Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 20. 4. 2019 11:18:22
Garant obsahu:
Ivana Janáčková
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 939
Přístupů: 3504138
Vytvořeno: 4. 8. 2010 10:18:34

Organizační struktura

Chirurgická klinika

Začlenění pracoviště ve struktuře

Masarykova univerzita
Lékařská fakulta
Chirurgická klinika

Korespondenční adresa:Jihlavská 340/20, 625 00 Brno
Sídlo:Jihlavská 340/20, 625 00 Brno, pavilon L
Telefon:532 232 983
Fax:532 233 900
E-mail:Barackova.Hana@fnbrno.cz
WWW:http://www.fnbrno.cz/chk

Přednosta kliniky
prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.

Zástupce přednosty kliniky
MUDr. Vladimír Procházka, Ph.D.

Seznam kontaktních informací

Zaměstnanci
Profesoři:prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.
prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.
prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LL.M.
Docenti:doc. MUDr. Lubomír Hakl, CSc.
doc. MUDr. Teodor Horváth, CSc.
doc. MUDr. Igor Penka, CSc.
doc. MUDr. Jiří Podlaha, CSc.
Odborní asistenti:MUDr. Tomáš Grolich, Ph.D.
MUDr. Marek Hakl, Ph.D.
MUDr. Jan Hlavsa, Ph.D.
MUDr. Lumír Kunovský, Ph.D.
MUDr. Mgr. Petr Kysela, Ph.D.
MUDr. Filip Marek, Ph.D.
MUDr. Ladislav Mitáš, Ph.D.
MUDr. Vladimír Procházka, Ph.D.
MUDr. Ivo Rovný
MUDr. Vítězslav Vaverka
Asistenti:PhDr. Zdeňka Surá
Neučitelští pracovníci:Hana Baráčková (sekretář)
Externí vyučující
MUDr. Mária Bubenová
MUDr. Vladimír Čan
MUDr. Martina Farkašová
MUDr. Beáta Hemmelová, Ph.D.
MUDr. Radoslav Hrivnák
MUDr. Jaroslav Ivičič
MUDr. Marcela Linhartová, Ph.D.
MUDr. Petr Moravčík
doc. MUDr. Tomáš Skřička, CSc.
MUDr. Roman Svatoň
MUDr. Tomáš Svoboda
doc. MUDr. Jiří Vokurka, CSc.
MUDr. Andrea Zetelová
Externí pracovníci
Blanka Dvořáčková
Eva Kysilková

* Mateřská nebo rodičovská dovolená


Kompletní informace o pracovišti na www.muni.cz.

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT