Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 12. 12. 2018 14:23:35
Garant obsahu:
Štěpánka Horníčková
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 939
Přístupů: 2093836
Vytvořeno: 4. 8. 2010 10:18:34

Organizační struktura

Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie

Začlenění pracoviště ve struktuře

Masarykova univerzita
Lékařská fakulta
Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie

Korespondenční adresa:Jihlavská 340/20, 625 00 Brno
Sídlo:Jihlavská 340/20, 625 00 Brno, pavilon L
Telefon:532 232 484
Fax:532 233 612
E-mail:kucoch@fnbrno.cz
WWW:http://www.fnbrno.cz/kucoch

Přednosta kliniky
doc. MUDr. Oliver Bulik, Ph.D.

Zástupce přednosty kliniky
MUDr. Ondřej Liberda, Ph.D.

Seznam kontaktních informací

Zaměstnanci
Docenti:doc. MUDr. Oliver Bulik, Ph.D.
Odborní asistenti:MUDr. et MUDr. Zdeněk Daněk, Ph.D.
MUDr. Tomáš Křiva
MUDr. Ondřej Liberda, Ph.D.
MUDr. Vojtěch Peřina, Ph.D.
Asistenti:MDDr. MUDr. Jiří Blahák
MUDr. Václav Odstrčilík
MDDr. MUDr. Jiří Zelinka
Neučitelští pracovníci:Blanka Suchá (sekretář)
Externí vyučující
MUDr. Lejla Imširagić
doc. MUDr. Milan Machálka, CSc.
MUDr. Ludmila Procházková, CSc.
MUDr. František Rusznyák

* Mateřská nebo rodičovská dovolená


Kompletní informace o pracovišti na www.muni.cz.