Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 18. 12. 2017 17:29:42
Garant obsahu:
Štěpánka Horníčková
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 939
Přístupů: 979911
Vytvořeno: 4. 8. 2010 10:18:34

Organizační struktura

Ústav patologické fyziologie

Začlenění pracoviště ve struktuře

Masarykova univerzita
Lékařská fakulta
Ústav patologické fyziologie

Korespondenční adresa:Kamenice 753/5, 625 00 Brno
Sídlo:Kamenice 753/5, 625 00 Brno, budova A18
Telefon:549 49 4302
Fax:549 49 4340
E-mail:vjezkov@med.muni.cz
WWW:http://www.med.muni.cz/patfyz/patfyzc.html

Přednostka ústavu
prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.

Zástupkyně přednosty ústavu
prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.

Seznam kontaktních informací

Zaměstnanci
Profesoři:prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc.
prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D.
prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.
prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.
Docenti:doc. MUDr. Julie Bienertová Vašků, Ph.D.
doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D.
doc. RNDr. Monika Pávková Goldbergová, Ph.D.
doc. MUDr. Luděk Pour, Ph.D.
doc. RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D.
doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D.
Odborní asistenti:RNDr. Jan Balvan, Ph.D.
* MUDr. Vendula Bartáková, Ph.D.
* Mgr. Petra Bořilová Linhartová, Ph.D.
MUDr. Kamil Ďuriš, Ph.D.
MUDr. Jaromír Gumulec, Ph.D.
MUDr. Michal Jurajda, Ph.D.
Mgr. Andrea Knight, Ph.D.
* Mgr. Jolana Lipková, Ph.D.
MUDr. Jan Máchal, Ph.D.
RNDr. Michal Masařík, Ph.D.
Mgr. Lukáš Pácal, Ph.D.
Dipl. Ing. Martin Piskáček, Dr. rer. nat.
Asistenti:Mgr. Michaela Fojtů
Mgr. Monika Kratochvílová
MUDr. Jan Novák
RNDr. Kristýna Nováková
Ing. Hana Polanská
Ing. Markéta Svobodová
Mgr. Petr Štěpka
Neučitelští pracovníci:Dana Ambrozková (laborant)
Mgr. Ing. Jana Amrichová, Ph.D. (odborný pracovník)
Mgr. Zuzana Fečková (laborant)
Bc. Jana Gregorová (odborný pracovník)
Mgr. Markéta Grulichová (odborný pracovník)
Mgr. Martin Hořák (odborný pracovník)
Mgr. Katarína Chalásová, Ph.D. (odborný pracovník)
Věra Ježková (sekretář)
Mgr. David Konečný (odborný pracovník)
Mgr. Jiří Kučera, Ph.D. (odborný pracovník)
Mgr. et Mgr. Daniela Kuruczová (analytik)
Mgr. Šárka Lakomá (laborant)
Mgr. Peter Lenárt (odborný pracovník)
Iveta Mareschová (organizační referent)
Bc. David Novák (odborný pracovník)
Mgr. Tereza Pavlová (odborný pracovník)
Mgr. Barbora Peltanová (odborný pracovník)
Mgr. Anna Pleskačová (odborný pracovník)
Helena Poláková (laborant)
Mgr. Martina Raudenská, Ph.D. (výzkumný pracovník)
Mgr. Jan Schejbal (odborný pracovník)
* Mgr. Monika Skrutková Langmajerová (odborný pracovník)
Mgr. et Mgr. Simona Slezáková (odborný pracovník)
Mgr. Jindra Smutná, Ph.D. (odborný pracovník)
Andrea Stejskalová (laborant)
Mgr. Jana Ševčíková (odborný pracovník)
Mgr. Lucie Válková (odborný pracovník)
Ing. Tomáš Vičar (odborný pracovník)
Mgr. Dávid Vrábel (odborný pracovník)
Mgr. Martina Zapletalová (odborný pracovník)
Emeritní profesoři
prof. MUDr. Jiří Vácha, DrSc.
Externí pracovníci
Bc. Petra Adámková
Eva Farmačková
Marek Feith
Bc. Kateřina Halouzková
Bc. Šárka Harcová
Mgr. Pavel Hruška
Mgr. Michal Janáč, Ph.D.
RNDr. Denisa Krejčí
Mgr. Jan Kučera, Ph.D.
MUDr. Barbara Marková
Mgr. Lenka Radová, Ph.D.
Svatava Tschöplová
Mgr. et Mgr. Filip Zlámal

* Mateřská nebo rodičovská dovolená


Kompletní informace o pracovišti na www.muni.cz.