Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 11. 12. 2018 20:19:05
Garant obsahu:
Štěpánka Horníčková
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 939
Přístupů: 2081153
Vytvořeno: 4. 8. 2010 10:18:34

Organizační struktura

Katedra fyzioterapie a RHB

Začlenění pracoviště ve struktuře

Masarykova univerzita
Lékařská fakulta
Katedra fyzioterapie a RHB

Korespondenční adresa:Kamenice 753/5, 625 00 Brno
Sídlo:Komenského nám. 220/2, 662 43 Brno, budova K2
Pekařská 664/53, 656 91 Brno, pavilon C1
Telefon:549 49 1111
Fax:-
E-mail:ldunkler@med.muni.cz
WWW:-

Vedoucí katedry
prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc.

Zástupkyně vedoucího katedry
prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc.

Seznam kontaktních informací

Zaměstnanci
Profesoři:prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc.
prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc.
Docenti:doc. MUDr. Michal Pohanka, Ph.D.
Odborní asistenti:MUDr. Eva Drápelová
Mgr. Alena Havelková, Ph.D.
MUDr. Petr Konečný, Ph.D.
Mgr. Leona Mífková, Ph.D.
Mgr. Jaroslava Pochmonová, Ph.D.
MUDr. Michaela Sosíková, Ph.D.
MUDr. Hana Svačinová, Ph.D.
MUDr. Jitka Svobodová
Mgr. Martina Tarasová, Ph.D.
MUDr. Pavel Vank
Mgr. Lucie Vymazalová, Ph.D.
Asistenti:MUDr. Ludmila Fiedlerová
* Mgr. Michaela Kabátová
Mgr. Lukáš Katzer
Mgr. Veronika Mrkvicová
* Mgr. Lucie Nagyová
Mgr. Petra Palanová
Mgr. Eva Pospíšilová
Mgr. Alena Sedláková
Mgr. Silvie Zendulková
Neučitelští pracovníci:Mgr. Leona Dunklerová (odborný pracovník)
Ing. Soňa Pavlová (sekretář)
Externí vyučující
Mgr. Helena Bastlová
MUDr. Radek Brauner
Bc. Kateřina Buchtová
Mgr. Kateřina Bušinová
Vlastimila Gärtnerová
Bc. Michaela Gremmelová
Jiřina Houbová
Mgr. Ivan Janský
Mgr. Dagmar Janů
MUDr. Miluše Jurášková
Mgr. Marie Katzerová
Marcela Korbičková
MUDr. Aranka Korvasová, MBA
Mgr. Margita Kučerová
Mgr. Anna Kurečková
MUDr. Vlasta Ledecká
Milada Loubová, DiS.
Mgr. Veronika Málková
Bc. Kryštof Mareček
Jiřina Mikulášková, DiS.
Mgr. Jana Nečasová
Mgr. Eva Nosavcovová, Ph.D.
Bc. Barbora Novosádová, DiS.
Mgr. Ľubica Olšáková
Bc. Jana Packová, DiS.
Jana Pazderková
Eva Pelánová
Marie Penčikovová
Mgr. Pavla Pivovarčíková
Mgr. Hana Polonyiová
Mgr. Dita Raková
MUDr. Jana Roubalová
Mgr. Hana Řezáčová
Danuše Skoumalová
Martina Slámová
Mgr. Kamila Smrčková, DiS.
Drahomíra Solařová
Mgr. Pavlína Svobodová
Bc. Pavel Šavrňák
Mgr. Veronika Šlingrová
Mgr. et Mgr. Jan Šplouchal
Mgr. Simona Šrubařová, PhD.
Monika Šumberová
Silvie Uhrová
MUDr. Milan Vacuška, Ph.D.
Mgr. Adam Vajčner
Mgr. Olga Vallová
Mgr. Mário Vanát
Mgr. Adéla Večeřová
MUDr. Ivona Vohlídalová, Ph.D.
Externí pracovníci
Eva Cejpková
Věra Chalupecká
Hana Jakšová

* Mateřská nebo rodičovská dovolená


Kompletní informace o pracovišti na www.muni.cz.