Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 20. 5. 2018 21:47:11
Garant obsahu:
Štěpánka Horníčková
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 939
Přístupů: 1131503
Vytvořeno: 4. 8. 2010 10:18:34

Organizační struktura

Psychiatrická klinika

Začlenění pracoviště ve struktuře

Masarykova univerzita
Lékařská fakulta
Psychiatrická klinika

Korespondenční adresa:Jihlavská 340/20, 625 00 Brno
Sídlo:Jihlavská 340/20, 625 00 Brno, pavilon G
Telefon:532 232 059; 532 232 053
Fax:532 233 706
E-mail:jpazder@med.muni.cz
WWW:http://psychiatrie.med.muni.cz/

Přednosta kliniky
prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.

Zástupce přednosty kliniky
MUDr. Richard Barteček, Ph.D.

Seznam kontaktních informací

Zaměstnanci
Profesoři:prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
prof. MUDr. Alexandra Žourková, CSc.
Docenti:doc. MUDr. Radek Ryšánek, CSc.
doc. MUDr. Bc. Libor Ustohal, Ph.D.
Odborní asistenti:MUDr. Richard Barteček, Ph.D.
MUDr. Jana Hořínková, Ph.D.
* MUDr. Jitka Hüttlová, Ph.D.
MUDr. Václav Krmíček
MUDr. Robert Roman, Ph.D.
MUDr. Pavel Theiner, Ph.D.
Asistenti:Mgr. Terézia Knejzlíková
Mgr. Bc. Pavla Linhartová
MUDr. Bc. Jan Lošák
MUDr. Michaela Mayerová
Neučitelští pracovníci:Mgr. Matyáš Kuhn (analytik)
Jiří Kutý (odborný pracovník)
Ing. Martin Lamoš (odborný pracovník)
Jana Pazderová (sekretář)
Mgr. Jan Širůček, Ph.D. (výzkumný pracovník)
Mgr. Petra Zemánková (odborný pracovník - PhD student)
Emeritní profesoři
prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc.
Externí vyučující
prof. MUDr. Ivana Drtílková, CSc.
Externí pracovníci
Mgr. Pavlína Hlavatá

* Mateřská nebo rodičovská dovolená


Kompletní informace o pracovišti na www.muni.cz.

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT