Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 18. 12. 2017 17:41:32
Garant obsahu:
Štěpánka Horníčková
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 939
Přístupů: 979926
Vytvořeno: 4. 8. 2010 10:18:34

Organizační struktura

Katedra porodní asistence a zdravotnických záchranářů

Začlenění pracoviště ve struktuře

Masarykova univerzita
Lékařská fakulta
Katedra porodní asistence a zdravotnických záchranářů

Korespondenční adresa:Kamenice 753/5, 625 00 Brno
Sídlo:Komenského nám. 220/2, 662 43 Brno, budova K2
Telefon:549 49 5327
Fax:-
E-mail:btrojan@med.muni.cz
WWW:http://www.med.muni.cz/porodnictvi/

Vedoucí katedry
doc. MUDr. Igor Crha, CSc.

Zástupkyně vedoucího katedry
Mgr. Blanka Trojanová, Ph.D.

Seznam kontaktních informací

Zaměstnanci
Docenti:doc. MUDr. Igor Crha, CSc.
Odborní asistenti:Mgr. Liana Greiffeneggová
Mgr. Blanka Trojanová, Ph.D.
PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D.
Neučitelští pracovníci:Mgr. Liana Greiffeneggová (sekretář)
Externí vyučující
Bc. Ludmila Dostálová
MUDr. Radan Doubek
Bc. Leona Ftačníková
Mgr. Pavlína Marušáková
Bc. Jan Novotný, DiS.
Mgr. Pavla Opálková
Bc. Jan Oplt
Mgr. Eva Pávková
PhDr. Marie Švábová
ak. soch. Jitka Trčková
MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D.
Mgr. Lenka Veselá
Mgr. Stanislava Zmeškalová
Externí pracovníci
Alena Frýdlová
Ivan Růžička, DiS.
Dana Zvařicová, DiS.

* Mateřská nebo rodičovská dovolená


Kompletní informace o pracovišti na www.muni.cz.