Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 23. 10. 2017 10:10:35
Garant obsahu:
Štěpánka Horníčková
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 939
Přístupů: 949433
Vytvořeno: 4. 8. 2010 10:18:34

Organizační struktura

Ústav psychologie a psychosomatiky

Začlenění pracoviště ve struktuře

Masarykova univerzita
Lékařská fakulta
Ústav psychologie a psychosomatiky

Korespondenční adresa:Kamenice 753/5, 625 00 Brno
Sídlo:Kamenice 126/3, 625 00 Brno, budova 1
Telefon:549 49 1371; 549 49 7106
Fax:549 49 7106
E-mail:vbrich@med.muni.cz
WWW:http://upp.med.muni.cz/

Přednosta ústavu (pověřen výkonem funkce)
prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.

Zástupce přednosty ústavu
PhDr. Miroslav Světlák, Ph.D.

Seznam kontaktních informací

Zaměstnanci
Odborní asistenti:Mgr. Hana Jahnová
MUDr. Šárka Kárová, Ph.D.
Mgr. MVDr. Leoš Landa, Ph.D.
PhDr. Hana Neudertová, Ph.D.
Mgr. Ivana Rosi
PhDr. Jana Severová, CSc.
Mgr. et Mgr. Kateřina Skřivanová, Ph.D.
PhDr. Miroslav Světlák, Ph.D.
Asistenti:Mgr. Terézia Knejzlíková
Mgr. Lucie Strachotová
Mgr. Pavel Strašák
Neučitelští pracovníci:Vlasta Břicháčková (sekretář)
Externí vyučující
Mgr. Irena Komárková, Ph.D.

* Mateřská nebo rodičovská dovolená


Kompletní informace o pracovišti na www.muni.cz.