Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 18. 12. 2017 9:49:21
Garant obsahu:
Štěpánka Horníčková
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 939
Přístupů: 979612
Vytvořeno: 4. 8. 2010 10:18:34

Organizační struktura

Katedra fyzioterapie a RHB

Začlenění pracoviště ve struktuře

Masarykova univerzita
Lékařská fakulta
Katedra fyzioterapie a RHB

Korespondenční adresa:Kamenice 753/5, 625 00 Brno
Sídlo:Komenského nám. 220/2, 662 43 Brno, budova K2
Pekařská 664/53, 656 91 Brno, pavilon C1
Telefon:549 49 1111
Fax:-
E-mail:ldunkler@med.muni.cz
WWW:-

Vedoucí katedry
prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc.

Seznam kontaktních informací

Zaměstnanci
Profesoři:prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc.
prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc.
Docenti:doc. MUDr. Ivan Müller, CSc.
Odborní asistenti:MUDr. Eva Drápelová
Mgr. Alena Havelková, Ph.D.
MUDr. Petr Konečný, Ph.D.
Mgr. Leona Mífková, Ph.D.
Mgr. Jaroslava Pochmonová, Ph.D.
MUDr. Michaela Sosíková, Ph.D.
MUDr. Hana Svačinová, Ph.D.
MUDr. Jitka Svobodová
Mgr. Martina Tarasová, Ph.D.
MUDr. Pavel Vank
Mgr. Lucie Vymazalová, Ph.D.
Asistenti:MUDr. Ludmila Fiedlerová
Mgr. Michaela Kabátová
Mgr. Lukáš Katzer
Mgr. Veronika Mrkvicová
* Mgr. Lucie Nagyová
Mgr. Petra Palanová
Mgr. Eva Pospíšilová
Mgr. Alena Sedláková
Mgr. Silvie Zendulková
Neučitelští pracovníci:Mgr. Leona Dunklerová (odborný pracovník)
Ing. Soňa Pavlová (sekretář)
Externí vyučující
MUDr. Radek Brauner
Mgr. Kateřina Bušinová
Mgr. Ivan Janský
Mgr. Dagmar Janů
Mgr. Marie Katzerová
MUDr. Aranka Korvasová
Mgr. Margita Kučerová
Mgr. Anna Kurečková
MUDr. Vlasta Ledecká
Mgr. Kristýna Náhlíková
Mgr. Jana Nečasová
Mgr. Eva Nosavcovová, Ph.D.
Mgr. Ľubica Olšáková
MUDr. Tomáš Pešek
Mgr. Pavla Pivovarčíková
Mgr. Hana Polonyiová
Mgr. Kamila Smrčková, DiS.
Mgr. Pavlína Svobodová
Mgr. Veronika Šlingrová
Mgr. et Mgr. Jan Šplouchal
Mgr. Simona Šrubařová, PhD.
Mgr. Adéla Tichá
MUDr. Milan Vacuška, Ph.D.
Mgr. Adam Vajčner
Mgr. Olga Vallová
Mgr. Mário Vanát
MUDr. Ivona Vohlídalová, Ph.D.
Externí pracovníci
Mgr. Helena Bastlová
Bc. Kateřina Buchtová
Eva Cejpková
Bohuslava Čermáková
Vlastimila Gärtnerová
Bc. Michaela Gremmelová
Mgr. Jindra Hlavová
Věra Chalupecká
Hana Jakšová
Marcela Korbičková
Milada Loubová, DiS.
Bc. Kryštof Mareček
Jiřina Mikulášková, DiS.
Bc. Barbora Novosádová, DiS.
Bc. Jana Packová, DiS.
Jana Pazderková
Marie Penčikovová
Danuše Skoumalová
Drahomíra Solařová
Monika Šumberová
Silvie Uhrová

* Mateřská nebo rodičovská dovolená


Kompletní informace o pracovišti na www.muni.cz.