Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 16. 12. 2018 1:27:36
Garant obsahu:
Štěpánka Horníčková
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 939
Přístupů: 2149043
Vytvořeno: 4. 8. 2010 10:18:34

Organizační struktura

Gynekologicko-porodnická klinika

Začlenění pracoviště ve struktuře

Masarykova univerzita
Lékařská fakulta
Gynekologicko-porodnická klinika

Korespondenční adresa:Obilní trh 526/11, 602 00 Brno
Sídlo:Obilní trh 526/11, 602 00 Brno, pavilon C2
Obilní trh 526/11, 602 00 Brno, pavilon B
Obilní trh 526/11, 602 00 Brno, pavilon C1
Obilní trh 526/11, 602 00 Brno, pavilon K
Obilní trh 526/11, 602 00 Brno, pavilon A1
Telefon:532 238 236
Fax:532 238 237
E-mail:kroupova@fp-brno.cz
WWW:https://www.fnbrno.cz/gynekologicko-porodnicka-klinika/k1447

Přednosta kliniky
prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA

Zástupce přednosty kliniky
doc. MUDr. Igor Crha, CSc.

Seznam kontaktních informací

Zaměstnanci
Profesoři:prof. MUDr. Martin Huser, Ph.D., MBA
prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc.
prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA
Docenti:doc. MUDr. Igor Crha, CSc.
doc. MUDr. Robert Hudeček, Ph.D.
doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc.
doc. RNDr. Jana Žáková, Ph.D.
Odborní asistenti:MUDr. Milan Anton, CSc.
MUDr. Atanas-Ivan Belkov
MUDr. Michal Felsinger
MUDr. Romana Gerychová
* MUDr. Zuzana Hodická, Ph.D.
MUDr. Lukáš Hruban, Ph.D.
MUDr. Petr Janků, Ph.D.
MUDr. Luboš Minář, Ph.D.
MUDr. Ingrid Rejdová
MUDr. Veronika Ťápalová
MUDr. Vít Weinberger, Ph.D.
Neučitelští pracovníci:Ing. Michal Ješeta, Ph.D. (odborný pracovník)
Ing. Kateřina Kaderková, MBA (asistent)
Zdeňka Kroupová (sekretář)
Ing. Josef Stodůlka (analytik)
Richard Alan Zimmerman (odborný pracovník)
Emeritní profesoři
prof. MUDr. Zdeněk Čupr, DrSc.
Externí vyučující
PhDr. Miloslava Kameníková
MUDr. Dagmar Kozlová
MUDr. Ivana Meixnerová
MUDr. Tomáš Ventruba

* Mateřská nebo rodičovská dovolená


Kompletní informace o pracovišti na www.muni.cz.