Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 12. 12. 2018 14:24:08
Garant obsahu:
Štěpánka Horníčková
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 939
Přístupů: 2093842
Vytvořeno: 4. 8. 2010 10:18:34

Organizační struktura

Klinika radiační onkologie

Začlenění pracoviště ve struktuře

Masarykova univerzita
Lékařská fakulta
Klinika radiační onkologie

Korespondenční adresa:Žlutý kopec 534/7, 656 53 Brno
Sídlo:Žlutý kopec 534/7, 656 53 Brno, Masarykův pavilon
Telefon:543 131 127
Fax:543 211 169
E-mail:slampa@mou.cz
WWW:http://www.mou.cz

Přednosta kliniky
prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

Zástupkyně přednosty kliniky pro školství
MUDr. Hana Doleželová, Ph.D.

Seznam kontaktních informací

Zaměstnanci
Profesoři:prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.
Docenti:doc. MUDr. Radim Jančálek, Ph.D.
Odborní asistenti:MUDr. Martin Bulik, Ph.D.
MUDr. Petr Burkoň, Ph.D.
MUDr. Hana Doleželová, Ph.D.
MUDr. Ludmila Hynková, Ph.D.
MUDr. Tomáš Kazda, Ph.D.
MUDr. Pavel Krupa, Ph.D.
MUDr. Petr Pospíšil, Ph.D.
MUDr. Denis Princ
MUDr. Marek Slávik
MUDr. Jana Zitterbartová, Ph.D.
Asistenti:MUDr. Vladimír Rak
Neučitelští pracovníci:Eva Čechmanová (sekretář)
Externí vyučující
Marta Černá
Dana Francová
Klára Holoubková
Veronika Hůlková
Iva Šidlová, DiS.
Bc. Lucie Šimoničová
Denisa Tomková
Dana Tůmová
Externí pracovníci
Ing. Klára Holíková
Zdeňka Krejčířová
Mgr. Veronika Pospíšilová, DiS.

* Mateřská nebo rodičovská dovolená


Kompletní informace o pracovišti na www.muni.cz.