Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 18. 12. 2017 4:15:19
Garant obsahu:
Štěpánka Horníčková
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 939
Přístupů: 979424
Vytvořeno: 4. 8. 2010 10:18:34

Organizační struktura

Biofyzikální ústav

Začlenění pracoviště ve struktuře

Masarykova univerzita
Lékařská fakulta
Biofyzikální ústav

Korespondenční adresa:Kamenice 753/5, 625 00 Brno
Sídlo:Kamenice 126/3, 625 00 Brno, budova 1
Telefon:-
Fax:-
E-mail:mvagner@med.muni.cz
WWW:http://www.med.muni.cz/biofyz/

Přednosta ústavu
prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.

Zástupce přednosty ústavu
Mgr. Daniel Vlk, CSc.

Seznam kontaktních informací

Zaměstnanci
Profesoři:prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.
Docenti:doc. RNDr. Jiřina Škorpíková, CSc.
Odborní asistenti:Mgr. Vladan Bernard, Ph.D.
MUDr. Aleš Bourek, Ph.D.
MUDr. Lenka Forýtková, CSc.
Mgr. Erik Staffa, Ph.D.
Mgr. Daniel Vlk, CSc.
Neučitelští pracovníci:Mgr. Ing. Marek Dostál (odborný pracovník)
MUDr. Věra Maryšková (lektor)
Svatava Modrová (laborant)
Jarmila Suttnerová (laborant)
Marta Vágnerová (sekretář)
Emeritní profesoři
prof. MUDr. Ivo Hrazdira, DrSc.

* Mateřská nebo rodičovská dovolená


Kompletní informace o pracovišti na www.muni.cz.