Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 15. 12. 2018 23:17:43
Garant obsahu:
Štěpánka Horníčková
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 939
Přístupů: 2147583
Vytvořeno: 4. 8. 2010 10:18:34

Organizační struktura

Klinika dětské neurologie

Začlenění pracoviště ve struktuře

Masarykova univerzita
Lékařská fakulta
Klinika dětské neurologie

Korespondenční adresa:Černopolní 212/9, 662 63 Brno
Sídlo:Černopolní 212/9, 662 63 Brno, pavilon G
Telefon:532 234 919
Fax:532 234 996
E-mail:chalupova.dana@fnbrno.cz
WWW:http://www.fnbrno.cz/kdn

Přednostka kliniky
doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.

Seznam kontaktních informací

Zaměstnanci
Docenti:doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.
Odborní asistenti:MUDr. Štefánia Aulická, Ph.D.
MUDr. Pavlína Danhofer, Ph.D.
MUDr. Michal Ryzí, Ph.D.
Asistenti:MUDr. Ondřej Horák
Neučitelští pracovníci:Dana Chalupová, DiS. (sekretář)
* Jitka Smejkalová (sekretář)
Externí vyučující
MUDr. Zdenka Bálintová
MUDr. Lenka Juříková

* Mateřská nebo rodičovská dovolená


Kompletní informace o pracovišti na www.muni.cz.