Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 21. 10. 2018 0:44:49
Garant obsahu:
Štěpánka Horníčková
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 939
Přístupů: 1249910
Vytvořeno: 4. 8. 2010 10:18:34

Organizační struktura

Ústav psychologie a psychosomatiky

Začlenění pracoviště ve struktuře

Masarykova univerzita
Lékařská fakulta
Ústav psychologie a psychosomatiky

Korespondenční adresa:Kamenice 753/5, 625 00 Brno
Sídlo:Kamenice 126/3, 625 00 Brno, budova 1
Telefon:549 49 1371; 549 49 1372
Fax:-
E-mail:vbrich@med.muni.cz
WWW:http://upp.med.muni.cz/

Přednosta ústavu
PhDr. Miroslav Světlák, Ph.D.

Zástupce přednosty ústavu
MUDr. Rastislav Šumec

Seznam kontaktních informací

Zaměstnanci
Odborní asistenti:PhDr. Mgr. Milena Blažková
MUDr. Šárka Kárová, Ph.D.
Mgr. Ivana Rosi
PhDr. Jana Severová, CSc.
PhDr. Miroslav Světlák, Ph.D.
Asistenti:Mgr. Terézia Knejzlíková
Mgr. Barbora Kóša
MUDr. Bc. Jan Lošák
Mgr. Petr Sojka
Mgr. Petra Strádalová
Mgr. Pavel Strašák
MUDr. Rastislav Šumec
Neučitelští pracovníci:Vlasta Břicháčková (sekretář)
Externí vyučující
Mgr. Hana Jahnová

* Mateřská nebo rodičovská dovolená


Kompletní informace o pracovišti na www.muni.cz.