Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 26. 9. 2018 5:51:30
Garant obsahu:
Štěpánka Horníčková
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 939
Přístupů: 1206517
Vytvořeno: 4. 8. 2010 10:18:34

Organizační struktura

Ústav histologie a embryologie

Začlenění pracoviště ve struktuře

Masarykova univerzita
Lékařská fakulta
Ústav histologie a embryologie

Korespondenční adresa:Kamenice 753/5, 625 00 Brno
Sídlo:Kamenice 126/3, 625 00 Brno, budova 1
Telefon:549 49 1361
Fax:-
E-mail:jpuklova@med.muni.cz
WWW:http://www.med.muni.cz/histology/

Přednosta ústavu
doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc.

Zástupkyně přednosty ústavu
doc. MUDr. Miroslava Sedláčková, CSc.

Seznam kontaktních informací

Zaměstnanci
Profesoři:prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc.
prof. MUDr. RNDr. Svatopluk Čech, DrSc.
Docenti:doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc.
doc. MUDr. Miroslava Sedláčková, CSc.
doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D.
Odborní asistenti:Mgr. Lukáš Čajánek, PhD.
MUDr. Jana Dumková, Ph.D.
Ing. Lívia Eiselleová, Ph.D.
Ing. Josef Jaroš, Ph.D.
Mgr. Hana Kotasová, Ph.D.
MUDr. Irena Lauschová, Ph.D.
MVDr. Anna Mac Gillavry Danylevska, Ph.D.
RNDr. Petr Vaňhara, Ph.D.
Manlio Vinciguerra, PhD.
MUDr. Petr Vlček, Ph.D.
Asistenti:MUDr. Ivana Baltasová
MUDr. Eva Mecová
MUDr. Martin Páral
Neučitelští pracovníci:MVDr. Martin Anger, CSc. (odborný pracovník ve výzkumu)
Mgr. Tomáš Bárta, Ph.D. (odborný pracovník)
Mgr. Ondřej Bernatík, Ph.D. (odborný pracovník)
Mgr. Dáša Bohačiaková, Ph.D. (odborný pracovník ve výzkumu)
Mgr. Lukáš Čajánek, PhD. (projektový manažer)
MUDr. Ludmila Daňková (laborant)
Bc. Ivana Hanáková (sekretář)
PharmDr. Zuzana Holubcová, Ph.D. (odborný pracovník)
Ing. Ladislav Ilkovics (technik)
Dobromila Klemová (laborant)
Mgr. Michaela Kloučková (odborný pracovník)
Mgr. Zuzana Koledová, Ph.D. (odborný pracovník)
MUDr. Klára Koudelková (odborný pracovník)
doc. RNDr. Irena Krontorád Koutná, Ph.D. (samostatný vědeckovýzkumný a vývojový pracovník)
Mgr. Jan Křivánek, Ph.D. (odborný pracovník ve výzkumu - postdoc)
Katarína Marečková (laborant)
Mgr. Petra Pejšková (odborný pracovník ve výzkumu)
Mgr. Vendula Pelková (odborný pracovník)
Mgr. Lucie Pešková (odborný pracovník)
Mgr. Jakub Pospíšil (odborný pracovník)
Jana Puklová (sekretář)
Anas Rabata, M.Sc. (odborný pracovník)
* Mgr. Tereza Renzová (odborný pracovník)
MUDr. Libor Streit, Ph.D. (odborný pracovník)
Jakub Sumbal (odborný pracovník)
Mgr. Pavel Šimara, Ph.D. (výzkumný a vývojový pracovník)
Mgr. Eva Švandová, Ph.D. (odborný pracovník)
Mgr. Kateřina Vašíčková (odborný pracovník)
Mgr. Eva Vavrečková (odborný pracovník)
David Vysloužil (odborný pracovník)
Externí pracovníci
Martin Barák
Mgr. Šimon Farkaš
Lívia Knapová
Mgr. Daniela Řeháková

* Mateřská nebo rodičovská dovolená


Kompletní informace o pracovišti na www.muni.cz.