Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 22. 4. 2019 7:20:06
Garant obsahu:
Ivana Janáčková
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 939
Přístupů: 3512327
Vytvořeno: 4. 8. 2010 10:18:34

Organizační struktura

Klinika radiologie a nukleární medicíny

Začlenění pracoviště ve struktuře

Masarykova univerzita
Lékařská fakulta
Klinika radiologie a nukleární medicíny

Korespondenční adresa:Jihlavská 340/20, 625 00 Brno
Sídlo:Jihlavská 340/20, 625 00 Brno, pavilon L
Telefon:532 233 007
Fax:532 232 383
E-mail:Halouzkova.Jitka@fnbrno.cz
WWW:http://www.fnbrno.cz/rdk

Přednosta kliniky
prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR

Zástupce přednosty kliniky
MUDr. Daniel Bartušek, Ph.D.

Seznam kontaktních informací

Zaměstnanci
Profesoři:prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR
Docenti:doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
Odborní asistenti:MUDr. Tomáš Andrašina, Ph.D.
MUDr. Daniel Bartušek, Ph.D.
Ing. Mgr. Hedvika Bělíková
MUDr. Igor Černý, Ph.D.
MUDr. Jakub Foukal, Ph.D.
MUDr. Jakub Hustý, Ph.D.
MUDr. Miloš Keřkovský, Ph.D.
RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D.
MUDr. Andrea Šprláková-Puková, Ph.D.
PharmDr. RNDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
Asistenti:MUDr. Jiří Pánek
MUDr. Hana Petrášová
MUDr. Zdenka Povolná
Neučitelští pracovníci:Jitka Halouzková (sekretář)
Bc. Alena Sajídíová, DiS. (sekretář)
Externí vyučující
MUDr. Mgr. Bc. Zuzana Balážová
MUDr. Karel Dvořák, CSc.
MUDr. Tomáš Macek
MUDr. Iva Mihulová
MUDr. Tomáš Rohan
MUDr. Jaroslav Sedmík
MUDr. Jakub Stulík

* Mateřská nebo rodičovská dovolená


Kompletní informace o pracovišti na www.muni.cz.

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT