Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 22. 3. 2018 16:53:05
Garant obsahu:
Štěpánka Horníčková
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 939
Přístupů: 1057704
Vytvořeno: 4. 8. 2010 10:18:34

Organizační struktura

Katedra porodní asistence a zdravotnických záchranářů

Začlenění pracoviště ve struktuře

Masarykova univerzita
Lékařská fakulta
Katedra porodní asistence a zdravotnických záchranářů

Korespondenční adresa:Kamenice 753/5, 625 00 Brno
Sídlo:Komenského nám. 220/2, 662 43 Brno, budova K2
Telefon:549 49 5327
Fax:-
E-mail:btrojan@med.muni.cz
WWW:http://www.med.muni.cz/porodnictvi/

Vedoucí katedry
doc. MUDr. Igor Crha, CSc.

Zástupkyně vedoucího katedry
Mgr. Blanka Trojanová, Ph.D.

Seznam kontaktních informací

Zaměstnanci
Docenti:doc. MUDr. Igor Crha, CSc.
Odborní asistenti:Mgr. Liana Greiffeneggová
Mgr. Blanka Trojanová, Ph.D.
PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D.
Neučitelští pracovníci:Mgr. Liana Greiffeneggová (sekretář)
Externí vyučující
Anna Čapková
Mgr. Ivana Červená
Ing. Martin Červenka , DiS.
MUDr. Radan Doubek
Mgr. Marie Doucha, DiS.
Mgr. Božena Flajšingerová
Alena Frýdlová
Bc. Leona Ftačníková
Mgr. Kateřina Hájková Klíčová
Mgr. Ondřej Kašpar
Hana Klimešová
Marie Lacinová
Mgr. et Mgr. Věra Linhartová, Ph.D.
Mgr. Lucie Luckerová, DiS.
Bc. Jiří Mazálek, DiS.
MUDr. Pavel Mošťák
MUDr. Josef Neveselý
Bc. Jan Novotný, DiS.
Mgr. Pavla Opálková
Mgr. Eva Pávková
Marcela Pelejová
Bc. Zdeňka Pešová
Mgr. Radek Přecechtěl, DiS.
Mgr. Eva Slezáková
Mgr. Ivana Stehlíková, Ph.D.
Eva Šmaková
ak. soch. Jitka Trčková
MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D.
MUDr. Michal Valenta
Mgr. Vladimír Vedra
Mgr. Lenka Veselá
Mgr. Stanislava Zmeškalová

* Mateřská nebo rodičovská dovolená


Kompletní informace o pracovišti na www.muni.cz.