Bohdan Kadlec, Ph.D.
MUDr. Zdeněk Merta, CSc.
MUDr. Marek Plutinský
MUDr. Yvonne Staňková, Ph.D.
MUDr. Marcela Tomíšková
MUDr. Pavel Turčáni, Ph.D.
MUDr. Ondřej Venclíček
Neučitelští pracovníci:Kateřina Tichá (sekretář)
Externí vyučující
MUDr. Mirka Džingozovová
MUDr. Barbora Jakubíčková
MUDr. Pavla Kratochvílová
MUDr. Zuzana Lennerová
MUDr. Katarina Morvayová
MUDr. Irena Opletalová
MUDr. Michaela Pařezová
MUDr. David Petr
MUDr. Jan Sovák
MUDr. Ľubica Sýkorová
MUDr. Martin Ščurek
MUDr. Katarína Šimková
MUDr. Nela Šťastná

* Mateřská nebo rodičovská dovolená


Kompletní informace o pracovišti na www.muni.cz.