Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 26. 3. 2019 16:33:04
Garant obsahu:
Ivana Janáčková
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 939
Přístupů: 3382762
Vytvořeno: 4. 8. 2010 10:18:34

Organizační struktura

Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství

Začlenění pracoviště ve struktuře

Masarykova univerzita
Lékařská fakulta
Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství

Korespondenční adresa:Jihlavská 340/20, 625 00 Brno
Sídlo:Kamenice 126/3, 625 00 Brno, budova 1
Jihlavská 340/20, 625 00 Brno, pavilon E
Jihlavská 340/20, 625 00 Brno, pavilon F
Telefon:549 49 1364; 532 233 262; 549 49 7622
Fax:532 232 509
E-mail:skladana@med.muni.cz
WWW:http://www.fnbrno.cz/article.asp?nDepartmentID=28&nArticleID=45&nLanguageID=1

Přednostka kliniky
prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.

Zástupkyně přednosty kliniky
MUDr. Katarína Bielaková, Ph.D.

Seznam kontaktních informací

Zaměstnanci
Profesoři:prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.
prof. MUDr. Pavel Weber, CSc.
Odborní asistenti:MUDr. Katarína Bielaková, Ph.D.
MUDr. Lenka Dvořáková
MUDr. Tereza Effenbergerová
MUDr. Emmanuela Fernandová
MUDr. Tereza Gregorová
MUDr. Josef Laub
MUDr. Hana Meluzínová
MUDr. Vlasta Polcarová
MUDr. Lucie Rausová
MUDr. Soňa Surková
MUDr. Hana Šimáčková
Asistenti:MUDr. Šárka Buřilová
Mgr. Pavel Kellner
MUDr. Pavla Kocmanová
MUDr. Adam Koudelka
* MUDr. Olga Králová
MUDr. Miluše Kupková
MUDr. Denis Lekeš
MUDr. Adam Lukáč
MUDr. Vladimír Marek
MUDr. Jiří Nakládal
MUDr. Martina Nevrtalová
MUDr. Dana Prudius
* MUDr. Soňa Purmová
MUDr. Marek Škorňa
* MUDr. Zuzana Štefinová
MUDr. Petra Vacková
MUDr. Hana Velanová
MUDr. Ondřej Výška
Neučitelští pracovníci:Hana Cahová (organizační referent)
Jitka Skládaná (sekretář)
MUDr. Dominika Stratílková (odborný pracovník)
Externí vyučující
MUDr. Zdenka Adamová
MUDr. Otakar Ach-Hübner
MUDr. Kateřina Bajerová, Ph.D.
MUDr. Josef Bednář
MUDr. Anna Burianová
MUDr. Rostislav Čejka
MUDr. Darja Dobšíková
MUDr. Miroslava Doleželová
MUDr. Jana Drmelová
MUDr. Martin Ficker
MUDr. Eliška Fuksová
MUDr. Iva Hájková
MUDr. Alena Homolková
MUDr. Jana Hudečková
MUDr. Alena Illeová
MUDr. Šárka Janovská
MUDr. Ivana Jelínková
MUDr. Ivona Jonášová
MUDr. Tomáš Klobas
MUDr. Markéta Knetigová
MUDr. Kateřina Kolářová
MUDr. Štefánie Kyseláková
MUDr. Jiří Martinec
MUDr. Denisa Mendelová
MUDr. Ivana Misařová Vinterová
MUDr. Veronika Miškaříková
MUDr. Anežka Nakládalová
MUDr. Eva Neumanová
MUDr. Jana Peterková
MUDr. Jana Raková
MUDr. Ludmila Sedláková
MUDr. Radovan Sedlinský
MUDr. Vladimíra Sukupová
MUDr. Iveta Svobodová
MUDr. Danuše Šidlová
MUDr. Lucie Šípková
MUDr. Jan Španihel
MUDr. Yveta Tomanová
MUDr. Zuzana Trávníčková
MUDr. Alena Vlachová
MUDr. Radmila Vondráková
MUDr. Věra Zelená

* Mateřská nebo rodičovská dovolená


Kompletní informace o pracovišti na www.muni.cz.