Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 11. 12. 2018 22:37:56
Garant obsahu:
Štěpánka Horníčková
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 939
Přístupů: 2083395
Vytvořeno: 4. 8. 2010 10:18:34

Organizační struktura

Biochemický ústav

Začlenění pracoviště ve struktuře

Masarykova univerzita
Lékařská fakulta
Biochemický ústav

Korespondenční adresa:Kamenice 753/5, 625 00 Brno
Sídlo:Kamenice 753/5, 625 00 Brno, budova A16
Telefon:549 49 5818
Fax:-
E-mail:nerudova@med.muni.cz
WWW:-

Přednosta ústavu
doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D.

Zástupkyně přednosty ústavu
prof. RNDr. Eva Táborská, CSc.

Seznam kontaktních informací

Zaměstnanci
Profesoři:prof. MUDr. Vladimír Soška, CSc.
prof. RNDr. Eva Táborská, CSc.
Docenti:doc. MUDr. Milan Dastych, CSc., MBA
doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D.
Odborní asistenti:Ing. Martina Čarnecká, Ph.D.
doc. RNDr. Jiří Dostál, CSc.
Mgr. Jana Gregorová, Ph.D.
MUDr. Michaela Králíková, Ph.D.
RNDr. Hana Paulová, CSc.
Mgr. Ondřej Peš, Ph.D.
Mgr. Jiří Slanina, Ph.D.
* PharmDr. Kristýna Šebrlová, Ph.D.
Mgr. Marie Tomandlová, Ph.D.
Asistenti:MUDr. Miroslava Hlaváčová, Ph.D.
Mgr. Anna Pleskačová
Neučitelští pracovníci:* Iva Audy (laborant)
Martina Hanousková (laborant)
Miriam Minaříková (laborant)
Lenka Nerudová (sekretář)
Mgr. Lucie Novotná (laborant)
Mgr. Jindra Smutná, Ph.D. (odborný pracovník)
Emeritní profesoři
prof. MUDr. Vladimír Palyza, CSc.
Externí vyučující
PharmDr. Katarína Kostolanská
Mgr. Roman Sándor
Mgr. Jindra Smutná, Ph.D.

* Mateřská nebo rodičovská dovolená


Kompletní informace o pracovišti na www.muni.cz.