Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 24. 10. 2018 8:26:07
Garant obsahu:
Štěpánka Horníčková
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 939
Přístupů: 1266780
Vytvořeno: 4. 8. 2010 10:18:34

Organizační struktura

Psychiatrická klinika

Začlenění pracoviště ve struktuře

Masarykova univerzita
Lékařská fakulta
Psychiatrická klinika

Korespondenční adresa:Jihlavská 340/20, 625 00 Brno
Sídlo:Jihlavská 340/20, 625 00 Brno, pavilon G
Telefon:532 232 059; 532 232 053
Fax:532 233 706
E-mail:Pazderova.Jana2@fnbrno.c
WWW:http://psychiatrie.med.muni.cz/

Přednosta kliniky
prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.

Zástupce přednosty kliniky
MUDr. Richard Barteček, Ph.D.

Seznam kontaktních informací

Zaměstnanci
Profesoři:prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
prof. MUDr. Alexandra Žourková, CSc.
Docenti:doc. MUDr. Radek Ryšánek, CSc.
doc. MUDr. Bc. Libor Ustohal, Ph.D.
Odborní asistenti:MUDr. Richard Barteček, Ph.D.
MUDr. Jana Hořínková, Ph.D.
* MUDr. Jitka Hüttlová, Ph.D.
MUDr. Václav Krmíček
MUDr. Robert Roman, Ph.D.
MUDr. Pavel Theiner, Ph.D.
Asistenti:Mgr. Terézia Knejzlíková
Mgr. Bc. Pavla Linhartová
MUDr. Bc. Jan Lošák
MUDr. Michaela Mayerová
Neučitelští pracovníci:Mgr. Matyáš Kuhn (analytik)
Jiří Kutý (odborný pracovník)
Ing. Martin Lamoš (odborný pracovník)
Jana Pazderová (sekretář)
Mgr. Jan Širůček, Ph.D. (výzkumný pracovník)
Mgr. Petra Zemánková, Ph.D. (odborný pracovník ve výzkumu)
Emeritní profesoři
prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc.
Externí vyučující
prof. MUDr. Ivana Drtílková, CSc.
Mgr. Irena Komárková, Ph.D.
Externí pracovníci
Mgr. Pavlína Hlavatá

* Mateřská nebo rodičovská dovolená


Kompletní informace o pracovišti na www.muni.cz.