Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 15. 12. 2018 4:45:23
Garant obsahu:
Štěpánka Horníčková
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 939
Přístupů: 2135116
Vytvořeno: 4. 8. 2010 10:18:34

Organizační struktura

Neurochirurgická klinika

Začlenění pracoviště ve struktuře

Masarykova univerzita
Lékařská fakulta
Neurochirurgická klinika

Korespondenční adresa:Jihlavská 340/20, 625 00 Brno
Sídlo:Jihlavská 340/20, 625 00 Brno, pavilon L
Telefon:532 233 746
Fax:532 232 190
E-mail:Pazderkova.Olga@fnbrno.cz
WWW:http://www.fnbrno.cz/nchk

Přednosta kliniky
prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA

Zástupce přednosty kliniky
MUDr. Pavel Fadrus, Ph.D.

Seznam kontaktních informací

Zaměstnanci
Profesoři:prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA
Odborní asistenti:MUDr. Miloš Duba
MUDr. Pavel Fadrus, Ph.D.
MUDr. Vilém Juráň, Ph.D.
MUDr. Karel Máca, Ph.D.
MUDr. Andrej Mrlian, Ph.D.
MUDr. Ondřej Navrátil, Ph.D.
MUDr. Václav Vybíhal, Ph.D.
Neučitelští pracovníci:Olga Pazderková (sekretář)
Emeritní profesoři
prof. MUDr. Vladimír Smrčka, CSc.
Externí vyučující
prof. MUDr. Vladimír Smrčka, CSc.
MUDr. Milan Vidlák

* Mateřská nebo rodičovská dovolená


Kompletní informace o pracovišti na www.muni.cz.