Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 15. 12. 2017 14:56:55
Garant obsahu:
Štěpánka Horníčková
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 939
Přístupů: 978258
Vytvořeno: 4. 8. 2010 10:18:34

Organizační struktura

Klinika dětské onkologie

Začlenění pracoviště ve struktuře

Masarykova univerzita
Lékařská fakulta
Klinika dětské onkologie

Korespondenční adresa:Černopolní 212/9, 662 63 Brno
Sídlo:Černopolní 212/9, 662 63 Brno, pavilon C
Černopolní 212/9, 662 63 Brno, pavilon B2
Telefon:532 234 614
Fax:532 234 614
E-mail:dkodytkova@fnbrno.cz
WWW:http://www.fnbrno.cz/kdo

Přednosta kliniky
prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.

Seznam kontaktních informací

Zaměstnanci
Profesoři:prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.
Docenti:doc. RNDr. Jakub Neradil, Ph.D.
doc. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D.
Odborní asistenti:MUDr. Viera Bajčiová, CSc.
MUDr. Nina Dvořáčková
MUDr. Eva Hlaváčková
* MUDr. Lucia Janigová
MUDr. Tomáš Kepák
MUDr. Arpád Kerekes
MUDr. Michal Kýr, Ph.D.
MUDr. Peter Múdry, Ph.D.
MUDr. Petr Müller, Ph.D.
MUDr. Zdeněk Pavelka
RNDr. Jan Škoda, Ph.D.
MUDr. Danica Zapletalová
MUDr. Karel Zitterbart, Ph.D.
Asistenti:* MUDr. Hana Bernatíková
MUDr. Andrea Bobeková
MUDr. Dáša Černá
MUDr. Dominika Hricová
MUDr. Zdenka Křenová
MUDr. Pavel Mazánek
MUDr. Kristýna Melichárková
MUDr. Tomáš Merta
MUDr. Barbara Tkáčiková
MUDr. Klára Vejmělková
Neučitelští pracovníci:Parwez Ahmad, M.Sc. (odborný pracovník - PhD student)
Bc. Lucie Faberová, MSc (administrativní pracovník)
Mgr. Natalia Anna Gabło (odborný pracovník)
Mgr. Blanka Jančeková, Ph.D. (administrátor projektu)
prof. RNDr., Mgr. Marie Jarošová, CSc. (vědecký, výzkumný a vývojový pracovník)
Mgr. Jaroslav Juráček (odborný pracovník)
Ing. Daniela Kodytková (odborný pracovník)
Jana Křivá (sekretář)
Mgr. Martina Lojová, Ph.D. (odborný pracovník ve výzkumu)
Mgr. Petra Macigová (odborný pracovník)
Mgr. Táňa Macháčková (odborný pracovník - PhD student)
Johana Marešová (laborant)
Hana Novotná (sekretář)
RNDr. Kamila Součková, Ph.D. (senior researcher)
Mgr. Martin Šrámek (odborný pracovník)
Mgr. Marek Večeřa (odborný pracovník - PhD student)
Externí vyučující
MUDr. Jan Blatný, Ph.D.
MUDr. Jiří Domanský
MUDr. Karel Goldemund, CSc.
MUDr. Petr Lokaj
Externí pracovníci
Eva Bučková
Ladislava Červinková
Renata Doležalová
Romana Drápalová
Pavlína Ďulová
Mgr. Lenka Herkuczová
Bc. Lenka Jakubíková
Dana Lochmanová
MUDr. Alexandra Martinčeková
Martina Mařádková, DiS.
Mgr. Martina Petlachová
PhDr. Ivana Plechatá
Mgr. Elleni Ponechal Michu
MUDr. Ondřej Rohleder
Martina Svobodová
Dita Šmehlíková

* Mateřská nebo rodičovská dovolená


Kompletní informace o pracovišti na www.muni.cz.