Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 13. 12. 2018 8:43:05
Garant obsahu:
Štěpánka Horníčková
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 939
Přístupů: 2106110
Vytvořeno: 4. 8. 2010 10:18:34

Organizační struktura

Katedra optometrie a ortoptiky

Začlenění pracoviště ve struktuře

Masarykova univerzita
Lékařská fakulta
Katedra optometrie a ortoptiky

Korespondenční adresa:Komenského nám. 220/2, 662 43 Brno
Sídlo:Komenského nám. 220/2, 662 43 Brno, budova K2
Telefon:549 49 7683
Fax:549 49 3117
E-mail:hernikova@med.muni.cz
WWW:-

Vedoucí katedry
Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.

Zástupkyně vedoucího katedry
Mgr. Sylvie Petrová

Seznam kontaktních informací

Zaměstnanci
Docenti:doc. MUDr. Karolína Skorkovská, Ph.D.
doc. MUDr. Šárka Skorkovská, CSc.
doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc.
Odborní asistenti:Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.
Mgr. Jana Sokolová Šidlová, Ph.D.
Mgr. Petr Veselý, DiS., Ph.D.
Asistenti:Mgr. Sylvie Petrová
Neučitelští pracovníci:Lenka Herníková (sekretář)
Externí vyučující
doc. Ing. Teodor Baláž, CSc.
MUDr. Magdaléna Bočková
MUDr. Miroslav Dostálek, Ph.D.
Mgr. Marcela Dostálková
PhDr. Hana Fraitová
MUDr. Lubomír Hanák, MBA
MUDr. Jitka Kianičková
Mgr. Marie Kodetová
Ing. Mlada Košťálová
Mgr. Pavel Kříž, Ph.D.
MUDr. Petr Kus
Bc. Kateřina Malá
Ing. Jiří Michálek, CSc.
MUDr. Tomáš Mňuk
Bc. Eva Modlingerová
Bc. Libuše Nováková Knollová
Mgr. Renáta Papcunová
MUDr. Kristýna Smolíková
Jarmila Stehlíková
Mgr. Zuzana Štěrbová
Mgr. Ondřej Vlasák, Ph.D.
MUDr. Kristina Vodičková, Ph.D.

* Mateřská nebo rodičovská dovolená


Kompletní informace o pracovišti na www.muni.cz.