Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 16. 12. 2017 17:58:14
Garant obsahu:
Štěpánka Horníčková
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 939
Přístupů: 978729
Vytvořeno: 4. 8. 2010 10:18:34

Organizační struktura

Klinika dětské radiologie

Začlenění pracoviště ve struktuře

Masarykova univerzita
Lékařská fakulta
Klinika dětské radiologie

Korespondenční adresa:Černopolní 212/9, 662 63 Brno
Sídlo:Černopolní 212/9, 662 63 Brno, pavilon G
Telefon:532 234 543
Fax:532 234 707
E-mail:jsvehlova@med.muni.cz
WWW:http://www.fnbrno.cz/kdr

Přednostka kliniky
doc. MUDr. Jarmila Skotáková, CSc.

Zástupkyně přednosty kliniky
MUDr. Ivana Červinková

Seznam kontaktních informací

Zaměstnanci
Docenti:doc. MUDr. Jarmila Skotáková, CSc.
Odborní asistenti:MUDr. Ivana Červinková
MUDr. Marcela Charvátová, Ph.D.
MUDr. Tamara Pavlíková
MUDr. Jan Šenkyřík
Asistenti:MUDr. Denisa Pavlovská
MUDr. Anna Seehofnerová
Neučitelští pracovníci:Dagmar Němečková (sekretář)
Externí vyučující
MUDr. Markéta Jurkovičová
MUDr. Tomáš Kadlčík
MUDr. Vlastirad Mach
MUDr. Zdeňka Ráčilová

* Mateřská nebo rodičovská dovolená


Kompletní informace o pracovišti na www.muni.cz.