Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 13. 12. 2018 8:45:20
Garant obsahu:
Štěpánka Horníčková
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 939
Přístupů: 2106136
Vytvořeno: 4. 8. 2010 10:18:34

Organizační struktura

Ústav lékařské etiky

Začlenění pracoviště ve struktuře

Masarykova univerzita
Lékařská fakulta
Ústav lékařské etiky

Korespondenční adresa:Kamenice 753/5, 625 00 Brno
Sídlo:Kamenice 753/5, 625 00 Brno, budova A19
Telefon:549 49 1342; 549 49 4913
Fax:-
E-mail:mvanhar@med.muni.cz
WWW:-

Přednosta ústavu
doc. Mgr. Josef Kuře, Dr. phil.

Zástupkyně přednosty ústavu
MUDr. Petra Vysočanová

Seznam kontaktních informací

Zaměstnanci
Docenti:doc. Mgr. Josef Kuře, Dr. phil.
Odborní asistenti:MUDr. Jana Halámková, Ph.D.
MUDr. Martina Novotná
MUDr. Petra Vysočanová
MUDr. Václav Zvoníček, Ph.D.
Asistenti:Mgr. Kateřina Kintrová
Mgr. Marie Mikošková
Neučitelští pracovníci:Mgr. Michaela Vaňharová, Ph.D. (sekretář)
Mgr. Michaela Vaňharová, Ph.D. (asistent)
Emeritní profesoři
prof. MUDr. Marta Munzarová, CSc.
Externí vyučující
Mgr. Lenka Bujoková
PhDr. David Černý, Ph.D.
doc. JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.
Mgr. Hana Hobzová
Mgr. Petra Lančová
MUDr. Martin Pavlík, Ph.D., DESA, EDIC
Mgr. Jan Tuček

* Mateřská nebo rodičovská dovolená


Kompletní informace o pracovišti na www.muni.cz.