Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 23. 10. 2018 2:16:28
Garant obsahu:
Štěpánka Horníčková
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 939
Přístupů: 1260130
Vytvořeno: 4. 8. 2010 10:18:34

Organizační struktura

Klinika dětské otorhinolaryngologie

Začlenění pracoviště ve struktuře

Masarykova univerzita
Lékařská fakulta
Klinika dětské otorhinolaryngologie

Korespondenční adresa:Černopolní 212/9, 662 63 Brno
Sídlo:Černopolní 212/9, 662 63 Brno, pavilon C
Telefon:532 234 440
Fax:532 234 430
E-mail:hkucero@fnbrno.cz
WWW:http://www.fnbrno.cz/kdorl

Přednosta kliniky
MUDr. Milan Urík, Ph.D.

Zástupkyně přednosty kliniky
MUDr. Michaela Máchalová, Ph.D.

Seznam kontaktních informací

Zaměstnanci
Profesoři:prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc.
Odborní asistenti:MUDr. Alice Fryčková
MUDr. Josef Machač
MUDr. Michaela Máchalová, Ph.D.
MUDr. Milan Urík, Ph.D.
Neučitelští pracovníci:Jana Puklová (sekretář)

* Mateřská nebo rodičovská dovolená


Kompletní informace o pracovišti na www.muni.cz.