Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 18. 12. 2017 17:22:31
Garant obsahu:
Štěpánka Horníčková
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 939
Přístupů: 979901
Vytvořeno: 4. 8. 2010 10:18:34

Organizační struktura

Katedra optometrie a ortoptiky

Začlenění pracoviště ve struktuře

Masarykova univerzita
Lékařská fakulta
Katedra optometrie a ortoptiky

Korespondenční adresa:Komenského nám. 220/2, 662 43 Brno
Sídlo:Komenského nám. 220/2, 662 43 Brno, budova K2
Telefon:549 49 4683
Fax:549 49 3117
E-mail:homolova@med.muni.cz
WWW:-

Vedoucí katedry
Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.

Zástupkyně vedoucího katedry
Mgr. Sylvie Petrová

Seznam kontaktních informací

Zaměstnanci
Docenti:doc. MUDr. Šárka Skorkovská, CSc.
doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc.
Odborní asistenti:Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.
MUDr. Karolína Skorkovská, Ph.D.
Mgr. Petr Veselý, DiS., Ph.D.
Asistenti:Mgr. Sylvie Petrová
Neučitelští pracovníci:Zdeňka Homolová (sekretář)
Externí vyučující
Milena Cabicarová
Jiřina Dočkalová
Ing. Zbyněk Dostál, Ph.D.
MUDr. Miroslav Dostálek, Ph.D.
Mgr. Marcela Dostálková
Bc. Hana Fraitová
MUDr. Lubomír Hanák, MBA
Mgr. Hana Kálal
MUDr. Jitka Kianičková
MUDr. Petra Kocandová
Anna Kočárková
Dagmar Košňarová
Ing. Mlada Košťálová
Mgr. Pavel Kříž, Ph.D.
MUDr. Petr Kus
MUDr. Magdaléna Macurová
Bc. Marcela Mahovská Bártová
Iva Malcová
Ing. Jiří Michálek, CSc.
MUDr. Tomáš Mňuk
Bc. Eva Modlingerová
Bc. Libuše Nováková Knollová
Vladimíra Ošmerová
Mgr. Renáta Papcunová
MUDr. Kristýna Smolíková
MUDr. Monika Synková
Jana Štěpánová
Mgr. Zuzana Štěrbová
MUDr. Kristina Vodičková, Ph.D.
Externí pracovníci
Jarmila Stehlíková
Barbora Teichmannová

* Mateřská nebo rodičovská dovolená


Kompletní informace o pracovišti na www.muni.cz.