Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 18. 12. 2017 17:34:35
Garant obsahu:
Štěpánka Horníčková
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 939
Přístupů: 979915
Vytvořeno: 4. 8. 2010 10:18:34

Organizační struktura

Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství

Začlenění pracoviště ve struktuře

Masarykova univerzita
Lékařská fakulta
Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství

Korespondenční adresa:Jihlavská 340/20, 625 00 Brno
Sídlo:Kamenice 126/3, 625 00 Brno, budova 1
Jihlavská 340/20, 625 00 Brno, pavilon E
Jihlavská 340/20, 625 00 Brno, pavilon F
Telefon:549 49 1364; 532 233 262; 549 49 7720
Fax:532 232 509
E-mail:hcahova@fnbrno.cz
WWW:http://www.fnbrno.cz/article.asp?nDepartmentID=28&nArticleID=45&nLanguageID=1

Přednostka kliniky
prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.

Zástupkyně přednosty kliniky
MUDr. Katarína Bielaková, Ph.D.

Seznam kontaktních informací

Zaměstnanci
Profesoři:prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.
prof. MUDr. Pavel Weber, CSc.
Odborní asistenti:MUDr. Katarína Bielaková, Ph.D.
MUDr. Lenka Dvořáková
MUDr. Josef Holík
MUDr. Josef Laub
MUDr. Hana Meluzínová
MUDr. Vlasta Polcarová
Asistenti:MUDr. Tereza Effenbergerová
MUDr. Emmanuela Fernandová
MUDr. Tereza Gregorová
Mgr. Pavel Kellner
MUDr. Pavla Kocmanová
MUDr. Olga Králová
MUDr. Miluše Kupková
MUDr. Vladimír Marek
MUDr. Jiří Nakládal
MUDr. Martina Nevrtalová
MUDr. Dana Prudius
* MUDr. Soňa Purmová
MUDr. Lucie Rausová
MUDr. Soňa Surková
MUDr. Hana Šimáčková
MUDr. Marek Škorňa
* MUDr. Petra Vacková
* MUDr. Hana Velanová
MUDr. Ondřej Výška
Neučitelští pracovníci:MUDr. Šárka Buřilová (odborný pracovník)
Hana Cahová (organizační referent)
MUDr. Adam Koudelka (odborný pracovník)
MUDr. Denis Lekeš (odborný pracovník)
MUDr. Adam Lukáč (odborný pracovník)
Jitka Skládaná (sekretář)
MUDr. Dominika Stratílková (odborný pracovník)
MUDr. Zuzana Štefinová (odborný pracovník)
Externí vyučující
MUDr. Zdenka Adamová
MUDr. Otakar Ach-Hübner
MUDr. Kateřina Bajerová, Ph.D.
MUDr. Josef Bednář
MUDr. Anna Burianová
MUDr. Rostislav Čejka
MUDr. Eva Dezortová
MUDr. Darja Dobšíková
MUDr. Miroslava Doleželová
MUDr. Karla Dostálová
MUDr. Jana Drmelová
MUDr. Eliška Dufková
MUDr. Věra Fickerová
MUDr. Eliška Fuksová
MUDr. Iva Hájková
MUDr. Zdeňka Hloušková
MUDr. Alena Homolková
MUDr. Jana Hudečková
MUDr. Alena Illeová
MUDr. Šárka Janovská
MUDr. Ivana Jelínková
MUDr. Ivona Jonášová
MUDr. Tomáš Klobas
MUDr. Markéta Knetigová
MUDr. Ivana Kolínková
MUDr. Milada Kratochvílová
MUDr. Lucia Krausková
MUDr. Štefánie Kyseláková
MUDr. Marcela Lukešová
MUDr. Jiří Martinec
MUDr. Ivana Misařová Vinterová
MUDr. Anežka Nakládalová
MUDr. Jana Peterková
MUDr. Jiří Rakušan
MUDr. RNDr. Michal Řiháček
MUDr. Ludmila Sedláková
MUDr. Radovan Sedlinský
MUDr. Jiří Severin
MUDr. Radomíra Snášelová Vystavělová
MUDr. Vladimíra Sukupová
MUDr. Iveta Svobodová
MUDr. Danuše Šidlová
MUDr. Lucie Šípková
MUDr. Jan Španihel
MUDr. Yveta Tomanová
MUDr. Zuzana Trávníčková
MUDr. Alena Vlachová
MUDr. Radmila Vondráková
MUDr. Janka Zapletalová
MUDr. Věra Zelená
Externí pracovníci
MUDr. Tomáš Jedlička
MUDr. Iveta Marková, Ph.D.
Jiří Slavík
MUDr. Zdeňka Weignerová

* Mateřská nebo rodičovská dovolená


Kompletní informace o pracovišti na www.muni.cz.