Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 20. 3. 2018 20:37:53
Garant obsahu:
Štěpánka Horníčková
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 939
Přístupů: 1056049
Vytvořeno: 4. 8. 2010 10:18:34

Organizační struktura

Katedra fyzioterapie a RHB

Začlenění pracoviště ve struktuře

Masarykova univerzita
Lékařská fakulta
Katedra fyzioterapie a RHB

Korespondenční adresa:Kamenice 753/5, 625 00 Brno
Sídlo:Komenského nám. 220/2, 662 43 Brno, budova K2
Pekařská 664/53, 656 91 Brno, pavilon C1
Telefon:549 49 1111
Fax:-
E-mail:ldunkler@med.muni.cz
WWW:-

Vedoucí katedry
prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc.

Seznam kontaktních informací

Zaměstnanci
Profesoři:prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc.
prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc.
Docenti:doc. MUDr. Ivan Müller, CSc.
doc. MUDr. Michal Pohanka, Ph.D.
Odborní asistenti:MUDr. Eva Drápelová
Mgr. Alena Havelková, Ph.D.
MUDr. Petr Konečný, Ph.D.
Mgr. Leona Mífková, Ph.D.
Mgr. Jaroslava Pochmonová, Ph.D.
MUDr. Michaela Sosíková, Ph.D.
MUDr. Hana Svačinová, Ph.D.
MUDr. Jitka Svobodová
Mgr. Martina Tarasová, Ph.D.
MUDr. Pavel Vank
Mgr. Lucie Vymazalová, Ph.D.
Asistenti:MUDr. Ludmila Fiedlerová
* Mgr. Michaela Kabátová
Mgr. Lukáš Katzer
Mgr. Veronika Mrkvicová
* Mgr. Lucie Nagyová
Mgr. Petra Palanová
Mgr. Eva Pospíšilová
Mgr. Alena Sedláková
Mgr. Silvie Zendulková
Neučitelští pracovníci:Mgr. Leona Dunklerová (odborný pracovník)
Ing. Soňa Pavlová (sekretář)
Externí vyučující
Mgr. Helena Bastlová
Markéta Bočková
Mgr. Kateřina Bušinová
Hana Černá
MUDr. Daria Fialová
Marta Hálová
Bc. Michal Indruch
Mgr. Ivan Janský
Mgr. Dagmar Janů
Bc. Jitka Kalášková
Hana Klímová
Mgr. Margita Kučerová
Mgr. Anna Kurečková
Maria Lorenzová
Milada Loubová, DiS.
Mgr. Jana Nečasová
Mgr. Ľubica Olšáková
Bc. Romana Ondrová
Marcela Orságová
Bc. Jana Packová, DiS.
Marie Penčikovová
Mgr. Hana Polonyiová
Mgr. Martina Prachárová
Olga Procházková
Mgr. Hana Řezáčová
Danuše Skoumalová
Mgr. Pavlína Svobodová
Mgr. Veronika Šlingrová
Mgr. et Mgr. Jan Šplouchal
Mgr. Simona Šrubařová, PhD.
MUDr. Milan Vacuška, Ph.D.
Mgr. Adam Vajčner
Mgr. Olga Vallová
Mgr. Mário Vanát
Eva Vašíčková
Mgr. Marie Vodičková
MUDr. Ivona Vohlídalová, Ph.D.
Patricie Vojkovská, DiS.
Externí pracovníci
Eva Cejpková
Věra Chalupecká

* Mateřská nebo rodičovská dovolená


Kompletní informace o pracovišti na www.muni.cz.